Drobečková navigace

Kostel Nejsvětějšího Salvátora

Kostel je považován za jednu z nejcennějších raně barokních památek v Praze. Kdysi býval hlavním jezuitským chrámem v Čechách. Kostel v současnosti využívá římskokatolická akademická farnost, je také místem konání varhanních koncertů. Na varhany, pocházející v jádru již z poloviny 17. století, hrával v 80. letech 18. století po několik let také Jakub Jan Ryba, slavný autor vánoční mše „Hej Mistře, vstaň bystře“.

 • Památky & architektura
 • kostel
 • baroko
 • Kultura & zábava
 • koncertní síň

Praktické informace

PRAVIDELNÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ BOHOSLUŽBY
říjen – červen

 • ne: 14.00 a 20.00 Mše svatá
 • út: 18.00 studentská Mše svatá
 • čt: 20.00 Adorace s možností svátosti smíření

červenec – září

 • ne: 20.00  Mše svatá


Kostel je k prohlídce přístupný vždy půlhodinu před bohoslužbou.
Individuální návštěvy možné po dohodě na info@farnostsalvator.cz

Příležitostné varhanní koncerty

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Kostel Nejsvětějšího Salvátora
 • Křižovnické náměstí
 • 110 00 Praha 1- Staré Město
 • +420222221339
 • +420724367681

Historie objektu

Jedním ze tří kostelů, které se nacházejí v areálu Klementina, je raně barokní kostel Nejsvětějšího Salvátora. Průčelí kostela se otevírá směrem ke Karlovu mostu a stojí na místě bývalého kláštera dominikánů s kostelem sv. Klimenta. V době husitských bouří klášter vypálili husité. S příchodem jezuitů do Prahy v roce 1556 nastalo rušné stavební období. Původní zástavba byla zbořena a na velké parcele se začal budovat rozsáhlý jezuitský komplex, známý jako Klementinum.

Kostel se stavěl v několika etapách během let 1578 – 1714. Na stavebních úpravách se podíleli významní umělci. Z počátku to byli zejména stavitelé Carlo Lurago a Francesco Caratti. Sloupořadí před vchodem se štukaturami vytvořil Giovanni Bartolomeo Cometa. Sochy na portiku jsou dílem Jana Jiřího Bendla: církevní otcové, řádoví světci, evangelisté, Kristus a Panna Maria.

V roce 1714 byly podle návrhu architekta Františka Maxmiliána Kaňky zvýšeny obě věže a střecha byla doplněna o kupoli.

V letech 1971 - 1987 probíhala rekonstrukce interiéru a mobiliáře a v letech 1994 – 2008 byla opravena fasáda, portikus a sochy.

Interiér v raně barokním stylu má bohatou štukovou výzdobu. Autorem je opět G.B. Cometa. Sochy v kostele jsou dílem sochaře J. J. Bendla, za pozornost stojí zpovědnice zdobené sochami 12 apoštolů. Na hlavním oltáři je obraz od Jana Jiřího Heringa. V podzemní kryptě se nachází velká hrobka členů jezuitského řádu, mezi nimiž je zde pochován také obhájce českého jazyka Bohuslav Balbín. Kostel patří římskokatolické církvi.

 

Zobrazit historii objektu

Zdroj: http://www.farnostsalvator.cz