Drobečková navigace

Strakova akademie

Majestátní novobarokní budova sídla Vlády ČR a Úřadu vlády ČR je veřejnosti spíše známa pod názvem Strakova akademie. Po dokončení její stavby v roce 1896 sloužila podle přání hraběte Jana Petra Straky jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin. Po 2. světové válce byla vyhrazena pro potřeby nové československé vlády a od r. 1993 je Strakova akademie sídlem vlády České republiky. K objektu patří i rozlehlá zahrada.

  • Památky & architektura
  • palác
  • s dětmi
  • exkurze

Praktické informace

Exkurze s odborným výkladem vás zavede do reprezentačních prostor Strakovy akademie, zasedacího sálu vládypracovního prostředí předsedy vlády. Prohlídka je možná pouze na objednávku nebo v rámci dne otevřených dveří.

Zahrada je přístupná pouze ve vyhlášených termínech.

Objednávky, informace na e-mail: posta@vlada.cz

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

  • Strakova akademie
  • nábřeží Edvarda Beneše 4
  • 118 01 Praha 1- Malá Strana

Historie objektu

     V r. 1710 ustanovil ve své poslední vůli hrabě Jan Petr Straka, pán z Nedabylic a Libčan, aby jmění rodu po jeho vymření sloužilo ku vzdělávání pro mladé muže z řad zchudlé šlechty. Poslední potomek rodu zemřel r. 1769, avšak teprve po více než 100 letech od té doby bylo přání zůstavitele splněno. Pro nový ústav byl vybrán pozemek o rozloze 17 000 m2 na levém břehu Vltavy u Klárova. V 15. st. zde bývala zahrada, na níž byla studna s léčivou vodou. V r. 1600 zahradu vlastnili jezuité, později byl na ní vystavěn kostelík sv. Michala, zbořený v r. 1786.

     V letech 1891 - 96 zde byl z majetku Strakovy nadace postaven monumentální novobarokní palác podle návrhu architekta Václava Roštlapila. Stavba byla svěřena staviteli Quido Bělskému. Rozsáhlý objekt měl 3 podlaží, byl dlouhý 160 m a patřila k němu též zahrada. Střední předsunutá část budovy vrcholí kupolí, jejíž stranu obrácenou k Vltavě zdobí dvě kamenné alegorické sochy Vlastenectví a Zbožnost od Josefa Maudra. Bohatou vnitřní štukovou výzdobu vytvořil sochař Celda Klouček, na výzdobě se podílel malíř Emanuel Dítě. Byl zde internát a gymnazium s českým a německým oddělením. Nemajetní žáci byli ke studiu vybírání konkursem, ostatní si platili pobyt částečně nebo zcela, později zde mohli studovat i chlapci měšťanského stavu. V prvním školním roce zde studovalo 26 studentů, později kolem 60. Vybavení bylo na tehdejší dobu luxusní. V prvním a druhém patře byly ložnice, kaple a studovny, v přízemí bydlil personál a byly tam provozní kanceláře a kabinety s pomůckami. K dispozici studentům byla aula, jídelna, krytý bazén, letní a zimní tělocvična, šermířský sál, vlastní nemocnice, taneční sál, kaple sv. Václava i vězení pro ty, kdo porušili ústavní řád. Byla to vůbec první pražská stavba vybavená ústředním topením.

     V r. 1920 zrušila Ústava nové republiky Československé šlechtické tituly i jakékoliv výsady rodového původu, a tak byla Strakova akademie předána studentům vysokých škol jako Akademický dům. Byla zde obsáhlá knihovna (přes 73 000 svazků českých i cizojazyčných), čítárna (přes 1600 časopisů v 25 jazycích z celého světa), dva taneční sály, velká restaurace a kavárna, sídlil zde Ústřední svaz československého studentstva, spolek slovenských studentů Detvan. K dispozici byla lékařská ošetřovna, tiskla se zde řada periodik, pořádaly se přednášky a setkání s významnými osobnostmi. Akademický dům poskytoval studentům slevy do všech pražských divadel, na koncerty, do kin, lázní, veletrhů a výstav i do studentských knihkupectví. Byl zde všestudentský archiv a muzeum, zachycující studentský život za posledních 100 let. V zahradě byla běžecká dráha, tenisové kurty, krytý ring a volejbalové hřiště. Již během první republiky se zde postupně usidlovaly státní orgány, ministerstvo pro zásobování lidu, ministerstvo národní obrany a od r. 1934 statistický úřad. Za okupace budovu zabrali nacisté, sídlila zde protektorátní vláda a od r. 1942 říšský soud. Již za okupace se prováděla rozsáhlá adaptace budovy pro úřednické potřeby podle návrhu architekta Ladislava Machoně. V květnu 1945 byla budova vybrána za sídlo úřadu předsednictva první poválečné vlády Národní fronty Čechů a Slováků, později zde sídlily úřady předsednictva všech dalších vlád Československé republiky a od r. 1993 České republiky.

     V r. 1997 byla na budově znovuodhalena pamětní mramorová deska, na níž je zobrazena část velkorysé závěti hraběte Jana Petra Straky.

Naproti přes Vltavu se nachází budova Rudolfina.

    

Zobrazit historii objektu