Drobečková navigace

Palác YMCA

Cenné dílo moderního klasicismu 20. let 20. století. a jedno ze stěžejních děl architekta Eduarda Hniličky. Vlastníkem domu je neziskové občanské sdružení YMCA v ČR - největší a nejrozšířenější mládežnická organizace.

Kontakty

  • Palác YMCA
  • Na Poříčí 12
  • 110 00 Praha 1- Nové Město

Program

Historie objektu

Palác YMCA byl postaven na místě domu, kde býval zájezdní hostinec Zlatý bažant. YMCA je sdružení založené v r. 1844 v Londýně jako křesťanské hnutí mladých mužů (Young Men´s Christian Association), jehož cílem bylo šíření vzdělání a cílené využívání volného času především neorganizované mládeže s důrazem na hry, sport a kulturu. Po skončení první světové války se její činnost i u nás rychle rozšiřovala, podporoval ji např. prezident T. G. Masaryk, a tak bylo rozhodnuto postavit na Poříčí vlastní budovu. Díky velké finanční pomoci amerických a kanadských sekretářů sdružení mohla být v roce 1928 (slavnostní otevření se konalo 28. dubna 1928) vystavěna šestipatrová polyfunkční budova, navržená architektem Eduardem Hniličkou ve slohu klasicizujícího purismu, který je dodnes obdivován. Budovu postavila firma Václava Nekvasila a při jejím obtížném zakládání spolupracoval i pozdější akademik dr. Stanislav Bechyně. Hlavní objekt je dvoutraktový, tři dvorní křídla jsou jednotraktová. Průčelí je členěno výraznými svislými pásy vystupujícími z omítky, poslední šesté patro je mansardové, spodní dvě podlaží jsou obložena sliveneckým mramorem. Další dvě podlaží jsou v suterénu. Při výstavbě byly použity v té době nové materiály - železobeton, asfalt, sklobeton a korek.

Budova jako centrum tělesného i duchovního rozvoje mládeže byla příslušně vybavena: byla zde ubytovna pro 350 osob, tělocvična 30 X 13 m, nad ní sedmdesátimetrová dráha pro běh, v suterénu plovárna s 25 dlouhým bazénem, restaurační a kavárenské prostory a v podzemí jídelna se samoobsluhou. Bazén používal vodu z vlastní studny, v níž byla v roce 1996 při rekonstrukci nalezena busta prezidenta T. G. Masaryka od Jana Štursy a značně poškozená busta Edvarda Beneše. Patrně zde byly ukryty před nacisty nebo před komunisty. Dále zde byla knihovna s čítárnou, klubovny a přednáškové místnosti, dílna vybavená veškerým nářadím, herny, úřední místnosti a vydavatelské oddělení.

     Za okupace zabrali palác YMCA Němci. Někteří členové a funkcionáři sdružení, kteří pracovali v protifašistickém odboji, zaplatili za to životem. K jejich poctě je v přízemí pamětní deska s jejich jmény a vedle ní byla umístěna nalezená busta T. G. M. Za totality v roce 1951 byla YMCA zrušena a v paláci se usídlil Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy. V roce 1991 byl objekt vrácen svému původnímu majiteli - sdružení YMCA, které zde po tříleté rekonstrukci otevřel pro členy YMCA i pro veřejnost moderní Sportcentrum. Dnes se zde prolínají neziskové i komerční aktivity, které slouží k financování organizace YMCA.

Zobrazit historii objektu

Související objekty