Drobečková navigace

Lichtenštejnský palác - Kampa

Palác slouží potřebám vlády České republiky. Veřejnosti je běžně nepřístupný. V apartmánech umístěných ve druhém patře pobývali při návštěvě Prahy například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko. Přízemní sály a salonky slouží k pracovním a přátelským setkáním. V 80. letech byl palác zobrazen v levém dolním rohu stokorunové bankovky.

  • Památky & architektura
  • palác

Kontakty

  • Lichtenštejnský palác - Kampa
  • U Sovových mlýnů 4
  • 110 00 Praha 1- Malá Strana

Historie objektu

Lichtenštejnský palác (Kaiserštejnský, Odkolkovský)

     Jdeme-li po Karlově mostě směrem na Malou Stranu, vidíme při pohledu vlevo dole na Kampě volně stojící dvoupatrovou budovu Lichtenštejnského paláce. Ze Smetanova nábřeží je dobře vidět jeho fasáda, která stojí přímo ve vodě Vltavy, jež ho při povodních a záplavách vždy ohrožovala. V 16. st. patřil zdejší pozemek řádu maltézských rytířů. Tehdy po velkém požáru Malé Strany v roce 1541 se sem navážela suť ze shořelých domů, aby se zpevnil břeh a pozemek se ochránil před povodněmi. Později zde byl vystavěn i dům, který koupil jeden z předních malostranských měšťanů Kryštof Kobr z Kobršperku. Za účast ve spiknutí proti císaři Ferdinandu II. byl odsouzen k trestu smrti. Mezi dalšími majiteli byl císařský hejtman František Helfríd, svobodný pán z Kaiserštejnu, který zde dal postavit v roce 1696 šestiboký jednopatrový barokní palác s dvorem uprostřed, s dvěma věžemi, ozdobnou atikou a bohatě členěným portálem. Projekt zhotovil pravděpodobně významný architekt Giovanni Battista Alliprandi. Tehdy se podle majitele palác nazýval Kaiserštejnský. Největší architektonické změny provedli další významní majitelé Lichtenštejnové. Palác jim patřil od roku 1831, kdy ho koupil Jan Josef kníže z Lichtenštejna. Ten dal palác přestavět v klasicistním slohu a mezi jiným dal např. odstranit půvabné věže spojené atikou a zřídil prostou sešikmenou střechu. Z původní barokní stavby zůstal jen sloupový portál, který byl ozdoben rodovým lichtenštejnským znakem. Tento znak je totožný s výsostným znakem Lichtenštejnského knížectví, až na to, že Lichtenštejnsko později odstranilo ze svého znaku dvě dělové hlavně. Roku 1864 koupil palác mlynář František Odkolek, který ho dal znovu přestavět v novorenesančním slohu stavitelem Františkem Srncem. Na projektu, který zhotovil pravděpodobně Vojtěch Ignác Ullmann a při němž bylo přistavěno nad celým palácem jedno patro navíc, má zřejmě podíl i architekt Josef Zítek, jenž pro Odkolkovu rodinu přestavoval především sousední Sovovy mlýny. Zvýšení paláce bylo tehdy dosti kritizováno, neboť rušilo obvyklý pohled na historické panoráma ze Smetanova nábřeží. Palác měnil vzhled, ale jeho východní část byla stále vystavena náporu vody, která ho ohrožovala. Od rodiny Odkolků získala palác i se zahradou pražská obec, za okupace ho zabrali Němci. Obec po válce přeměnila zahradu na veřejný park a v paláci zřídila úřadovny.

     Vltavské vody způsobily, že paláci hrozilo sesutí. Základové opukové zdivo se začalo rozpadávat, palác byl v havarijním stavu. V roce 1982 začala generální rekonstrukce objektu pro potřeby tehdejšího Úřadu předsednictva vlády ČSSR, který palác spravoval. Pražský stavební podnik ve spolupráci s Vodními stavbami musel obvodové zdi paláce uzavřít proti vodě milánskými stěnami, jejichž betonová ochrana sahá do hloubky 10 až 14 m, až k břidličnému podloží. Prostory paláce byly rozšířeny o jedno podzemní podlaží, prováděla se injektáž zdí a budova byla stažena ocelovými táhly. Rekonstrukce probíhala i v interiérech paláce, které byly upraveny a vybaveny na luxusní apartmány pro vzácné hosty české vlády. Malířka Eva Kyšková např. restaurovala původní nástěnné malby na klenbách ve druhém patře. Práce skončily v roce 1991 a palác slouží potřebám vlády České republiky. Hned v roce 1991 zde bydlela nizozemská a dánská královna, v roce 1994 zde nocoval lucemburský vévoda s chotí a v roce 1995 zde bydlel španělský královský pár, poté i kanadský guvernér a portugalský prezident. V roce 1996 zde bydlela anglická královna Alžběta II. se svým manželem princem Philipem.

     V 80. letech byl palác zobrazen v levém dolním rohu stokorunové bankovky.

 

Zobrazit historii objektu