Drobečková navigace

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově

Obdivuhodným stavitelským dílem je hvězdicová klenba kostela, založeného Karlem IV. v malebném koutě nad nuselským údolím přímo proti Vyšehradu. Klenba obepíná prostor o průměru 24 metrů, přitom klenutí je jen 20 cm silné a spočívá na zdech, které nejsou silnější 1 metru. Další zajímavostí kostela je kopie Svatých schodů nebo Betlémská jeskyně se Svatou rodinou. Jedná se o nejstarší jesličky v pražských chrámech.

 • Památky & architektura
 • kostel
 • gotika
 • baroko

Praktické informace

PRAVIDELNÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ BOHOSLUŽBY:

 • neděle 9.30 a 17.00 
 • první pátek v měsíci od 17.00 - tradiční mše svatá (latinsky)
 • první sobota v měsíci od 9.00 - tradiční mše svatá (latinsky)

Hromadné prohlídky kostela po telefonické domluvě (tel. 724 464 066)

Park je otevřen v období letního času od 6.00 do 19.00, v zimním čase od 6.00 do 18.00

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově
 • Ke Karlovu
 • 120 00 Praha 2- Nové Město
 • +420605830201
 • +420603372207

Historie objektu

Kostel byl zřízen císařem Karlem IV. roku 1350 jako součást kláštera augustiniánů, kanovníků sv. Augustina, na nově založeném Novém Městě pražském. Vzorem pro stavbu kostela byl pohřební chrám císaře Karla Velikého v Cáchách. Z gotického období se dochovalo jen obvodové zdivo. Stavební práce pokračovaly až do doby pozdní renesance.

Kostel je unikátní svou pozdně gotickou hvězdicovou žebrovou klenbou, pravděpodobně od Bonifáce Wohlmuta, dvorního stavitele císaře Ferdinanda I. Byla dokončena roku 1575, o čemž vypovídá nápis na svorníku uprostřed klenby.

Pověst vypráví o architektu, který se spojil s ďáblem, aby takovou klenbu zvládl. Po dokončení se ale nenašel nikdo, kdo by byl ochotný odstranit lešení. Stavitel lešení zapálil a když hořící trámy s rachotem padaly dolů, myslel si, že klenba nevydržela. Proto v zoufalství skočil do Vltavy. Po usazení prachu a kouře se ukázala krásná pevná klenba.

Na počátku 18. století byly na jižní straně přistavěny Svaté schody architektem J. A. Santinim. Svaté schody jsou kopií schodiště z vladařského paláce v Jeruzalémě. Jsou z červeného sliveneckého mramoru. Věřící se na na nich pohybují po kolenou z úcty ke Kristovu utrpení.

Pod schody se nachází jeskyně označovaná jako Betlémská kaple. Na stěnách a klenutí jsou iluzivní kolorované štuky a malby znázorňující polorozpadlou poustevnu.

Ke zvláštnostem patří také nejstarší dochované jesličky v Praze. Tři polychromované figury v životní velikosti   tzn. Jezulátko v jeslích, Panna Maria a sv. Josef pochází z roku 1738 od J. Schlansowského.

Kostel je osmiboká stavba s typickými třemi kupolemi, které byly dokončeny roku 1756 v barokním slohu. Každá je zakončena věží s lucernou, bání a makovicí.

Gotický interiér se zachoval v kněžišti a oknech, jinak v celém kostele převládá bohatá barokní výzdoba podle návrhu architekta Františka Maxmiliána Kaňky.

Kostel patří římskokatolické církvi.

 

 

Zobrazit historii objektu

Zdroj: https://kostelnakarlove.com