Drobečková navigace

Z Holešovic na Staré Město: Proti proudu času do tajemné zahrady

 • Mapa

Tato procházka tvoří doslovnou i pomyslnou spojnici mezi dvěma světy, které jsou si však v mnohém blízké. Propojuje totiž dvě velmi odlišné pražské čtvrti i dvě ikonické budovy Národní galerie v Praze: funkcionalistický Veletržní palác se sbírkou moderního umění a starodávný klášter sv. Anežky České, v němž je umístěna sbírka středověkého umění. Z Holešovic vás trasa povede Letenskými sady až k Metronomu, novodobé dominantě levého břehu Vltavy, a přes most až k nejsevernějšímu konci Starého Města. Propletete se uličkami této části centra, kterou většina návštěvníků dosud neobjevila a která na vás dýchne autentickou atmosférou staré Prahy. Vaším cílem pak bude nově upravená a teprve nedávno otevřená klášterní zahrada a klášter samotný.

 • Sport & relaxace
 • pěší trasy

POPIS TRASY
Délka: 4 km

Trasa ke stažení: Pět pražských procházek 2

 

 • Veletržní palác (MHD zastávka tram) - Veletržní palác / Národní galerie v Praze

První funkcionalistická budova v Praze, původně určená pro konání veletrhů, pochází z roku 1928 a rázem se stala největší stavbou svého druhu na světě. V roce 1976 získala budovu Národní galerie. Po rozsáhlé rekonstrukci ukončené v 90. letech se budova stala sídlem unikátní sbírky moderního a současného umění – jak českého, tak zahraničního. Kolekce obsahuje díla umělců nejzvučnějších jmen - Pabla Picassa, Augusta Renoira, Vincenta van Gogha či Gustava Klimta. Monumentální vnitřní prostor galerie, jehož členění připomíná paluby zaoceánské lodi, však stojí za to vidět i sám o sobě.

 

 • ulice Heřmanova - ulice Františka Křížka - Bio Oko

Populární jednosálové artové kino pochází z roku 1940. Přízemí je osazeno různými typy sedaček (plážová lehátka, sedací vaky, karosérie automobilu), jejichž kompozici vytvořil designér Maxim Velčovský. Zdejší bar s kavárnou je oblíbeným místem setkávání.

 

 • ulice Milady Horákové - Letenské náměstí

Za povšimnutí stojí po pravé straně novorenesanční, 26 metrů vysoká Letenská vodárenská věž, dále svého času luxusní funkcionalistický blok železobetonových obytných domů přezdívaný Molochov (z let 1936–1938) nebo pak po levé straně čnící konstruktivistická budova Ministerstva vnitra přezdívaná „kachlíkárna“ (z let 1935–1939).

 

 • ulice Nad Štolou - ulice Letohradská - ulice Muzejní - Národní technické muzeum a Národní zemědělské muzeum

Monumentální funkcionalistické stavby s výraznými novoklasicistickými prvky byly vystavěny společně v letech 1938-1942 podle projektu dnes již nepříliš známého architekta Milana Babušky. Původní myšlenka počítala s jednou velkolepou společnou budovou, ovšem zasáhly regulační předpisy a především postupné vzájemné neshody obou institucí týkající se prostorových i organizačních otázek. Nakonec tedy byly postaveny dvě samostatné budovy oddělené Muzejní ulicí. Hlavní vchody obou institucí směřují k Letenským sadům – z této strany také nejlépe vynikne identická podoba obou staveb.

Zajímavost: Architektonický návrh po rozdělení budov počítal s obří bránou tvořenou kamennými pilíři, klenoucí se nad Muzejní ulicí, která měla alespoň symbolicky odkazovat k původní myšlence jednotné budovy. Ani k její realizaci ovšem kvůli neshodám nakonec nikdy nedošlo.

 

 • ulice Kostelní - Letenský zámeček

Letenský zámeček postavený podle vzoru renesančních italských vil slouží jako restaurace. V letech 1891–1916 stála v jeho blízkosti horní stanice lanové dráhy na Letnou, vedoucí od Štefánikova mostu. Na lanovou dráhu navazovala stanice první pražské elektrické tramvajové dráhy, kterou zbudoval u příležitosti Zemské jubilejní výstavy František Křižík. Moderní trať nahradila koněspřežnou tramvaj v roce 1891. Dnes před zámečkem najdete velmi oblíbenou pivní zahrádku s úžasným výhledem na centrum města a Vltavu.

 

 • Letenské sady - Metronom

Metronom zaujímá na mapě Prahy symbolické místo. Právě zde se kdysi k nebi tyčil gigantický pomník J. V. Stalina, který byl odstraněn (dynamitem) až řadu let po Stalinově smrti, v roce 1962. Sedm tun vážící Metronom instalovaný v roce 1991 se měl stát také symbolem nové doby. Nyní je celá oblast především rájem skateboardistů.

 

 • dolů na nábřeží Edvarda Beneše - most Svatopluka Čecha - Dvořákovo nábřeží - hotely Intercontinental a President

Oba hotely jsou ukázkou místní varianty brutalistního stylu. Prezidentské apartmá hotelu Intercontinental o rozloze 154 metrů čtverečních, s panoramatickým výhledem i vlastní saunou, bývalo zdaleka nejluxusnější pražskou adresou. Nejznámější osobností, která jej poctila svou návštěvou, byl v devadesátých letech Michael Jackson. Ze svého apartmá měl skvělý výhled na vlastní sochu v nadživotní velikosti, která byla dočasně umístěna právě na sokl Metronomu.

 

 • ulice Dušní – kostel sv. Šimona a Judy - ulice U Milosrdných

Kostel sv. Šimona a Judy se pyšní bohatou hudební tradicí včetně návštěv dalších dvou hudebních celebrit – Wolfganga Amadea Mozarta a Josepha Haydna. Kostel zůstal této tradici věrný a dodnes je využíván jako koncertní síň.

Ulice U Milosrdných vede okolo nejstaršího křídla nemocnice a kláštera Milosrdných bratří, kteří nemocnici provozovali od roku 1620. V roce 1847 zde byla bratrem Celestýnem Opitzem provedena vůbec první operace pod narkózou v rámci celé rakousko‑uherské monarchie.

Na budovu kláštera navazuje směrem k nábřeží městská nemocnice Na Františku. Špitál byl na jejím místě založen patrně už kolem roku 1360 a od té doby je nepřetržitě v provozu. Jedná se tak o nejstarší nemocnici ve střední Evropě.

 

 • ulice Kozí - „Kozí plácek“ - ulice U Obecního dvora - ulička Ve Stínadlech

Ulice U Obecního dvora

Za dobu své existence plnil Obecní dvůr řadu funkcí, především byl hospodářským zázemím. První doložené využití bylo k ustájení obecních koní a povozů, později sloužil jako královská požární zbrojnice. Dům U Cenzorů (č. p. 798/5) v 19. století skutečně obýval vykonavatel cenzorského úřadu. Dům s č. p. 799/7 byl obydlím slavné malířské rodiny Mánesů a rodištěm jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu Josefa Mánese. Jeho otec Antonín Mánes, zakladatel české krajinářské školy, měl ve věžičce sousedního domu U Cenzorů ateliér.

Ulička Ve Stínadlech

Po pravé straně naproti Obecnímu dvoru projdete uličkou Ve Stínadlech, pojmenované na počest díla Jaroslava Foglara. Ten do zdejších tajemných zákoutí a starých domů skutečně umístil dějiště jednoho ze svých nejslavnějších románů o Rychlých šípech – Záhada hlavolamu (1941).

 

 • Haštalské náměstí - kostel sv. Haštala - škola a fara - kostnice - starý špitál

Kostel sv. Haštala, původně románská stavba z konce 12. století, je jediným kostelem tohoto zasvěcení u nás. Od založení k němu patřila škola a fara se zahradou obehnanou masivní zdí – dnes budovy využívají různé církevní spolky a organizace. Kolem kostela býval hřbitov, který připomínají kříže v mozaice chodníku, i dodnes stojící malá budova bývalé kostnice s malovaným náhrobkem na stěně.

Starý špitál

Na rohu ulice Řásnovka stojí netypický kulatý nárožní dům – bývalý špitál českého řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Je to jediný původní český řád a jediný mužský řád založený ženou – českou princeznou Anežkou. Původní stavba byla v roce 1965 asanována a nahrazena novostavbou, která ovšem stojí na základech zdiva původního špitálu a kopíruje jeho půdorys.

Zajímavost: Celá tato okolní zástavba byla čtvrtí nejchudších Pražanů, plná úzkých uliček s bizarními domečky a otřesnými hygienickými podmínkami. Proto byla postupně většina čtvrti v rámci asanace, vyhlášené na konci 19. století, zbořena.

 

 • ulice Řásnovka 

Ulice Řásnovka se původně jmenovala Schneckova, podle výrobce populárních hracích karet. Pražané si ji postupně přejmenovali na Slimákovou, Plžovou, Hlemýžďovou, až zasáhli úředníci a dali jí název podle hejtmana ze Řásnova, majitele jednoho z domů. V dávných dobách se uličce také přezdívalo U králů žump, protože zde stála skromná obydlí chudých nádeníků, pohodných (osoby oprávněné odstraňovat a zakopávat zdechliny) a dokonce i katů (rodiny Mydlářů a Zellingerů).

 

 • ulice Klášterská - Budova Ministerstva průmyslu a obchodu

Působivá secesní budova od architekta Josefa Fanty byla dokončena v roce 1934 s rekordně vysokým rozpočtem. Není divu: na celé budově můžete napočítat přes sto dvacet soch, doplněných velkým množstvím dalších ozdobných prvků, které podtrhují celkový reprezentativní vzhled.

Zajímavost: Josef Fanta je mimo jiné autorem vstupní haly s krásnou secesní kavárnou dřívějšího Wilsonova, dnes Hlavního nádraží.

 

 • ulice Na Františku - Zahrada za svatyněmi - Zahrada při severní bráně - Klášter sv. Anežky České

Areál zahrad kláštera prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2016. Do první ze zahrad lze vstoupit dvěma novými zahradními bránami, do Zahrady při severní bráně pak velkou barokní bránou od nábřeží. Do té doby zcela nepřístupné zahrady nyní zdobí na dvě desítky současných sochařských děl předních českých umělců.

Klášter sv. Anežky České

Jedna z nejstarších a nejvýznamnějších pražských gotických staveb nese jméno své zakladatelky, přemyslovské princezny sv. Anežky. Ta v průběhu svého života vybudovala rozlehlý a umělecky bohatě vyzdobený klášter s královským pohřebištěm, vlastní hrobkou a několika kostely. Po zrušení kláštera v roce 1782 hrozilo v té době již notně zchátralé stavbě zboření. K němu naštěstí nedošlo – naopak byla prohlášena národní kulturní památkou a v průběhu 20. století byla postupně rekonstruována. V 80. letech byl areál otevřen veřejnosti a upraven pro sbírku středověkého umění Národní galerie v Praze (doporučujeme k návštěvě – tato expozice bývá neprávem opomíjena snad právě pro své nenápadné umístění stranou návštěvnického ruchu).

Tip: Návštěvníci mohou zdarma projít zahradami a přízemím kláštera po prohlídkové trase, která je připravena také ve variantě pro děti.

Info: Klášterní zahrady jsou sice otevřeny celoročně, ale uzavírají se za nepříznivého počasí. V případě, že nelze do areálu vstoupit zahradními bránami, pokračujte z ulice Na Františku do ulice Kozí a ulice U Milosrdných – úzká ulička Anežská vás pak zavede k hlavnímu vstupu do areálu.

Zobrazit podrobné informace

Kontakty

 • Z Holešovic na Staré Město: Proti proudu času do tajemné zahrady
 • Dukelských hrdinů
 • Praha 7

Související objekty