Drobečková navigace

Svatojánská vinice

Réva vinná se na území Strahovské zahrady pěstovala již před rokem 1143, kdy byl založen Strahovský klášter premonstrátů. Postupem času byly petřínské vinice rozšiřovány. Část obhospodařovali sami premonstráti a část jich pronajímali nájemcům. Během válečných let (husitské války, třicetiletá válka, válka o rakouské dědictví) byly vinice i štěpnice zcela zničeny, ale pokaždé se je podařilo znovu obnovit. Zanikly až během 19. století a zachoval se pouze viniční lis ve zdi Úvozu. Oddělení péče o zeleň MHMP obnovilo část vinice kolem tohoto lisu v roce 2011.

  • víno
  • Pražské vinice

Kontakty

  • Svatojánská vinice
  • Úvoz 11
  • 118 01 Praha 1- Hradčany

Zdroj: MHMP