Drobečková navigace

Židovské muzeum v Praze

Jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě – bylo založeno v roce 1906. Posláním muzea je dokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, zaniklých během asanace pražského židovského ghetta. Kromě stálých expozic se v některých objektech pořádají koncerty a krátkodobé tematické výstavy.

 • Památky & architektura
 • synagoga/židovská památka
 • Kultura & zábava
 • muzeum

Otvírací doba

  • listopad – březen
  • po, út, st, čt, pá, ne
  • 09.00 – 16.30
  • duben – říjen
  • po, út, st, čt, pá, ne
  • 09.00 – 18.00

Změna otevírací doby se řídí přechodem na tzv. středoevropský letní čas (SELČ) a zpět.

O sobotách a židovských svátcích zavřeno.

Více

 *

Změny v otvírací době během vánočních svátků:

24. 12. 9.00   - 14.00
1. 1. 2019 11.00 - 16.30

 

 

 

 

Praktické informace

Rozsáhlá sbírka judaik, obsahující na 40 000 sbírkových předmětů, 100 000 knih a bohatý archiv židovských náboženských obcí, je ojedinělá nejen množstvím svých předmětů, ale především tím, že pocházejí z jednoho uceleného území – z Čech a Moravy. Ve svém souhrnu tak podává celistvý obraz o životě a historii Židů v tomto regionu. Muzeum sídlí v pražských synagogách a dalších židovských památkách.

OBJEKTY ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE:

Galerie Roberta Guttmanna

 • Praha 1, U Staré školy 3
 • místo konání krátkodobých výstav s židovskou tematikou

Informační a rezervační centrum

 • Praha 1, Maiselova 15
 • interaktivní informační brána o vybraných židovských památkách na území Prahy a České republiky

Klausová synagoga

 • Praha 1, U Starého hřbitova 3a
 • stálá expozice vypovídá o židovských tradicích a zvycích vztahujících se jak k synagogám, tak ke každodennímu životu židovské rodiny

Maiselova synagoga

 • Praha 1, Maiselova 10
 • expozice věnovaná Židům v českých zemích v 10. - 18. století

Obřadní síň

 • Praha 1, U Starého hřbitova 3a
 • expozice věnovaná medicíně v ghettu, úmrtí a činnosti pražského Pohřebního bratrstva

Pinkasova synagoga

 • Praha 1, Široká 3
 • památník obětem holocaustu

Španělská synagoga

 • Praha 1, Vězeňská 1
 • sbírka stříbrných předmětů
 • expozice se zabývá historií židovské komunity na našem území v 19. – 20. století
 • místo konání pravidelných koncertů komorní hudby

Starý židovský hřbitov

 • Praha 1, Široká 3
 • hřbitov byl založen v první polovině 15. století, je zde pochována řada významných osobností

 

VĚTŠINU PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE JE MOŽNO NAVŠTÍVIT POUZE V RÁMCI PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ:

 

P R A Ž S K É   Ž I D O V S K É   M Ě S T O

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna
 • Staronová synagoga (památka je ve správě Židovské obce v Praze)

  Vstupné:

 • dospělí 530 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 370 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 85 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 530 Kč, děti 6-15 let 160 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

Ž I D O V S K É   M U Z E U M   V   P R A Z E

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna

 Vstupné:

 • dospělí 350 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 250 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 50 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 350 Kč, děti 6-15 let 100 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

STARONOVÁ SYNAGOGA

Památka je spravována Židovskou obcí v Praze. Po předložení vstupenky je možné získat zlevněné vstupné pro návštěvu Jeruzalémské synagogy.

Vstupné:

 • dospělí 220 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 150 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 35 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 220 Kč, děti 6-15 let 80 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

Vstupné:

 • dospělí 50 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 30 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

Vstupenka platí 7 dní od prvního použití (každý objekt je možno navštívit jen jednou).

Další slevy

Rezervace vstupenek a audioprůvodce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Židovské muzeum v Praze
 • U Staré školy 1
 • 110 00 Praha 1- Josefov
 • +420222749464