Drobečková navigace

Malostranská beseda

Pozdně renesanční budova byla radnicí Malé Strany od konce 15. století až do r. 1784. Budova prošla v průběhu staletí několika přestavbami; po nedávné generální rekonstrukci vzhled budovy respektuje původní podobu s věžemi a vikýři ze 17. století. V roce 1868 zde vznikla Malostranská beseda, která s bohatou škálou kulturních aktivit a gastronomických služeb působí až do současnosti.

  • Památky & architektura
  • dům
  • renesance

Kontakty

  • Malostranská beseda
  • Malostranské náměstí 21
  • 118 00 Praha 1- Malá Strana

Historie objektu

V roce 1257 založil Přemysl Otakar II. pod Pražským hradem Nové Město pražské. Vyhnal původní české obyvatelstvo a přivedl sem německé kolonisty. Když Karel IV. založil své velkolepé Nové Město pražské, přejmenovali to původní na Menší Město, později na Malou Stranu. Původně se zástupci města scházeli v původním kostele sv. Mikuláše, později si postavili radnici uprostřed rynku, kterou dokládá první zpráva z r. 1407. Tu zničili nenávratně i s městskými knihami o 12 let později královští žoldnéři během husitských bouří. Další malostranská radnice, tzv. stará vznikla v domě, který město získalo z odkazu písaře Václava z Bítova, rovněž na Malostranském náměstí č. 2. Zde byla radnice až do r. 1478. Z té doby jsou ve dvoře dodnes zachována dvě vězení z doby gotické a v pozadí dvora zbytky malostranské hradební věže z doby Přemysla Otakara II.

V roce 1478 koupili malostranští od Jana Tovačovského z Cimburka pozemek ve východním rohu náměstí a dnešní Letenské ulice a postavili zde novou radniční budovu s rozlehlou pozdně gotickou síní. Zde zasedalo 11 radních s purkmistrem, císařským rychtářem a písařem a rozhodovalo o správě města, trestních a civilních kauzách, záležitostech sirotčích a dalších. Budova je památná tzv. českou konfesí, která zde byla sepsána v roce 1575: byly to články sestavené českou nekatolickou opozicí jako podklad pro jednání o uzákonění náboženské svobody. Na domě je umístěna bronzová pamětní deska o této události. Tato tzv. nová malostranská radnice byla kdysi stavebním klenotem města. Na Sadelerově rytině z r. 1606 je vedle nárožní dvoupatrové věže zachycena i jednopatrová část s loubím. Do dnešní pozdně renesanční podoby byla přestavěna v letexch 1617 - 22 snad stavitelem a kameníkem Janem Campionem Bossim podle návrhu Giovanni Maria Filippiho. Přestavbou ve stylu pozdní renesance a manýrismu se měla radnice vyrovnat okolním rychle rostoucím reprezentativním objektům. Švédská vojska přinesla v r. 1648 zkázu celé Malé Straně a sotva dostavěný dům vydrancovala. V podloubí je zachovaný portál se znakem z r. 1660, kdy dům raně barokně upravoval Vilém Oppenried. Dnešní vzhled je z doby kolem r. 1820, kdy při úpravách stavitelem Josefem Kaurou byly odstraněny původní štíty a tři věže. Fasáda do Letenské ulice však zůstala v původní podobě. Radnice sloužila až do r. 1784, kdy byla sloučena všechna čtyři pražská města, Staré a Nové Město, Hradčany a Malá Strana. Tehdy byla správa sloučených měst přenesena na Staroměstskou radnici. S ní byly odsud z Malostranské radnice přeneseny i intarzované dveře z roku 1619 do Staroměstské radnice, kde jsou dodnes ve známém portálu s nápisem Senatus. V letech 1784 - 93 byla budova Malostranské radnice přestavěna na sídlo fiskálního úřadu, berního archívu a politického vězení. Při přestavbách v 19. st. byl původní ráz dosti znehodnocen. V roce 1868 zde vznikla Malostranská beseda, která s bohatou škálou kulturních aktivit působí až do současnosti.

Od r. 2006 do 1. 3. 2010 prošla budova generální rekonstrukcí. V září 2008 byly po 180 letech na věže osazeny 3 báně (věrné repliky původních). Výška největší báně je 6,5 m. Vzhled budovy tak nyní respektuje původní podobu ze 17. století.

Budova Malostranské besedy má od 20. 1. 2010 zvon sv. Václava, který je umístěn v prostřední věži. Autorem je zvonař Petr Rudolf Manoušek se svými spolupracovníky. Zvon ze slitiny mědi váží 160 kilogramů a není výkyvný. Odbíjí každou čtvrthodinu a celou mezi 7.00 - 22.00 hod. Zvon byl pořízen i díky veřejné sbírce, která vynesla 340.000,- Kč.

V r. 2010 byl Malostranské besedě udělen titul Stavba roku 2010.

 

 

Zobrazit historii objektu