Drobečková navigace

Kostel Panny Marie Andělské (U kapucínů)

Prostá jednolodní sakrální budova z r. 1602 s čtvercovými kaplemi po stranách a malou sanktusovou věžičkou je nedílnou součástí areálu kapucínského kláštera. V roce 1757 poškodila kostel pruská střelba při obléhání Prahy a zanechala ve vnější zdi dělostřelecké koule. Kostel je mezi Pražany oblíbeným místem pro vánoční návštěvu unikátních jesliček z roku 1780 se 48 postavami v životní velikosti.

  • Památky & architektura
  • kostel

Praktické informace

římskokatolický klášterní kostel Řádu menších bratří kapucínů

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

  • neděle a svátky 8.30
  • po - pá 17.00

Prohlídka kostela možná jen před a po mši nebo na požádání

Krátkodobé ubytování pro všechny, kteří hledají nocleh v centru Prahy za přijatelnou cenu. Ubytování je vhodné nejen pro turisty – jednotlivé poutníky či rodiny s dětmi –, ale také například pro školní výlety či různá společenství. 

UNIKÁTNÍ KAPUCÍNSKÉ JESLIČKY
jsou umístěny ve zpovědní chodbě zdejšího kostela, přístupné z kaple Panny Marie.
Předpokládá se, že betlém pocházejí z přelomu 17. a 18. století. 48 figur je v životní velikosti, zhotoveny jsou ze dřeva a tzv. papírmaše, což je kombinace papíru a sádry. Ústřední postava jesliček mění ve vánočním čase i svoji polohu. Až do Třech králů leží Ježíšek na seně a od Třech králů ho Panna Maria drží v ruce.

Zobrazit praktické informace

Kontakty

  • Kostel Panny Marie Andělské (U kapucínů)
  • Loretánské náměstí 6
  • 118 00 Praha 1- Hradčany
  • +420222765450

Historie objektu

Tento klášter je nejstarším kapucínským klášterem v Čechách. Byl založen v zahradě Lobkoviců r. 1600 samotným generálem řádu Vavřincem z Brindisi, později svatořečeným. V r. 1602 byl vysvěcen kostel Panny Marie Andělské, který byl jak žádají kapucíni velmi prostý, jednolodní, bez věže, jen s malou sanktusovou věžičkou, z níž se zvonilo při mši. Interiérové vybavení je stejně prosté, v nové době sem přibyla novodobá reliéfní křížová cesta od Karla Stádníka. V jedné z postranních kaplí upoutá starý betlém z r. 1700 z dřevěnými a slaměnými figurkami s obličejem ze sádry a papíru. Postavy jsou oblečeny do pravých obleků impregnovaných pryskyřicí. Betlém vyrobil kapucínský mnich Kašpar. Ve fasádě kostela jsou zasazeny dělové koule, které dopadly na klášter při bombardování pruským dělostřelectvem r. 1757.

Konvent kláštera byl vystavěn postupně během 17. st. a v první polovině 18. st. Klášter je spojen krytou visutou chodbou na pilířích s Loretou. Klášterní zahrada sousedila s hradbami města, což umožnilo kapucínům r. 1632 vpustit do města císařské vojsko pod vedením Albrechta z Valdštejna, který ukončil půlroční saskou okupaci Prahy. Za Protektorátu zde velitelství SS zřídilo věznici. Po válce se sem vrátili řeholníci jen na chvíli, po komunistickém převratu byli násilně vystěhováni. Kapucínům bylů klášter vrácen až v r. 1990. Kapucíni jsou tradičními správci loretánského poutního místa.

 

Zobrazit historii objektu