Drobečková navigace

Vyšehrad bez bariér: Připomínka českých pověstí a překrásné výhledy na Prahu

Nejznámějšími místy metropole po trasách určených lidem s omezenou schopností pohybu.

 • Sport & relaxace
 • pěší trasy
 • bezbariérový vstup

Praktické informace

Ke stažení: Čtyři pražské procházky bez bariér
Přestože je brožura určena především lidem používajícím mechanický nebo elektrický vozík, může být zdrojem inspirace i rodičům s kočárky a seniorům s pohybovým omezením.

Obtížnost: náročná
Délka trasy 2,5 km

Areál Vyšehradu je místy poměrně bariérový. Pohyb na trase komplikují nejen časté úseky s hrubou historickou dlažbou, ale i výrazný podélný sklon některých cest nebo příčný sklon chodníků. Doprovod pro tuto vycházku určitě doporučujeme.

POPIS TRASY

|→ Táborská brána → Leopoldova brána → Královská a knížecí akropole →

Vyšehrad nemá bohužel ideální přístupovou trasu, ovšem pro jeho neopakovatelný půvab stojí za to překonat občasná převýšení i nerovný terén.

Nejvýhodnější možností je dojet až přímo do areálu autem a zaparkovat před budovou Jedličkova ústavu (mezi Leopoldovou a Táborskou bránou) na malém parkovišti s vyhrazeným parkovacím stáním.

Ti, kteří zvolí hromadnou dopravu, mohou využít zvláštní autobusovou linku H1, vystoupit na zastávce Jedličkův ústav v ulici Mikuláše z Husi a pokračovat ulicí Na Pankráci k Táborské bráně. Chodníky mají v tomto úseku vhodné nájezdy i přiměřeně kvalitní povrch, ulice se svažuje táhle, ale vcelku mírně ve sklonu (5–6 %).

Do blízkosti Vyšehradu můžeme také přicestovat metrem na trase C. Ve stanici je však třeba vystoupit na nástupišti směrem z centra, protilehlé nástupiště není bezbariérově přístupné. Od východu z metra do přilehlého parčíku vede čtyřramenná rampa (sklon max. 8 %). Asfaltkou s občasným sklonem pokračujeme zelení do ulice Na Bučance, na jejímž konci v křížení s komunikací Lumírova musíme překonat dva přechody s kombinací výrazného podélného i příčného sklonu.

Před Táborskou bránou, která tvoří vstup do zevního barokního opevnění Vyšehradu, čeká další obtíž v podobě hrubé dlažby. Za bránou už pokračujeme ulicí V Pevnosti po levém chodníku s mozaikovou dlažbou, občasnými nerovnostmi a mírným příčným sklonem až k Leopoldově bráně, kde je opět na krátkém úseku velmi nekvalitní dlažba. Leopoldova brána je však krásná stavba s centrálním průjezdem a postranními průchody pro pěší, zdobená sloupy a štítem se znaky Habsburků i Českého království. Stojí tedy za to alespoň na chvíli pozvednout zrak od chodníku a pokochat se krátce touto barokní nádherou.

Jen pár metrů za Leopoldovou bránou se nachází odbočka do ulice Soběslavova. Ta má již asfaltový povrch, hned z kraje však stoupá ve sklonu 15 % v délce přibližně dvaceti metrů k velkému a nápaditému hřišti pro děti s tematikou starých českých pověstí. Pokračovat můžeme rovně až k centrálnímu prostoru Královské a knížecí akropole, nebo odbočíme vlevo a po strmé asfaltové cestě vystoupáme k vnějšímu opevnění, odkud se nám otevřou krásné výhledy na Podolské nábřeží a Vltavu. Podél barokního bastionu za Starým purkrabstvím sestoupáme opět v 15% sklonu do Akropole po třicetimetrovém chodníku s velmi hrubou kamennou dlažbou.

Rozlehlá Královská a knížecí akropole na Vyšehradě je místem, kde kdysi stával přemyslovský hrad. Dochovaly se zde zbytky základů dvou palácových staveb, torzo románského mostu spojujícího hrad s chrámem, objekt Starého purkrabství, budova bývalé strážní věže a dvě studny. V polovině 20. století sem navíc byla z Palackého mostu přemístěna Myslbekova sousoší znázorňující výjevy z českých dějin. Najdeme tu také Gotický sklep s expozicí Historické podoby Vyšehradu.
Podle starých pověstí nejstarší sídlo českých knížat, ve skutečnosti však zdejší hradiště vzniklo později než Pražský hrad, asi v polovině 10. století. Ze skalnatého ostrohu nad Vltavou se nabízejí jedinečné výhledy na Prahu.

Vzdušný a prosvětlený travnatý prostor prošel v letech 2002–2006 rozsáhlou úpravou. Rovná plocha parku je protkaná sítí kvalitních mlatových pěšin spojujících významné body. Obvodová cesta je dlážděná, s úzkým asfaltovým pruhem, horší dlažba je však na spojce mezi Starým purkrabstvím a bazilikou sv. Petra a Pavla.

→ Štulcova ulice → Štulcovy sady → Vyšehradský hřbitov

Z Akropole nás trasa povede podél bariérového vstupu do baziliky sv. Petra a Pavla, která je dominantou vyšehradského areálu. Od svého založení v 11. století prošla řadou přestaveb, poslední podoba fasády je novogotická.

Přilehlou Štulcovou ulicí pokračujeme dále po vozovce s hrubou dlažbou. Postranní chodník je sice dlážděný jemnější mozaikou, ale má výrazný příčný sklon (5–10 %). V tomto úseku se nacházejí veřejné toalety s malou, avšak upravenou kabinou.

V lomení ulice najdeme vstup do Štulcových sadů, parčíku s komorní atmosférou, lípami a raně barokní jezdeckou sochou sv. Václava. Plocha je rovná s dobrými mlatovými pěšinami. Obvodová cesta sadů se středně hrubou dlažbou a mírným sklonem vede při východní straně k další skvostné vyhlídce na panorama Hradčan.

Opustíme Štulcovy sady a kolem budovy Nového proboštství se po cestě s hrubou dlažbou dostaneme k severnímu vstupu do Vyšehradského hřbitova se Slavínem. Rozsáhlý areál je místem posledního odpočinku řady osobností české kultury a vzdělanosti. Vytváří osobitý výtvarný celek, který je současně ojedinělou expozicí funerální plastiky a projevem uměleckého vývoje české kultury od poloviny 19. století do současnosti.

Za vstupní kovovou brankou je +1 schod, který překonává prudká přímá rampa (viz Doporučené objekty na trase).

Areál dělí soustava cest s mozaikovou dlažbou a občasným sklonem do patnácti oddělení. Přístup je možný do větší části areálu, schody lze obejít.

Vyšehradským hřbitovem projdeme k jižní bráně u hlavního průčelí baziliky sv. Petra a Pavla, kolem níž budeme pokračovat po chodníku s proměnlivým příčným sklonem (3–5 %) a několika místními zúženími (šířka min. 76 cm) až do Karlachových sadů. Při přecházení Soběslavovy ulice před parčíkem však ještě narazíme na hrubý povrch sklopených obrubníků i samotného přechodu.

→ Karlachovy sady → K Rotundě → V Pevnosti  →|

V sadech, pojmenovaných po svém zakladateli proboštu Mikuláši Karlachovi, najdeme kamennou plastiku sv. Jana Nepomuckého, novogotickou studnu a nově i sochu probošta Karlacha. Park má pěkné mlatové pěšiny s rovným povrchem. Široké cesty lemují aleje lip.

V ose studny a budovy Královské kapituly je jeden z východů, který nás vyvede ke sklopenému obrubníku. Odtud už musíme ulicí K Rotundě pokračovat po vozovce, protože přilehlý chodník na jejím konci upravený obrubník nemá.

Ještě než se vydáme zpět k Leopoldově bráně, můžeme se potěšit pohledem na další mimořádnou vyšehradskou památku, rotundu sv. Martina, která je nejstarší dochovanou stavbou tohoto typu na území Prahy. Pochází z druhé poloviny 11. století, několikrát ve své historii unikla zbourání, v období třicetileté války byla využívána jako skladiště střelného prachu. Síla zdiva je 95 – 97 cm.

 

Doporučené objekty na trase

Staré purkrabství (kulturní centrum s kavárnou)
Vyšehrad, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz

 • vstup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 100 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • částečně přístupná toaleta v přízemí (dveře šířka 81 cm;
 • kabina šířka 140–158 cm, hloubka 178 cm)

Gotický sklep
(expozice Historické podoby Vyšehradu)
Vyšehrad, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz

 • vstup vedlejším vchodem (dvoukřídlé dveře šířka 2x95 cm)
 • šikmá schodišťová plošina (přepravní plocha šířka 89 cm, hloubka 122 cm; nosnost 250 kg) do suterénu s hlavní expozicí dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm

Vyšehradský hřbitov a Slavín
Vyšehrad, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz

 • hrubá historická dlažba na přístupových komunikacích
 • vstup jižním vchodem (dvoukřídlá brána šířka 2x72 cm) přes nesnížený obrubník (výška 4–7 cm)
 • vstup severním vchodem (dvoukřídlá brána šířka 2x75 cm) přes prudkou jednoramennou rampu (sklon 18 %, šířka 125 cm, délka 120 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • povrch cest z mozaikové dlažby
 • max. sklon areálových komunikací 10 %

TOALETY

Veřejné WC V Pevnosti

 • umístěno v samostatném objektu v ulici V Pevnosti
 • přístup z ochozu přímo ke kabině
 • přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 196 cm, hloubka 208 cm)
 • dostatečný prostor vedle mísy WC (šířka 120 cm)
 • WC mísa vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem

 

Podrobné popisy přístupnosti doporučených i dalších objektů na trase jsou uvedeny na www.mapapristupnosti.cz.

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Vyšehrad bez bariér: Připomínka českých pověstí a překrásné výhledy na Prahu
 • Praha 2- Vyšehrad

Zdroj: Prague City Tourism