Drobečková navigace

Kostel sv. Haštala

 • Mapa

Gotická stavba pochází asi ze 2. čtvrtiny 14. století. Po staletí byl kostel upravován a přistavován až do dnešní podoby nepravidelné čtyřlodní baziliky, zařízení kostela je převážně barokní. Kostel sv. Haštala byl podle historických pramenů jedním z míst, kde by se mohly nacházet ostatky sv. Anežky české. Archeologický průzkum v r. 2010 však uložení ostatků této významné české světice nepotvrdil.

 • Památky & architektura
 • kostel
 • gotika
 • baroko

PRAVIDELNÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ BOHOSLUŽBY:

 • 1., 2. a poslední neděle v měsíci  v  11.00

Mimořádné prohlídky kostela a rezervace bohoslužeb na dkc@cmail.cz, tel: 602 457 200

 

Zobrazit podrobné informace

Kontakty

 • Kostel sv. Haštala
 • Haštalské náměstí
 • 110 00 Praha 1
 • +420222318186
 • +420602204213

Historie objektu

Dnešní kostel sv. Haštala je nepravidelná unikátní čtyřlodní bazilika s věží.

Kostel stojí zhruba na místě románského špitálního kostela datovaného z roku 1234. Zbytky tohoto románského kostela a hroby se našly při archeologickém průzkumu v roce 1993. Okolo kostela, na místě dnešního Haštalského náměstí, býval hřbitov. Gotická stavba pochází asi ze druhé čtvrtiny 14. století. Po staletí byl kostel upravován a přistavován až do dnešní podoby nepravidelné čtyřlodní baziliky. V husitské době se dostal do správy utrakvistické církve a zůstal v jejím držení až do roku 1624. Poté kostel převzali katolíci.V roce 1689 kostel zcela vyhořel. Na místě zdevastovaného kostela byla započata barokní úprava architektem Pavlem Ignácem Bayerem. Práce byly dokončeny v roce 1695. Další generální oprava začala po roce 1851. Velké škody napáchala povodeň v roce 2002.Vnitřní uspořádaní kostela působí skromně.Gotické prostory s pilíři a žebrovou klenbou v severní dvoulodní části patří k nejhezčím ukázkám pražské gotické architektury. V této části se nachází barokní sousoší pašijového cyklu od Ferdinanda Maxmiliana Brokoffa. V sakristii se dochovaly se gotické nástěnné malby - Poslední večeře a Ukřižování. Novorenesanční hlavní oltář zdobí obraz od Josefa Scheiwla. Sochařská výzdoba - překrásné barokní sochy sv. Jana Křtitele a Jana Nepomuckého, jsou rovněž dílem Ferdinanda Maxmiliana Brokoffa.

Zobrazit historii objektu