Drobečková navigace

Příběh Pražského hradu

Pražský hrad - Starý královský palác, Pražský hrad, Praha 1 - Hradčany, 119 08

  • stálá expozice
  • s dětmi
  • náš tip

Datum a čas konání

stálá expozice

Stálá expozice Příběh Pražského hradu, umístěná ve Starém královském paláci, představuje originální exponáty z hradních sbírek a stavební vývoj Pražského hradu. Je to příběh hlavního hradního komplexu v ČR a lidí s ním spojených - panovníků a prezidentů, šlechticů a dvořanů, umělců, stavitelů, architektů či vědců, ale i řemeslníků a služebnictva. Je to příběh areálu, který v sobě nese tajemství místa posledního odpočinku nejvýznamnějších českých knížat a králů i patronů České země, místa schraňujícího české korunovační klenoty, Svatovítský poklad, ale i místa představujícího důstojné sídlo hlavy státu.

Expozice je tematicky členěna do dvou oddílů, hlavní trasy a tematických odboček, tedy Příběhů. Hlavní trasa představuje vývoj areálu od prehistorie až po současnost. Jsou zde modely Pražského hradu příslušných vývojových etap doplněné předměty s mnoha nej – nejstarší, nejvzácnější, nejhodnotnější, nejobyčejnější i nejtajemnější. Hlavní trasa je doplněna tematickými odbočkami, jako např. Příběh českých patronů, Příběh stolování, Příběh vzdělanosti či Příběh korunovací. Tyto podrobné výstavy představují vždy jedno téma spojené úzce s Pražským hradem a jeho dějinami. Samotné Příběhy procházejí mnohdy mnoha staletími a opět obsahují významné originální exponáty, které doplňují delší odborněji laděné texty.

Po opuštění výstavních prostor si mohou zájemci projít znovu celý hradní areál a na základě získaných poznatků zkoumat jeho prostory a zákoutí v nových souvislostech. Pro děti je určen program s názvem Hra na Hrad se speciálními úkoly.

www.kulturanahrade.cz

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Pražský hrad