Drobečková navigace

Svatojánská vinice

  • Mapa

Réva vinná se na území Strahovské zahrady pěstovala již před rokem 1143, kdy byl založen Strahovský klášter premonstrátů. Postupem času byly petřínské vinice rozšiřovány. Část obhospodařovali sami premonstráti a část jich pronajímali nájemcům. Během válečných let (husitské války, třicetiletá válka, válka o rakouské dědictví) byly vinice i štěpnice zcela zničeny, ale pokaždé se je podařilo znovu obnovit. Zanikly až během 19. století a zachoval se pouze viniční lis ve zdi Úvozu. Oddělení péče o zeleň MHMP obnovilo část vinice kolem tohoto lisu v roce 2011.

  • víno
  • Pražské vinice

Kontakty

  • Svatojánská vinice
  • Praha 1