Drobečková navigace

Kostel U Salvátora

Ke stavbě kostela přikročili němečtí luteráni po marných pokusech o získání některého z již existujících staroměstských kostelů pro vlastní bohoslužby. Největší pražský evangelický kostel byl postaven v goticko-renesančním stylu v letech 1611 – 1614, později však byl několikrát přestavován. Dominantou nástropní freskové výzdoby je obraz Salvátora obklopeného anděly.

  • Památky & architektura
  • kostel
  • renesance
  • koncertní síň
  • bezbariérový vstup

Praktické informace

PRAVIDELNÉ EVANGELICKÉ BOHOSLUŽBY:

  • ne: 9.30

Kostel je k prohlídce otevřen před bohoslužbou, koncertem nebo po dohodě.

Koncerty vážné hudby
kostel je vytápěn

Zobrazit praktické informace

Kontakty

  • Kostel U Salvátora
  • Salvátorská 1
  • 110 00 Praha 1- Staré Město
  • +420222313884

Historie objektu

Je to největší pražský evangelický kostel zasvěcený Spasiteli (Salvator = Spasitel). Na začátku 17. st. se přistěhoval do Prahy značný počet německých luteránů, kteří brzy začali postrádat vlastní velký kostel. Pozemek na jeho stavbu jim zakoupil hrabě Jáchym Ondřej Šlik u domu, který byl později paulánským konventem. V letech 1611 - 14 vystavěli goticko-renesanční objekt kostela sv. Salvátora. Stavitelem byl J. Christofen z Graubündenu, za autora projektu bývá považován Giovanni Maria Filippi. Po Bílé Hoře byl kostel evangelíkům zabaven, uzavřen a jeho kazatelé vypovězeni z Prahy. V roce 1626 byl darovací listinou předán řádu paulánů, kteří si vedle stojící dům upravili na prozatímní klášter. Později chtěli klášter rozšířit, tak zakoupili sousední dům na Staroměstském náměstí. Klášter paulánů byl spojen s kostelem krytou chodbou. Kostel byl po roce 1689, kdy vyhořel, částečně zbarokizován tím, že nad bočními loděmi byly vystavěny tribuny. Roku 1720 byla přistavěna hranolová věž a po polovině 18. st. hlavní loď a kněžiště bylo vyzdobeno rokokovými štukaturami. Při té příležitosti patrně doplnili kostelní průčelí o dvě věže. Pozdější stavební úpravy kostela i konventu v roce 1777 vedl stavitel Jan Prachner. Po josefinských reformách roku 1784 byl zrušený klášter i s odsvěceným kostelem přidělen mincovnímu úřadu. Roku 1863 kostel koupili čeští evangelíci, byl zrekonstruován pro bohuslužebné účely a vysvěcen. Tento stav trvá dodnes.

V květnu 2014 byly do věže kostela vyzdviženy čtyři zvony. Českým evangelíkům je darovali jejich němečtí kolegové. Původní zvony z kostela byly zrekvírovány během první světové války, nové se tak na věž vrátily téměř po 100 letech. Nejtěžší ze zvonů váží 600 kg, nejlehčí 220 kg.

 

 

Důležité milníky historie sborů při salvátorském kostele:

1609 - Rudolfův Majestát, vznik německého evangelického sboru augsburského vyznání

1611 - Položení základního kamene ke stavbě německého evangelického kostela, U Salvátora, též U Spasitele zvaného. (...der evangelischen Kirch Deutscher Nation, zum Salvator oder Heiland genannt)

1622 - Exil salvátorských duchovních a učitelů do Drážďan, kostel a související budovy předány řádu Paulánů

1781 - Toleranční patent Josefa II, 1784 exil Paulánů do "prázdného kláštera Cyriaků", zrušení pražského paulánského konventu

1796 - Kostel kupuje mincovna.

1863 - Česká evangelická církev a. v. kupuje kostel a 1865 je znovu posvěcena vnitřní loď kostela.

1918 - Sloučením evangelických církví helvetského a augsburského vyznání vzniká Českobratrská církev evangelická, jejíž salvátorský sbor v Praze 1 duchovně i materiálně spravuje kostel U Salvátora až po tyto dny.

 

 

 

Zobrazit historii objektu

Zdroj: http://salvator.evangnet.cz