Drobečková navigace

Nostický palác

Rozsáhlý barokní palác v blízkosti Kampy byl postaven v letech 1658 -1660 a v majetku šlechtického rodu Nosticů byl až do roku 1945. Nyní je palác sídlem Ministerstva kultury ČR a není běžně přístupný. Budova bývá otevřena ve Dnech otevřených dveří, během nichž mohou návštěvníci obdivovat obrazovou galerii s  mnoha pozoruhodnými díly starých mistrů, reprezentační Kulečníkový sál, kapli Nanebevzetí Panny Marie či původní nostickou knihovnu, která čítá na 14 tisíc svazků. V paláci se dále nacházejí výstavní prostory a kulturní sál.

  • Památky & architektura
  • palác

Praktické informace

Kontakty

  • Nostický palác
  • Maltézské náměstí 1
  • 118 11 Praha 1- Malá Strana
  • +420257085111

Historie objektu

     Nostický palác je raně barokní čtyřkřídlá budova se dvěma dvory. Dvoupatrový palác se rozkládá mezi Maltézským náměstím, Nebovidskou, Pelclovou a Nosticovou ulicí. Byl postaven v letech 1658 - 60 na místě čtyř starších domů. Jejich pozdějším spojením vznikly domy dva, dům U Zelené růže a dům U Zlatého medvěda. Oba domy se dostaly do majetku Nosticů. Jan Hartvik hrabě Nostic je dal zbořit a vystavěl nový palác. Autorem projektu paláce byl pravděpodobně architekt Francesco Caratti. Rané baroko dokládají sdružená okna na hlavním průčelí paláce, které bylo ve vrcholném a pozdním baroku zdobeno. V první polovině 18 st. byly nad hlavní římsou vztyčeny sochy imperátorů od Michala Jana Brokofa a vznikly ozdobné vikýře. Brokofovy sochy byly v roce 1887 nahrazeny kopiemi Jindřicha Čapka. Kolem roku 1757 dostal palác rokokový portál, patrně od Antonína Haffeneckera, a kolem roku 1760 bylo vystavěno nové široké schodiště. V té době bylo schodiště i další místnosti vyzdobeny malbami od Václava Bernarda Ambrozziho s náměty klasické mytologie. Kolem roku 1780 byly vytvořeny klasicistní nadokenní římsy. V roce 1736 zde Nosticové založili slavnou obrazárnu, jakož i bohatou knihovnu, kterou začal budovat Otta Nostic.  

     Na levé straně od palácového průčelí za Nosticovou ulicí leží Nostická zahrada, která dosahuje až k Čertovce. Založil ji František Antonín Nostic roku 1765. Do roku 1600 bylo místo součástí rozlehlé zahrady Lazarovské. Část bývalé Nosticovy zahrady byla začleněna do dnešního parku Kampa. Na místě starších domů, které Nosticové zakoupili již dříve, naproti Čertovce byla po roce 1765 podle projektu Antonína Haffeneckera vybudována Nostická jízdárna, nazývaná Královskou dvorní jízdárnou. Jízdárna byla v roce 1811 klasicistně přestavěna a na východní straně rozšířena. V obytné části jízdárny bydleli vychovatelé dětí Františka Antonína Nostice, nejvyššího purkrabího a stavebníka Nostického, dnes Stavovského divadla. Vychovatelem v jeho rodině byl historik a první profesor češtiny na pražské univerzitě František Martin Pelcl, topograf Jaroslav Schaller a buditel, spisovatel a jazykovědec Josef Dobrovský. Od roku 1829 bydlela v Nosticově jízdárně rodina malíře Antonína Mánesa. Později zde byla pobočná scéna Stavovského divadla a dnes je zde opět Nosticovo divadélko, přístupné z Hellichovy ulice i z Kampy.

     Na konci 20. st. sídlilo v Nostickém paláci Nizozemské velvyslanectví, část ministerstva kultury a agentura Pragokoncert zde pořádala koncerty vážné hudby. V letech 1998 - 2003 prováděl generální rekonstrukci a celkovou rehabilitaci raně barokního Nostického paláce Metrostav, a. s. podle projektu atelieru Pavla Kupky pro Ministerstvo kultury České republiky, které své původní sídlo ve Valdštejnském paláci přenechalo senátorům. Práce byly oceněny cenou Stavba roku 2003. Při rekonstrukci byla objevena vzácná gotická dlažba ve sklepních prostorách, také barokní výmalba na soklech v jednotlivých místnostech a v severním křídle pozůstatek velkého sálu, který kdysi propojil dvě podlaží. Po rekonstrukci v budově zůstává původní soukromá barokní Nosticova obrazárna, která je dnes součástí Národní galerie a v níž je na 1400 obrazů, mezi nimi např. díla Rembrandta či Rubense.V paláci se nachází rovněž původní soukromá knihovna, dnes zvaná Knihovna Dobrovského, s cca 15 000 svazky. Jsou zde i rukopisy ze 13. a 14. století. K paláci patří i část bývalé Nostické zahrady.

Nostický palác je sídlem Ministerstva kultury ČR.

 

Zobrazit historii objektu