Drobečková navigace

Malá Strana bez bariér: Malebná čtvrť s dominantou chrámu sv. Mikuláše

Nejznámějšími místy metropole po trasách určených lidem s omezenou schopností pohybu.

 • Sport & relaxace
 • pěší trasy
 • bezbariérový vstup

Praktické informace

Ke stažení: Čtyři pražské procházky bez bariér
Přestože je brožura určena především lidem používajícím mechanický nebo elektrický vozík, může být zdrojem inspirace i rodičům s kočárky a seniorům s pohybovým omezením.

Obtížnost: střední až obtížná
Délka trasy 2 km

Terén na trase je místy opravdu náročný, často se setkáme s hrubou historickou dlažbou (tzv. kočičími hlavami), nezřídka narazíme na výrazný příčný sklon chodníku a některé kratší úseky budeme muset zdolat po vozovce. Odměnou všem dobrodruhům však bude odpočinek v tichých zahradách, ukrytých za zdmi malostranských paláců, i pohled na nevšední architekturu této půvabné čtvrti. Doprovod k prohlídce trasy rozhodně doporučujeme.

POPIS TRASY

|→ Klárov → U Lužického semináře → Kampa →

Okruh začíná u dopravního uzlu na Klárově. Tramvajová zastávka Malostranská je částečně přístupná, stejnojmenná stanice metra je bariérová.

Trasa nás nejprve povede přes světelný přechod se sklopenými obrubníky v ulici Letenská, povrch ulice však tvoří hrubá dlažba, navíc je třeba překonat koleje. V ulici U Lužického semináře je chodník s převážně mozaikovou dlažbou a kombinací příčného a podélného sklonu (příčný sklon až 5 %, podélný sklon až 4 %), místy navíc musíme překonat vjezdy do přilehlých budov, které mají hrubý povrch a výraznější příčný sklon.

Poměrně nenápadným vchodem v obvodové barokní zdi se dostaneme do Vojanových sadů. Mají charakter anglického parku a kromě okrasných stromů a tří barokních kaplí jsou zde nespornou atrakcí volně chovaní pávi. Součástí Vojanových sadů je dětské hřiště a hygienické zázemí s upravenou toaletou. K objektu veřejného WC však vede nevyhovující rampa (sklon až 18 %).
Ulicí U Lužického semináře dospějeme až na malé náměstí. Od křížení s ulicí Míšeňská, kde po sklopeném obrubníku sjedeme z chodníku, budeme muset pokračovat po vozovce s hrubou historickou dlažbou. (Provoz vozidel je tu ale mírný a pohyb turistů po vozovkách je na Malé Straně běžným jevem, se kterým řidiči většinou počítají.)

Trasa pokračuje pod obloukem Karlova mostu na Kampu, kde už povrch cest tvoří menší žulové kostky nebo asfalt.

Kampa je malý ostrov, který od Malé Strany oddělil umělý vltavský kanál, tzv. Čertovka. Výstavbou původně Rožmberské strouhy se umožnila regulace průtoku vody pro mlýny, z nichž se do současnosti některé dochovaly. Jedním z nich je Sovův mlýn, kde dnes, po rozsáhlé rekonstrukci a moderní dostavbě, sídlí Museum Kampa se sbírkami výtvarných děl 20. století. Posezení s lavičkami a krásnou vyhlídku na řeku i Karlův most nabízí prostor u východní cihlové zídky. Přístup na veřejné toalety s dobře upravenou toaletou opět komplikuje nevyhovující rampa (sklon 15 %).


→ Maltézské náměstí → Prokopova → Karmelitská →

Po asfaltové cestě se z Kampy vydáme přes most nad Čertovkou do tiché zahrady Nosticova paláce. Tou projdeme do Nosticovy ulice, kde musíme opět překonat klidnou vozovku s hrubou dlažbou. Pokračovat dále můžeme po pravém chodníku s dlažbou mozaikovou až na Maltézské náměstí. Jeho prostranství vymezuje řada menších paláců. Nejvýznamnější a největší z nich je barokní palác Nosticův, zdobený římsou se sochami imperátorů a rokokovým portálem.

Využijeme přechod se sklopenými obrubníky při ústí Lázeňské ulice, abychom odbočili do ulice Prokopovy. Určitě se ale ohlédneme, abychom si alespoň z dálky prohlédli kostel Panny Marie pod řetězem, který patří mezi nejpozoruhodnější sakrální památky Prahy.

Ulice Prokopova nás po pravém chodníku s občasným příčným sklonem přivede do Karmelitské ulice. Tou se můžeme malou zacházkou vlevo podívat ke kostelu Panny Marie Vítězné. Původně pozdně renesanční luteránský kostel byl po bitvě na Bílé hoře barokně přestavěn karmelitány. Památkou světové proslulosti je zde uctívaná vosková soška Pražského Jezulátka, španělská práce ze 16. století. Před vstupem do kostela je však schodiště a bariérový je i vedlejší vchod.

Opačným směrem nás Karmelitská ulice po pravém chodníku dovede na Malostranské náměstí, jehož dominantou je chrám sv. Mikuláše, vynikající dílo Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, otce a syna, skvělých stavitelů baroka. I tento kostel je však značně bariérový.


→ Malostranské náměstí → Letenská  → Klárov →|

Podloubím při jihovýchodní straně Malostranského náměstí se přiblížíme k Mostecké ulici.

Zde si opět můžeme udělat odbočku z trasy a zamířit na Karlův most. Vydáme se po pravé straně Mostecké ulice po širokém chodníku s mozaikovou dlažbou. Přechod přes ulici Lázeňská má sklopené obrubníky s výrazným sklonem (až 18 %), povrch vozovky, kterou překonává, tvoří hrubá dlažba. Před vstupem na most je sjezd z chodníku na vozovku. Úzký chodník v průjezdu pod Malostranskými mosteckými věžemi má výrazně omezenou průjezdovou šířku. Od sjezdu z chodníku v Mostecké ulici je tedy vhodné pokračovat po vozovce, která plynule přechází v pěší zónu.

Na Malostranské náměstí se vrátíme stejnou cestou a pokračujeme kolem Kaiserštejnského paláce, domu U Flavínů a Malostranské besedy na východní straně náměstí.

Odbočíme po pravém chodníku do Letenské ulice. Při pohledu na zprohýbaná průčelí Dientzenhoferem přestavěného kostela sv. Tomáše na protější straně si opět uvědomíme, proč se vrcholnému baroku říká také dynamické.

Letenskou pokračujeme dál kolem budovy Ministerstva fi nancí ČR, za níž přejdeme po přechodu se sklopenými obrubníky na druhou stranu ulice. Povrch vozovky opět tvoří hrubá dlažba, navíc je i zde třeba překonat tramvajové koleje.

Dřevěná brána hned za přechodem nás zavede do barokní Valdštejnské zahrady, která patří mezi nejkrásnější pražská odpočinková místa. Je součástí rozlehlého palácového areálu, jejž si nechal vybudovat Albrecht z Valdštejna, vévoda z Frýdlantu. V paláci dnes sídlí Senát ČR, bezbariérově přístupná zahrada s velkou salou terrenou, fontánami i nádhernými sochami a hygienickým zázemím je otevřená pro veřejnost v denních hodinách od dubna do října.
V zahradě je galerie bronzových plastik znázorňujících postavy z řecké mytologie od nizozemského sochaře Adriena de Vries. Jsou to však odlitky originálů, které na konci třicetileté války odvezla z Prahy jako válečnou kořist švédská armáda.

Východní bránou v blízkosti jezírka s čtvercovým půdorysem opustíme zahradu a vyjdeme na Klárov, výchozí bod trasy, kde můžeme vycházku ukončit návštěvou Valdštejnské jízdárny s krátkodobými výstavami Národní galerie.

Doporučené objekty na trase

Sovovy mlýny (Museum Kampa)
U Sovových mlýnů 2, Praha 1, www.museumkampa.cz

 • vstup vedlejším vchodem z jihovýchodní strany (dvoukřídlá brána šířka 2x172 cm)
 • přístup do výstavních prostor přes nádvoří s hrubou kamennou dlažbou a podélným sklonem (10–13 %)
 • zúžený vstup do stálé expozice Konírna (dvoukřídlé dveře šířka 2x52 cm)
 • zúžený vstup do krátkodobé expozice Galerie Museum Kampa (dvoukřídlé dveře šířka 2x60 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • výtah (automaticky otevírané dveře šířka 119 cm; klec šířka 130 cm, hloubka 240 cm) spojující přízemí až 3. patro Galerie Museum Kampa
 • svislá plošina (přepravní plocha šířka 104 cm, hloubka 130 cm; nosnost 500 kg) v expozici ve 3. patře
 • svislá plošina (přepravní plocha šířka 102 cm, hloubka 120 cm; nosnost 500 kg) na terasu ve 3. patře
 • přístupná toaleta v přízemí objektu Galerie Museum Kampa (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 182 cm, hloubka 242 cm)

Valdštejnská zahrada
Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, www.senat.cz

 • vstup vedlejším vchodem z ulice Letenská (jednokřídlé dveře šířka 85 cm)
 • vstup vedlejším vchodem z Klárova (jednokřídlé dveře šířka 90 cm, práh 4 cm) po komunikaci s hrubou dlažbou
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • povrch cest z mlatu
 • max. sklon areálových komunikací 2 %
 • částečně přístupná toaleta po levé straně saly terreny (dveře šířka 102 cm; kabina šířka 248 cm, hloubka 158 cm)

Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3, Praha 1, www.ngprague.cz

 • vstup ze zvýšeného ochozu v prostoru u stanice metra (dvoukřídlé dveře šířka 2x84 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • výtah (automaticky otevírané prosklené dveře šířka 80 cm; klec šířka 120 cm, hloubka 130 cm) propojující suterén až 1. patro
 • upravená toaleta v suterénu (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 146 cm, hloubka 138 cm

TOALETY

Veřejné WC park Kampa

 • umístěno v samostatném objektu
 • přístup přes strmou rampu (sklon 15 %, šířka 175 cm, délka 350 cm)
 • vstup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 93 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 183 cm, hloubka 199 cm)
 • dostatečný prostor vedle mísy WC (šířka 93 cm)
 • WC mísa vybavena dvěma sklopnými madly

Podrobné popisy přístupnosti doporučených i dalších objektů na trase jsou uvedeny na www.mapapristupnosti.cz.

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Malá Strana bez bariér: Malebná čtvrť s dominantou chrámu sv. Mikuláše
 • Praha 1- Malá Strana

Zdroj: Prague City Tourism