Drobečková navigace

Chvalský zámek

Původně středověká tvrz se zachovalými střílnami, později renesančně a barokně upravená, je dominantou původní obce Chvaly na současném území Horních Počernic. Ve výstavních prostorách Chvalského zámku se můžete potěšit pohledem na umělecká díla, ale také si zakoupit některé dílo vystavené v prodejních galeriích. Zámecký areál je také místem, kde se pořádají koncerty a divadelní představení.

 • Památky & architektura
 • hrad/zámek
 • Kultura & zábava
 • galerie
 • bezbariérový vstup

Otvírací doba

  • únor – prosinec
  • po - ne
  • 09.00 – 17.00

Vstupné

 • základní 70 Kč
 • snížené 40 Kč
 • rodinné 190 Kč

Kontakty

 • Chvalský zámek
 • Na Chvalské tvrzi 3
 • 193 21 Praha 9- Horní Počernice
 • +420281860130

Program

Historie objektu

Chvalský zámek

Dominantou rozsáhlého areálu je zámek s přilehlým kostelem sv. Ludmily a velké nádvoří s bývalými hospodářskými budovami. Původně to byla gotická tvrz, doložená již poč. 15. stol., později přestavěná na renesanční zámek. Ten v roce 1652 získali jezuité a po požáru v roce 1734 přestavěli zámek na dvoupatrový. Také zde založili zahrady, rybník, mlýn a pivovar. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlé sklepy a podzemní chodby.

Kostel sv. Ludmily byl původně zámeckou kaplí z roku 1660; koncem 18. stol. byl rozšířen, poč. 19. stol. byla přistavěna věž. Kostel je nyní majetkem církve.

Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 přešel zámek pod správu Zemského studijního fondu; po vzniku Československa se stal majetkem republiky. Pod správou různých nájemců však objekty chátraly.

Roku 1951 byl areál zámku zestátněn a byl využíván jako státní statek. V roce 1994 se jeho majitelem stalo hlavní město Praha - městská část Horní Počernice. V roce 2002 došlo na tvrzi k většímu požáru.

V roce 2006 byla zahájena rekonstrukce areálu, která byla financována z fondů EU. 1. května 2008 byl Chvalský zámek otevřen pro veřejnost. Jednotlivé objekty slouží kulturním a společenským účelům.

 

 

Zobrazit historii objektu