Drobečková navigace

Pod zelenou klenbou: Proměnlivý půvab pražských parků a zahrad

 • Mapa

Tato delší trasa je ideální pro milovníky romantické krajiny. Provede vás zdánlivě nekončící sérií parků a zahrad s kouzelnými výhledy na město, ale zároveň se vyhne místům s velkou koncentrací turistů. Trasa, která se táhne po levém břehu Vltavy ze severu na jih, je jen lehce zvlněná, ale kvůli proměnlivému terénu určitě volte sportovní obuv. Začíná v Holešovicích, odkud vystoupá na Letnou, pokračuje svahem podél řeky, dotkne se Pražského hradu a provede vás petřínským parkem až na samou hranici Malé Strany a Smíchova, do jednoho z nejkrásnějších pražských parků – Kinského zahrady. Po cestě budete mít řadu možností k zastávce na občerstvení; nejromantičtější je ovšem piknik v jednom z parků s výhledem na město.

 • Sport & relaxace
 • pěší trasy
 • výhledy

POPIS TRASY
Délka: 8 km

Trasa ke stažení: Pět pražských procházek

 

 • Strossmayerovo náměstí MHD zastávka tram – ulice Skalecká
  Malé Strossmayerovo náměstí je centrálním bodem Holešovic, čtvrti, která se v posledních letech nově rozvíjí; stala se mimo jiné centrem moderního umění a designu. Náměstí vévodí novogotický kostel sv. Antonína Paduánského.

 

 • Letenské sadyExpo 58
  Letenské sady pokrývají plochu Letenské pláně, která se rozkládá od Holešovic až k Hradčanům. Trávník se tu střídá s parkovou úpravou, květinové záhony s vydlážděnými plochami. Najdete zde malebné výhledy na město i několik pozoruhodných staveb.
  Expo 58, výrazná budova s charakteristicky zaoblenou siluetou, je do Prahy přeneseným československým pavilonem ze Světové výstavy Expo 1958 v Bruselu. Pavilon na svou dobu představoval vrchol moderních stavebních technologií a získal na výstavě hlavní cenu. Dnes je budova využita jako kanceláře.
 • Letenský zámeček
  Novorenesanční Letenský zámeček dnes slouží jako restaurace, často se zde konají svatby. Pod stromy opodál najdete stánek s řadou piknikových stolů; zejména v letních měsících je oblíbeným místem, kde se Pražané stavují „na jedno“.
 • Metronom Hanavský pavilon
  Obrovský Metronom zaujímá na mapě Prahy symbolické místo. Právě zde se kdysi k nebi tyčil gigantický pomník J. V. Stalina, který byl odstraněn (dynamitem) až řadu let po Stalinově smrti, v roce 1962. Sedm tun vážící dílo instalované v roce 1991 se mělo stát také symbolem nové doby. Dnes je celá oblast především rájem skateboardistů.
  Hanavský pavilon, půvabná litinová stavba s řadou zdobných secesních detailů, byl původně vytvořen jako reprezentační pavilon železáren knížete Viléma Hanavského pro pražskou Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891.
  Na dohled od Hanavského pavilonu se nachází výstavná Kramářova vila, někdejší sídlo českých ministerských předsedů. Není běžně přístupná veřejnosti.
 • mostek nad Chotkovou ulicí – Chotkovy sady Letohrádek královny Anny
  Chotkovy sady nabízejí málo obvyklý, ale zajímavý pohled na Pražský hrad a Malou Stranu. V centrální části umístěný pomník českého spisovatele Julia Zeyera je působivé dílo českého symbolismu.
  Letohrádek královny Anny, či také Belveder, je dokonalým kouskem italské renesance – ovšem postaveným v Praze. Zbudoval jej zde pro svou choť Annu Jagellonskou císař Ferdinand I. v polovině 16. století. Pokračujte schodištěm, které vede od Belvedéru dolů.
 • Fíkovna Jelení příkop – tunel pod Prašným mostem
  Fíkovna, čtyřmi zdmi uzavřená ovocná zahrada pod Belvederem, je stejně jako Letohrádek královny Anny připomínkou slunné Itálie; v 16. století se na zimu zastřešovala a fíkovníkům se dokonce v chladných měsících přitápělo – dnes je však zahradníci tolik nehýčkají.

  Strmou pěšinkou sestupte do Jeleního příkopu, dřívější královské obory, kde se kdysi proháněla zvěř. Pohled vzhůru na vzrostlé stromy a zdi Pražského hradu je úchvatný, podobně jako klid, který zde (na rozdíl od hradních nádvoří) panuje. Pokračujte směrem k elipsoidnímu tunelu pro pěší, který je dílem současného českého architekta Josefa Pleskota.
  Poznámka: Od 1. listopadu do 1. dubna je Jelení příkop uzavřen. Můžete však místo něj zvolit cestu podél Mariánských hradeb, poté projít přes Prašný most na Pražský hrad, tudy na Hradčanské náměstí a ulicí Kanovnickou dojít do uličky Nový svět. Dále pokračujte po trase.
 • Masarykova vyhlídka - ulice U Brusnice – ulice Nový Svět – ulice Černínská –Loretánské náměstí
  Masarykova vyhlídka je upravené vyvýšené místo v horním Jelením příkopu, kde měl svou venkovní pracovnu první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Z místa je pěkný pohled na panorama Hradu.
  Pohádkově vyhlížející Nový svět je jednou z nejpůvabnějších pražských uliček a příjemné místo k zastávce na kávu či občerstvení.
  Loretánskému náměstí dominují dvě významné stavby, Loreta – barokní poutní kostel s kaplí a klášterem kapucínů (doporučujeme samostatnou návštěvu) a Černínský palác, dnešní Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
 • ulice Loretánská – Pohořelec – Strahovský klášter – Promenáda Raoula Wallenberga
  Strahovský klášter premonstrátů je znám především svou slavnou knihovnou. Ve zdejším kostele kdysi improvizoval na varhany W. A. Mozart; díky zápisu jednoho pohotového mnicha se podařilo pořídit notový záznam, který je zde dochován. V areálu kláštera naleznete i známý Klášterní pivovar Sv. Norbert, jehož pivo je vyhlášené. Výhled na Prahu je odsud nezapomenutelný.
 • Petřínské schody s lucernami – pod Petřínskou rozhlednou – Štefánikova hvězdárna – Růžový sadKvětnice
  Petřínská rozhledna je volnou zmenšeninou Eiffelovy věže; vrcholky obou se nacházejí v téže nadmořské výšce. Oblíbenou retro atrakcí je zdejší zrcadlové bludiště o pár kroků dál.
  Také Růžový sad má své kouzlo, ale nejkrásnější částí je zahrada Květnice, do níž se vchází nenápadnou brankou ve zdi. Najdete ji ve svažující se části za Štefánikovou hvězdárnou.
 • Kinského zahrada – horní jezírko se sochou lachtana – po vodních schodech – kostel sv. Michala – dolní jezírko se sochou Herkula – Letohrádek Kinskýchnáměstí Kinských - MHD zastávka tram „Švandovo divadlo“
  Kinského zahrada je rozsáhlý, dobře udržovaný park, který pokrývá jihovýchodní svah vrchu Petřína. Naleznete zde romantické krajinné prvky od jezírek, vodopádů a vodních kaskád až po vyhlídkové terasy a dřevěný kostelík sv. Michala, který sem byl v minulém století dovezen z Karpat. V dolní části se nachází podlouhlá louka s Letohrádkem Kinských, kde můžete navštívit národopisnou expozici Národního muzea. Menší děti si mohou pohrát na hřišti poblíž východu z parku. Náměstí Kinských s vodotryskem uprostřed je jen pár kroků od centra. V okolí je řada příjemných restaurací a kavárniček.

 

Zobrazit podrobné informace

Kontakty

 • Pod zelenou klenbou: Proměnlivý půvab pražských parků a zahrad

Související objekty

 • Pražský hrad

  Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden z největších hradních…
 • Zrcadlové bludiště Petřín

  Jedno z nejoblíbenějších míst dětí i dospělých. Zvenku stavba v blízkosti rozhledny vypadá jako…
 • Petřínská rozhledna

  Petřínská rozhledna, jedna z neodmyslitelných dominant Prahy, byla postavena v rámci Jubilejní…
 • Loreta

  Mariánské poutní místo s kopií Svaté chýše a barokním kostelem Narození Páně, obklopené ambitem…
 • Zahradní pivnice Letenské sady

  Oblíbená pivní zahrádka v Letenských sadech se nachází přímo před novorenesančním Letenským…
 • Klášterní pivovar Strahov

  Nedaleko Pražského hradu se přímo v areálu Strahovského kláštera nachází pivovar s jedinečnou…
 • Strahovská knihovna

  Knihovna kláštera premonstrátů na Strahově je jednou z nejcennějších a nejlépe zachovaných…
 • Strahovský klášter

  Klášter řádu premonstrátů byl založen r. 1140. V jeho areálu se nachází kostel Nanebevzetí…
 • Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

  Opatský chrám uprostřed kláštera premonstrátů na Strahově je ve svém jádru románská bazilika s…
 • Štefánikova hvězdárna

  Štefánikova hvězdárna stojí v Petřínských sadech od r. 1928, současnou podobu získala při…
 • Chotkovy sady

  První městský veřejný park v Praze rozprostírající se pod Letohrádkem královny Anny byl založen…
 • Letenské sady

  Rozlehlý park s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin osázenými…
 • Petřínské sady

  Vrch Petřín patří mezi nejrozsáhlejší městské zelené plochy a jeho svahy jsou oázou klidu v…
 • Seminářská zahrada

  Původně klášterní zahrada řádu karmelitánů patřila v 18. století arcibiskupskému semináři,…
 • Velká strahovská zahrada

  Velká strahovská zahrada se rozprostírá ve svahu u Strahovského kláštera mezi ulicemi Úvoz a…
 • Zahrada Kinských

  Zahrada o výměře 22 hektarů leží na jižním a jihovýchodním svahu Petřína, od ostatních…
 • Národní technické muzeum

  Sídlem muzea je monumentální funkcionalistická stavba v blízkosti Letenských sadů na Letné.…
 • Národní muzeum – Národopisné muzeum

  Klasicistní letohrádek, ve kterém je národopisná expozice představující každodennost venkova…
 • Petřínské terasy

  Restaurant Petřínské terasy se nachází na jednom z nejkrásnějších a nejromantičtějších míst…
 • Pražský hrad – Letohrádek královny Anny

  Krásná renesanční stavba v Královské zahradě na Pražském hradě. Letohrádek královny Anny dal…
 • Museum Argondie

  Reonův projekt Magická jeskyně má dlouhou historii, která začala v 70. letech v Bretani.…
 • Hanavský pavilon

  Jedna z nejpůsobivějších eklektických staveb byla postavena původně jako reprezentační pavilon…
 • Kramářova vila

  Novobarokní vila s typickými secesními prvky o rozloze 700 m2 a 56 místnostmi, kterou si v…
 • Villa Richter

  Richterova vila je součástí komplexu Svatováclavské vinice na Pražském hradě, který prošel…
 • Letenský zámeček

  Na malebném místě v srdci Letenských sadů přímo nad Starým Městem vyrostla v r. 1863 působivá…
 • Nebozízek

  Při sesuvu půdy v r. 1965 byla těžce poškozena bývalá viniční usedlost z konce 17. století do…
 • Restaurant Hanavský pavilon

  Nejen gastronomický zážitek, ale i jeden z nejkrásnějších pohledů na pražské mosty, pod kterými…
 • Lanová dráha na Petřín

  Lanová dráha na Petřín navazuje na tramvajovou dopravu v zastávce Újezd a je vedena po trase…
 • Chrám sv. archanděla Michaela na Petříně

  Pravoslavný dřevěný kostelík s šindelovou střechou v Kinského zahradě je typickou lidovou…
 • Zpívající fontána

  Zpívající fontána v zahradě u Letohrádku královny Anny patří k nejkrásnějším renesančním…
 • Socha Karla Hynka Máchy

  Bronzová socha slavného romantického básníka Karla Hynka Máchy, který se narodil nedaleko v…