Drobečková navigace

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Působivá secesní budova od architekta Josefa Fanty byla dokončena v roce 1934 s rekordně vysokým rozpočtem. Není divu: na celé budově můžete napočítat přes sto dvacet soch, doplněných velkým množstvím dalších ozdobných prvků, které podtrhují celkový reprezentativní vzhled.

  • Památky & architektura
  • palác

Praktické informace

Zajímavost: Josef Fanta je mimo jiné autorem vstupní haly s krásnou secesní kavárnou dřívějšího Wilsonova, dnes Hlavního nádraží.

Zobrazit praktické informace

Kontakty

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Na Františku 32
  • 110 00 Praha 1- Staré Město

Historie objektu

Výstavba ministerské budovy na Františku byla zahájena v roce 1928. Celkový rozpočet stavby činil 32,5 miliónu korun, to znamená, že 1 m3zastavěného prostoru stál 266 korun, což byla při tehdejších cenách částka velmi příznivá. Podle původního záměru měla být stavba dokončena už v roce 1931, nakonec však kolaudace proběhla až v roce 1934.

Autorem návrhu na výstavbu paláce Ministerstva průmyslu, obchodu a živností a Patentního úřadu byl jeden z nejvýznamnějších českých architektů, profesor architektonického navrhování a dějin středověké a starokřesťanské architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze Josef Fanta. Zvítězil ve veřejné soutěži, které se zúčastnilo celkem šest architektů, a to i přesto, že odborná porota vytýkala jeho návrhu umístění hlavního vchodu z nábřeží a skromný vzhled severního průčelí. Vlastní výstavbou byla pověřena stavební firma Antonína Belady. Na nábřeží naproti letenskému svahu vyrostla v rámci zvolených stylových konvencí velmi noblesní a rázovitá stavba.

Třípatrová budova je postavena na základním obdélném půdorysu o rozměrech 107 x 49 metrů, se samonosnými zdmi a kamennými fasádami ze žuly a pískovce. Přestože byl tento materiál použit co nejúsporněji, nejde o typický obklad, protože kvádry žuly a pískovce jsou silné 25 — 35 centimetrů a na ně navazuje cihlová zeď. Žula pochází většinou z lokalit Dolní Město, Tanvald a Železná Ruda, zatímco pískovce převážně z lomu u Lázní Mšené.

Postavíte—li se zády k Vltavě, máte před sebou severní průčelí s hlavním vchodem do budovy, ukončené na obou stranách čtyřbokými věžemi. Průčelí je ve střední ose členěno rizalitem, který zahrnuje prostor vysokého přízemí a dvě podlaží hlavních reprezentačních místností. Celý rizalit vrcholí balustrovou atikou s nadživotními figurálními plastikami symbolizujícími Průmysl, Obchod, Řemesla a Plavbu, nad kterými se vypíná dekorativní prosklená kopule. Po stranách jsou mohutné, kulovitě ukončené pylony, nesoucí čtyři reliéfy státních znaků Československé republiky.

Zobrazit historii objektu