Drobečková navigace

Historie Univerzity Karlovy

Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 - Staré Město, 110 00

  • stálá expozice

Datum a čas konání

stálá expozice

Výstava ve sklepních prostorách Karolina byla otevřena u příležitosti 667. výročí založení Univerzity Karlovy. Jsou zde představeny listiny vztahující se k založení univerzity či kopie univerzitní pečeti a žezla. Postupně budou vystaveny artefakty podle historických milníků: dějiny školy podstatně změnily třeba josefínské reformy, rozdělení univerzity na českou a německou část, vznik Československa nebo pád komunistického režimu.

Expozice je rozdělena do několika částí mapujících vývoj univerzity – Univerzita utrakvistická, Univerzita Karlo-Ferdinandova a UK současná. Pro návštěvníky jsou kromě historických materiálů připraveny také audiovizuální záznamy přibližující roli univerzity v moderních dějinách. Moderní historie je přiblížena audiovizuálními materiály.

Na výstavě jsou rovněž připomenuty významné osobnosti, které byly s Univerzitou Karlovou spjaty. Mezi ně patří například biolog a fyziolog Jan Evangelista Purkyně, věhlasný fyzik Albert Einstein nebo nositel Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský.

Vstupné: 50 Kč

Zobrazit podrobné informace