Drobečková navigace

Karlín bez bariér: Za osobitou atmosférou někdejšího pražského předměstí

Procházky po trasách určených lidem s pohybovým omezením, tentokrát po méně známých, přesto zajímavých a atraktivních místech Prahy.

 • Sport & relaxace
 • pěší trasy
 • bezbariérový vstup

Praktické informace

Ke stažení: Praha:čtyři procházky bez bariér 2
Přestože je brožura určena především lidem používajícím mechanický nebo elektrický vozík, může být zdrojem inspirace i rodičům s kočárky a seniorům s pohybovým omezením.

Obtížnost: střední
Délka trasy: 3,5 km

Přestože má Karlín obecně rovinatý charakter a chodníky převážně dlážděné jemnou mozaikou, je terén na trase místy nečekaně komplikovanější, než by se mohlo na první pohled zdát. Největší překážky tvoří strmě sešikmené obrubníky s hrubou dlažbou a nerovnosti povrchů cest ve východní části čtvrti, zejména kolem Lyčkova náměstí. Narazit můžeme také na příčný sklon chodníku, například v Pernerově ulici nebo na odbočce ke Karlínským kasárnám. Doprovod na této vycházce se tedy rozhodně může hodit.

POPIS TRASY

|→ Karlínské náměstí → kostel sv. Cyrila a Metoděje → Křižíkova

Karlín je zajímavá a pestrá čtvrť s přátelskou atmosférou, živými ulicemi, bezpočtem kavárenských zahrádek i zelení, kterou umocňuje poloha na úpatí zalesněného kopce Vítkova. V poslední dekádě prochází toto bývalé pražské předměstí dynamickým přerodem. Četné proměny brownfieldů a průmyslových areálů jsou se zřetelnou snahou zachovat kvalitní prvky původní architektury dalším dobrým příkladem citlivé regenerace města. Své rezervy má ale zatím přístupnost veřejné dopravy. Dvě karlínské stanice metra musí na bezbariérový přístup ještě několik let počkat a ideálně nejsou řešené ani místní tramvajové zastávky.

Vycházku Karlínem začneme na zastávce tramvaje Karlínské náměstí, která má částečně přístupná nástupiště v obou směrech. Po přilehlém upraveném přechodu se sníženými obrubníky se dostaneme na rozlehlou plochu s parkovou úpravou, vzrostlou zelení a mramorovou kašnou. Součástí prostranství je i dětské hřiště a veřejné toalety s bezbariérovou kabinou. Zpevněné povrchy tvoří většinou mozaiková dlažba.

Z jihozápadního cípu parku přejdeme po dalším upraveném přechodu přes Křižíkovu ulici k dominantě celé čtvrti, kostelu svatého Cyrila a Metoděje. Stavbu římskokatolické baziliky, zhotovené mezi lety 1854 až 1863 v novorománském stylu, sponzoroval mimo jiné sám císař Ferdinand V. a vdova po jeho předchůdci císařovna Karolína Augusta Bavorská, po níž dostalo celé nově založené pražské předměstí jméno. Už samotný portál a chrámové dveře doplněné výjevy od malíře Josefa Mánesa napovídají, že kostel stojí za návštěvu. Prosvětlený interiér je totiž zdobený pracemi dalších předních umělců své doby. Schodiště před vstupem nám pomůže překonat roštová rampa po pravé straně.

Od kostela sv. Cyrila a Metoděje se vydáme východním směrem Křižíkovou ulicí. Až ke křížení s Thámovou můžeme volit pravý nebo levý chodník. Oba jsou dobré s rovnou mozaikovou dlažbou. Na obou stranách ulice také najdeme několik kaváren s bezbariérovým přístupem, více podniků má ale u vstupu alespoň jeden schod. Od jara do podzimu je tu však množství restauračních zahrádek umístěných přímo na chodníku.

Na zajímavou budovu narazíme po pravé straně. Autorem návrhu rekonstrukce cihlově červeného funkcionalistického Paláce Karlín a přestavby bývalé průmyslové haly Corso Karlín je katalánský architekt Ricardo Bofill. Obě budovy dnes slouží jako administrativně-obchodní centra, ale stojí za to alespoň do nich nahlédnout. Právě tyto stavby s několika podobnými realizacemi po celé čtvrti ukazují, jaké možnosti dává Karlín soudobé architektuře.

Vzhledem k probíhající výstavbě v bloku mezi Sokolovskou a Křižíkovou je lepší pokračovat od křižovatky s Thámovou po pravé straně ulice až do Březinovy. Chodník lemovaný vzrostlými stromy je v tomto úseku široký a rovný s mozaikovou dlažbou, pouze místy se můžeme setkat s příčným sklonem.

→ Kaizlovy sady → Invalidovna → Lyčkovo náměstí

Z Křižíkovy zabočíme nejprve doleva do Březinovy ulice, pak doprava do ulice Petra Slezáka. Po chodnících na pravé straně se kolem renovovaných činžovních domů z prvních dekád dvacátého století přiblížíme ke křížení s ulicí Urxova, kde je sice sklopený obrubník, ale je poměrně prudký s horší kvalitou povrchu. Pokračujeme po levém chodníku Urxovy do Sokolovské, která nás zavede k dalšímu karlínskému parku, Kaizlovým sadům.

Park s jezírkem a vzrostlou zelení je hezký sám o sobě, ale výjimečným ho dělá skvostná barokní stavba Invalidovny, která vznikla podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Rozsáhlý areál, jehož zamýšlená rozloha měla být asi osmkrát větší, než je dnes, se dočkal po dlouhých letech chátrání rekonstrukce. Invalidovna se v roce 2018 dostala pod správu Národního památkového ústavu, který již památce vrací původní krásu a také ji o víkendech zpřístupňuje veřejnosti. V letech 1731–1737 sloužila pro ubytování válečných invalidů. Projekt původně počítal s ubytováním pro 4 000 invalidů s rodinami, ale realizován byl jen částečně. Současně s Invalidovnou vznikl i vojenský hřbitov.

Ze sadů vyjdeme do Křižíkovy ulice a středem Lyčkova náměstí, jemuž dominuje krásná secesní budova základní školy, zamíříme do ulice Sovova. Čeká nás obtížnější úsek s nerovnostmi terénu. Hned na začátku narazíme na místo pro přecházení s hrubou dlažbou a výraznějšími spárami. Pokračovat budeme po pravém chodníku Sovovy ulice, ale ani ten nemá ideální povrch. Asfalt je na mnoha místech porušený a za deštivého počasí se v prohlubních tvoří hluboké kaluže. Na rohové pivní zahrádce se můžeme posílit před další nepříjemností, a tou je přechod přes ulici Březinova. Na obou protilehlých chodnících jsou sice sklopené obrubníky, ale stejně jako vozovka mají nerovný povrch z hrubé dlažby a navíc výrazný sklon.

Další nedaleký přechod přes Pernerovu ulici k nedávno dokončenému komplexu Butterfly je o poznání lepší. Tvarově i technicky zajímavý Butterfly je založený na čtyřech elipsách spojených do dvou křídel se středovým atriem. Organické vyznění areálu podtrhuje porostlá fasáda se zelenou kulisou Vítkovského kopce. Dobrá je nejen architektura, ale i pivo z místního malého (a bezbariérového) pivovaru umístěného v jižní části.

→ Pernerova → Vítkova → Pobřežní →  Karlínské náměstí →|

Následující úsek trasy, který vede poklidnou ulicí Pernerova, nám představí další citlivě zrekonstruované průmyslové objekty, Machine House a Karlin Hall. Cestou můžeme místy narazit na příčný sklon chodníků s asfaltovým nebo dlážděným povrchem.

Odbočíme až do ulice Vítkova, odkud si můžeme udělat zajímavou zacházku k Negrelliho viaduktu a Karlínským kasárnám, kde se v rámci prozatímního využití před generální rekonstrukcí koná řada kulturních aktivit a alternativních projektů. Negrelliho viadukt je nejen druhým nejstarším pražským mostem, ale nese také primát nejdelšího železničního viaduktu v Praze.

Vítkovou ulicí budeme pokračovat po levém chodníku kolem další památky v novorománském slohu, Karlínské synagogy. Ta ovšem bezbariérově přístupná není.

Na severním konci ulici opticky uzavírá budova Main Point Karlin, která je naopak příkladem svébytné moderní stavby s akcentem na ekologicky šetrné řešení. Přestože má Main Point převážně funkci kancelářského objektu, není běžné veřejnosti uzavřený. Galerie Kooperativa s kavárnou v 1. patře je pro návštěvníky otevřená zdarma od úterý do neděle.

Ulicemi Pobřežní a U Nádražní lávky se vrátíme zpět na Karlínské náměstí k tramvajové zastávce.

Doporučené objekty na trase

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Karlínské nám., Praha 8, www.farnost–karlin.cz

 • přístupové schodiště (+7 schodů) s trojramennou rampou (sklon 11 %, šířka 100 a 130 cm, délka 290 a 180 cm)
 • vstup hlavním vchodem (dvoukřídlé dveře šířka 2x110 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm

Kasárna Karlín
Prvního pluku 20/2, Prague 8, www.kasarnakarlin.cz

 • vstup hlavním vchodem (dvoukřídlá vrata šířka min. 200 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v areálu
 • místy hrubý povrch z porušeného betonu nebo dlažby
 • průchody široké min. 80 cm
 • bezbariérový přístup pouze k venkovním atrakcím a do přízemních prostor (bar)
 • zvýšená přízemí a vyšší patra přístupná pouze po schodech
 • přístupná toaleta v přízemí (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 175 cm, hloubka 218 cm), prudký vyrovnávací nájezd (sklon 26 %, délka 81 cm) u vstupu do hygienického zázemí (dveře šířka 2x54 cm)

Main Point – Galerie Kooperativa
Pobřežní 665/21, Praha 8, www.koop.cz/pojistovna-kooperativa/galerie-kooperativy

 • vstup postranním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 90 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • průchody široké min. 80 cm
 • výstavní prostory a kavárna ve 3. patře
 • dva výtahy (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm)

TOALETY

Veřejné WC Karlínské náměstí

 • umístěno v samostatném objektu
 • přístup přes rampu (sklon 8–9 %, šířka 184 cm, délka 215 cm)
 • vstup hlavním vchodem (jednokřídlé dveře šířka 90 cm)
 • dostatečný manipulační prostor v interiéru
 • přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka min. 198 cm, hloubka 198 cm) v oddělení WC ženy i WC muži
 • dostatečný prostor vedle mísy WC (šířka min. 133 cm)
 • WC mísa vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem


Podrobné popisy přístupnosti doporučených i dalších objektů na trase jsou uvedeny na www.mapapristupnosti.cz.

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Karlín bez bariér: Za osobitou atmosférou někdejšího pražského předměstí
 • Praha 8- Karlín

Zdroj: Prague City Tourism