Drobečková navigace

White Horse Prague (Bílý koníček)

Restaurace se nachází přímo na Staroměstském náměstí v domě U Zlatého jednorožce v unikátním románském sklepení z 12. století. Příjemnou atmosféru restaurace dotváří každý večer živé hudební vystoupení. Venkovní zahrádka nabízí posezení s výhledem na Staroměstskou radnici s orlojem.

 • restaurace
 • česká kuchyně - klasická
 • mezinárodní kuchyně
 • snídaně
 • kapacita > 100
 • živá hudba
 • zahrádka

Otvírací doba

  • leden – prosinec
  • po - ne
  • 09.00 – 24.00

Praktické informace

Živá hudba každý den od 20.00 do 23.00

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • White Horse Prague (Bílý koníček)
 • Staroměstské náměstí 20
 • 110 00 Praha 1- Staré Město
 • +420221421160

Historie objektu

DŮM U JEDNOROŽCE, U BÍLÉHO KONÍČKA

          Jeden z nejstarobylejších pražských domů stojí na rohu Železné ulice a Staroměstského náměstí. Dům je významný zejména svým románským jádrem z 12. století. Hluboké sklepy dokládají tuto jeho románskou minulost. Původní románské přízemí a výjimečně i část prvního patra se asi v polovině 13. století ocitlo pod úrovní ulice vzhledem k protipovodňové akci, při které se terén zavážel zeminou do značné výše. Románská prostora s kvádříkovým zdivem a valounkovou dlažbou je sklenuta na střední pilíř, nad ní byl pravděpodobně vystavěn věžovitý raně gotický palác. Dům má velkou parcelu se dvěma dvory, původně šlo o domy dva, které byly stavebně spojeny v letech 1357 — 59. V 15. století vznikla další cihlová střední část domu a na jeho konci, když tu bydlel biskup Lucian z Mirandoly, byla vybudována na dvorní fasádě jižního křídla arkýřová kaple. Nový majitel kramář Jiří koupil dům roku 1493 a přenesl na něj jméno U jednorožce podle jiného svého domu za kostelem sv. Mikuláše. Brzy nato dal dům velkoryse přestavět slavným stavitelem vladislavské gotiky a kameníkem Matyášem Rejskem. Ten je autorem pozdně gotického dochovaného domovního průjezdu, jehož klenba je jedním z architektonických klenotů Prahy. Žebra se sbíhají do svorníků, z nichž některé jsou zdobeny tesaným listovým ornamentem, jeden tvoří emblém majitele Jiřího od Jednorožce a další tvoří Rejskovu signaturu s letopočtem 1496. Původní portál průjezdu se nezachoval. Dnešní fasáda domu je vrcholně barokní z 18. století, kdy byl dům podle svého majitele nazýván Bomšejnský, a neminuly ho ani klasicistní zásahy. V 17. století dům vlastnil nejvyšší dvorský sudí Heřman Černín z Chudenic a poději byl přes 100 let v držení rodu Černínů. Nějaký čas po příchodu do Prahy v něm bydlel Karel Havlíček Borovský a v roce 1848 si zde Bedřich Smetana otevřel soukromé hudební učiliště, na což upomíná pamětní deska na nároží domu. V 60. letech 20. století byl dům obnoven, tehdy byly ve dvoře zjištěny zmíněné cihlové části z 15. století.

V románském sklepení přístupný příkrým schodištěm byl koncem 20. století klub mládeže s názvem Bílý koníček. Tento název se nějaký čas užíval i pro název celého domu.

Zobrazit historii objektu

Zdroj: http://whitehorseprague.cz