Drobečková navigace

Pražský hrad - Rožmberský palác – Ústav šlechtičen

Původně renesanční palác byl postaven v letech 1545–1574 pány z Rožmberka. V polovině 18. století byl radikálně přestavěn na Ústav šlechtičen. Ten založila Marie Terezie v r. 1753 a sloužil k zaopatření 30 zchudlých šlechtických dcer až do r. 1918. Unikátní kaple, renesanční sál a expozice, jejímž cílem je evokovat život neprovdané šlechtičny v 1. polovině 19. století, je součástí prohlídky Pražského hradu.

 • Památky & architektura
 • hrad/zámek
 • palác
 • renesance

Otvírací doba

  • listopad – březen
  • po - ne
  • 09.00 – 16.00
  • duben – říjen
  • po - ne
  • 09.00 – 17.00

 

 

Praktické informace

EXPOZICE:
V průběhu dubna 2010 byl návštěvnicky zpřístupněn Rožmberský palác, který byl v polovině 18. století radikálně přestavěn na Ústav šlechtičen. Návštěvníci tak mají příležitost vidět např. unikátní kapli Nejsvětější Trojice a Neposkvrněného početí Panny Marie a zrestaurovaný renesanční Rožmberský sál.

VSTUPNÉ:

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Pražský hrad - Rožmberský palác – Ústav šlechtičen
 • Pražský hrad
 • 119 08 Praha 1- Hradčany
 • +420224372423

Program

Historie objektu

          Na místě tohoto rozlehlého stavebního komplexu začaly vyrůstat ojedinělé domy ve 13. a 14. století. Část pozemku pozdějšího paláce v roce 1513 získali páni z Rožmberka. Zánik nebo značné poškození všech zdejších objektů při požáru roku 1541 jim uvolnil prostor pro novou, velkorysejší stavbu. Nejprve pod vedením stavitele Hanse Vlacha vznikl čtyřkřídlý palác s arkádami ve dvou kratších křídlech a s branou do Jiřské ulice. Později, když Rožmberkové získali ještě sousední domy pánů ze Švamberka a z Rožmitálu, palác na západní straně doplnili o rozlehlou zahradu, lemovanou arkádovým ochozem. Stavbu vedl Ulrico Avostalis v letech 1573–1574. Roku 1600 palác získal výměnou císař Rudolf II. a spojil jej dřevěnou chodbou na pilířích s Ludvíkovým křídlem Královského paláce. Ve 20. letech 18. století byl palác zvýšen o 2. patro a uvnitř předělen příčkami (Thomas Haffenecker). Od roku 1753 pak probíhala přestavba pro Ústav šlechtičen (A. Luragho podle projektu N. Pacassiho). Práce na stavbě trvaly od 16. září 1753 do 7. prosince 1756, i když ke slavnostnímu otevření došlo již koncem roku 1755.

          Ústav byl určen k výchově třiceti šlechtických dcer, starších 24 let – s výjimkou sirotků, kteří mohli pobývat v ústavu již od 18 let. V čele stála neprovdaná arcivévodkyně habsbursko-lotrinského rodu. První abatyší byla dcera Marie Terezie – arcivévodkyně Marie Anna. Řádovým znakem se stal obraz Neposkvrněného početí Panny Marie ve zlaté oválné medaili, lemované bílým smaltem. Šlechtičny obývaly 1. a 2. patro ústavu. Další prostor areálu zaujímaly apartmá abatyše, společenské místnosti, kapitulní pokoj, chór, barokní kaple Nejsvětější Trojice a Neposkvrněného početí Panny Marie (jeden název kaple) a místnosti hospodářského zázemí.

          Paccassiho přestavba se dotkla jak vnitřní dispozice, tak i všech fasád. Z původní stavby Rožmberského paláce byla zachována dispozice o dvou nádvořích, k níž bylo na západě přistavěno třetí, dále pak přízemí Rožmberského paláce se vstupní arkádou, východní křídlo bývalého paláce Švamberků, sklepy pod ústředním nádvořím a sklepní části při jižní hradební zdi. V podstatě (až na drobnější změny) se v tomto stavu areál zachoval dodnes. V letech 1787–88 byla provedena adaptace ústavu pod vedením projektanta prof. inženýra Františka Leonarda Hergeta a dozorců stavby Františka Josefa Rölla a Jana Ludvíka Stuppla. Kamenické práce prováděl mistr Koller, malířské mistr Winkler.

          Ústav šlechtičen byl rozpuštěn 1. května 1919 a budova byla pronajata Ministerstvu vnitra, pro které bylo během 20. století provedeno několik vnitřních adaptací. Kompletní rekonstrukce proběhla v letech 1996–2007. V lednu 2008 byly definitivně dokončeny rozsáhlé práce na opravách Ústavu šlechtičen a rekonstrukce původně renesanční budovy Rožmberského paláce a jeho nádvoří. Palác je od dubna roku 2010 přístupný pro veřejnost, je součástí prohlídkové trasy po Pražském hradě.

Zobrazit historii objektu

Související objekty

Zdroj: www.hrad.cz