Drobečková navigace

Kostel sv. Klimenta

  • Mapa

Kostel sv. Klimenta patří mezi nejstarší v Praze. Současnou podobu získal při obnově na sklonku 19. století. Kostel dnes náleží do správy Českobratrské církve evangelické, která ho propůjčuje ke konání bohoslužeb anglické farnosti Starokatolické církve v ČR a pro pořádání varhanních koncertů.

  • Památky & architektura
  • kostel
  • cizojazyčné bohoslužby

V těsné blízkosti jednoho z vltavských brodů vyrostl už v polovině 11. století kostelík svatého Klimenta. Jeho zasvěcení souvisí s ostatky, které do Čech přinesli slovanští misionáři Konstantin a Metoděj. Zásluhou archeologů dnes víme, že byl stavěný z opuky a také z říčních valounů, ačkoliv se z této původní stavby nic nedochovalo. Teprve další etapa realizovaná ve 12. století a upravovaná pro řád dominikánů českým králem Přemyslem Otakarem I. po roce 1226 měla klasickou podobu jednolodního obdélného kostela. Ten však byl stržen a nahrazen gotickou novostavbou na začátku 15. století. Další historie svatyně byla spojena s utrakvisty, i když mezi zdejší faráře patřil také mistr Jan Protiva, známý Husův odpůrce. Nicméně až do roku 1621 patřil kostel do tábora strany podobojí. Velké opravy musely být provedeny po požáru roku 1689. Kostel pak sloužil necelé století do období císaře Josefa II., který svým výnosem chrám zrušil a ten byl přeměněný na sýpku. Teprve regotizace na konci 19. století podle návrhu architektů Františka Mikše a Josefa Blechy provedená pro protestantskou helvétskou náboženskou obec stavbu zachránila. Zbytky gotické nástěnné malby představují Pašijový cyklus provedený v tzv. krásném slohu.

Zobrazit podrobné informace

Bohoslužby Českobratrské církve evangelické

  • neděle 9.30

Bohoslužby Anglikánské církve:

  • neděle - 11:00  anglicky

Zobrazit podrobné informace

Kontakty

  • Kostel sv. Klimenta
  • Klimentská
  • 110 00 Praha 1
  • +420737039082

Historie objektu

V těsné blízkosti jednoho z vltavských brodů vyrostl už v polovině 11. století kostelík svatého Klimenta. Jeho zasvěcení souvisí s ostatky, které do Čech přinesli slovanští misionáři Konstantin a Metoděj. Zásluhou archeologů dnes víme, že byl stavěný z opuky a také z říčních valounů, ačkoliv se z této původní stavby nic nedochovalo. Teprve další etapa realizovaná ve 12. století a upravovaná pro řád dominikánů českým králem Přemyslem Otakarem I. po roce 1226 měla klasickou podobu jednolodního obdélného kostela. Ten však byl stržen a nahrazen gotickou novostavbou na začátku 15. století. Další historie svatyně byla spojena s utrakvisty, i když mezi zdejší faráře patřil také mistr Jan Protiva, známý Husův odpůrce. Nicméně až do roku 1621 patřil kostel do tábora strany podobojí. Velké opravy musely být provedeny po požáru roku 1689. Kostel pak sloužil necelé století do období císaře Josefa II., který svým výnosem chrám zrušil a ten byl přeměněný na sýpku. Teprve regotizace na konci 19. století podle návrhu architektů Františka Mikše a Josefa Blechy provedená pro protestantskou helvétskou náboženskou obec stavbu zachránila. Zbytky gotické nástěnné malby představují Pašijový cyklus provedený v tzv. krásném slohu.

Zobrazit historii objektu