Drobečková navigace

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel se stal prvním samostatným dílem významného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Vysvěcen byl v r. 1729 krátce po svatořečení Jana Nepomuckého. Osmiboká loď je zakončená klenbou s nádhernými freskami od V. V. Reinera, znázorňujícími výjevy ze světcova života. Kostel slouží pro potřeby duchovní služby Armády ČR, je místem modliteb za padlé vojáky a mír na celém světě.

  • Památky & architektura
  • kostel
  • baroko

Praktické informace

Modlitby za mír a za padlé a zemřelé ve válkách:

  • čtvrtek od 13:30 h (mimo období letních prázdnin), vyjma čtvrtků, kdy se koná mše sv. od 18.30


Prohlídky kostela možné jen po domluvě

Kostel spravuje Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha - Hradčany a náleží do Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha - Hradčany

Zobrazit praktické informace

Kontakty

  • Kostel sv. Jana Nepomuckého
  • Kanovnická 5/72
  • 118 00 Praha 1- Hradčany
  • +420973216033
  • +420702000644

Historie objektu

První církevní stavbou barokního stavitele Kiliána Ignáce Dienzenhofera je vrcholně barokní kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Původní plány nakreslil Kryštof Dienzenhofer, ale po jeho smrti v práci pokračoval jeho syn Kilián Ignác. Kostel se stavěl pro sousední klášter voršilek na Hradčanech.

Stavba probíhala od roku 1720 do roku 1729. Církevním potřebám však dlouho nesloužil, neboť v roce 1784 byl Josefem II. zrušen. Kostel připadl vojenskému eráru, sloužil například jako sklad soli a až v roce 1861 byla obnovena jeho sakrální funkce pro pražskou posádku. Armádě slouží s výjimkou několika let dodnes pro potřeby vojenské duchovní služby. Od 1. května 2002 byl kostel zpřístupněn veřejnosti.

Sochařská výzdoba průčelí pochází z dílny barokního sochaře M. V. Jäckela. Stavba je zakončena hodinovou věží. Vnitřní prostor tvoří hlavní osmiboká loď zakončená klenbou s nádhernými freskami od Václava Vavřince Reinera z roku 1727. Zobrazuje výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého. Barokní hlavní oltář je vyzdoben obrazy J. K. Lišky a řezbami z dílny M. V. Jäckela.

 

Zobrazit historii objektu