Drobečková navigace

Život a umění na dvoře Karla IV.

Za vlády českého krále a císaře Karla IV. patřila Praha k významným uměleckým centrům. Jak v architektuře, tak i v sochařství a malířství působili v období vrcholné gotiky na pražském dvoře kvalitní stavitelé a další umělci. Dokladem toho jsou vzácná umělecká díla, která můžeme dnes v Praze vidět. Zároveň se Praha stala jedním z významných středisek univerzálního vzdělávání. Tím, že zde panovník v roce 1348 založil univerzitu, stalo se studium trochu dostupnějším i pro obyvatele Českého království a další Evropany žijící „na sever od Alp“. Vyučovalo se v místech, kde stojí i dnes budova Karlovy univerzity.

  • pěší trasy

Praktické informace

POPIS TRASY
Procházku začneme v centru Malé Strany na Malostranském náměstí, a vydáme se ke kostelu Panny Marie pod řetězem. Odtud namíříme kroky ke Karlovu mostu, na jehož konci se tyčí nádherná Staroměstská mostecká věž s ojedinělou sochařskou výzdobou. Dále projdeme Karlovou ulicí kolem kostela sv. Jiljí a uličkami Starého Města až ke kostelu sv. Havla. V těsném sousedství se rozprostírá Karolinum či Karlova kolej, dodnes sídlo pražské univerzity nesoucí jméno císaře Karla IV. Na Staroměstském náměstí neopomeneme navštívit Staroměstskou radnici s arkýřovou kaplí a dále budeme pokračovat kolem kostela Panny Marie před Týnem s nádherným severním portálem na prohlídku Anežského kláštera – expozice starého českého umění Národní galerie.

Vstupné: Křížová chodba Karolina + Staroměstská radnice + Anežský klášter

Zobrazit praktické informace

Kontakty

  • Život a umění na dvoře Karla IV.

Související objekty