Drobečková navigace

Vyšehrad: Českou historií do kopce a z kopce

Tato kruhová vycházka vás po nábřeží dovede na hradby vyšehradské citadely a přes údolí potoka Botiče na málo známý Karlov, nadchne romantickými pohledy na město, ale i pozoruhodnou přehlídkou architektury. Na úpatí Vyšehradu objevíte půvaby českého architektonického kubismu zvěčněné do krystalických tvarů Kovařovicovy vily a dalších domů. Trasa vás zavede na legendami opředený Vyšehrad, na zdejší hřbitov s hrobkou Slavín a na barokní hradby s půvabnými výhledy na Staré i Nové Město. Podél parku Folimanka vystoupáte na Karlov a v závěru si můžete odpočinout v botanické zahradě na Albertově. Přestože tato trasa patří svým terénem k těm náročnějším, rozhodně stojí za to se po ní vydat v kterékoli roční době.

  • Sport & relaxace
  • pěší trasy

Praktické informace

POPIS TRASY
Délka: 5 km
Brožura ke stažení: Praha:pěšky 1

|→ 1 Palackého náměst (zastávka metra B „Karlovo náměstí“) →  Zítkovy sady → Rašínovo nábřeží →

2 Náplavka
Nejoblíbenější pražská promenáda, kde se můžete i projet na kole, nakrmit labutě, poklábosit se známými, zajít do sauny či galerie na vodě, dát si drink či kávu, anebo jen tak posedět a pozorovat, jak se mění barva nebe nad řekou Vltavou. Od jara do podzimu se zde pořádají různé akce – od koncertů, food festivalů, tanečních večerů až po sobotní farmářské trhy, které patří mezi nejoblíbenější v Praze.

→ pod železničním mostem → ulice Vnislavova  →  ulice Libušina →

3 Kovařovicova vila
Každého obdivovatele moderní architektury zaujme Kovařovicova vila, která je spolu se zahradou vrcholným dílem českého kubismu. Další kubistické domy architekta Josefa Chochola stojí pod vyšehradskou skálou na nábřeží, v Libušině a nedaleké Neklanově ulici.

→ Rašínovo nábřeží → ulice Na Libušince → na konci ulice Na Libušince doprava po schodech na → 4 Vyšehrad →

4 Vyšehrad
Dodnes tajemné a magické místo spojené s pověstmi vzniklo pravděpodobně jako opevněné hradiště v 10. století. Později zde vznikla samostatná kapitula a dočasně i sídlo panovníka z rodu Přemyslovců. Vyšehrad je kulturním a duchovním centrem s dominantní bazilikou sv. Petra a Pavla i krásnými výhledy na Prahu. Okolní sady přímo lákají k odpočinku a procházkám. Pokud vás zajímá historie a současnost tohoto místa, Vyšehrad nabízí komentované prohlídky s průvodcem i návštěvu podzemních kasemat.

→ ulice Štulcova → doleva kolem hřbitovní zdi → Nové proboštství

5 Vyšehradský hřbitov se Slavínem
Pohřebiště nejvýznamnějších kulturních a vědeckých osobností českého národa se zajímavými náhrobky a hřbitovními plastikami, kterému dominuje Slavín, společná centrální hrobka hřbitova. Najdete zde mj. hroby skladatelů Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany i spisovatele Karla Čapka.

→ 6 Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla → 7 Vyšehradské sady

7 Vyšehradské sady
Tato původní viniční oblast prošla mnoha změnami. Nyní je obklopena hradbami, které nabízejí překrásné výhledy na Prahu, zejména do Podolí, jemuž dominuje majestátní vodárna a vltavské přístaviště. Pokračujte dokola podél hradeb.

→ Rotunda sv. Martina → 9 Cihelná brána →  Vratislavova → Přemyslova  → 10 kubistický rohový dům →

8 Románská rotunda sv. Martina patří k vůbec nejstarším stavbám v Praze, byla postavena v poslední třetině 11. století.

9 Empírová Cihelná brána je součástí opevnění vyšehradské citadely. Uvnitř je velmi zajímavá interaktivní výstava o vývoji pražského opevnění i vchod do podzemních chodeb – kasemat.

10 Kubistický činžovní dům na rohu Přemyslovy a Neklanovy ulice je světovou raritou. Dílo architekta Josefa Chochola z roku 1914, jehož fasáda připomíná origami, vyniká řadou propracovaných detailů.

přejít přes ul. Neklanovu a podchodem pod železniční tratí → za podchodem doleva → ulice →  Na Slupi → ulice Horská → zahrada Ztracenka →

11 Bastion - místo s jedinečným výhledem na Vyšehrad a Petřínskou rozhlednu, bylo součástí opevnění Nového Města pražského. Před nedávnem byl bastion citlivě upraven do moderní podoby; v části komplexu sídlí restaurace.

→ ulice Ke Karlovu →

12 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově, založený ve 14. století císařem Karlem IV. s klášterem řeholních kanovníků sv. Augustina, prošel během své historie mnoha přestavbami. Budova kláštera sloužila jako chorobinec nebo jako léčebna dlouhodobě nemocných. Nyní zde sídlí Muzeum Policie České republiky.

→ ulice Apolinářská →

13 Zemská porodnice u sv. Apolináře
Už z dálky viditelná budova, postavená v anglickém stylu z červených režných pálených cihel, slouží jako porodnice dodnes (a je i oblíbeným objektem filmařů). Zprávu o prvním zde narozeném dítěti přinesly Národní listy už v roce 1875.

→ ulice Viničná → ulice Kateřinská → ulice Benátská →

14 Botanická zahrada Univerzity Karlovy v Praze
Malá svojí rozlohou, přesto významná univerzitní zahrada se skleníky a venkovními expozicemi má skutečně co nabídnout – ať už hledáte místo k odpočinku v rušné části města či se chcete podívat na jednu z expozic. Vstup je zde zdarma.

→ ulice Vyšehradská →

15 Klášter Na Slovanech – Emauzy, založený v roce 1347 králem Svaté říše římské a pozdějším císařem Karlem IV., se stal centrem slovanské vzdělanosti, umění a písemnictví. Klášter je významnou památkou díky unikátním gotickým nástěnným malbám. Elegantní věže kostela jsou moderní dostavbou – původní novogotická architektura kostela byla zničena při bombardování Prahy americkým letectvem v únoru roku 1945, kdy v bouřlivém počasí piloti ztratili orientaci a Prahu zaměnili za Drážďany.

→ 16 kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce → Karlovo náměstí → ulice Na Moráni → 1 Palackého náměstí s pomníkem českého historika a politika Františka Palackého →|

Zobrazit praktické informace

Kontakty

  • Vyšehrad: Českou historií do kopce a z kopce
  • Praha 2- Nové Město, Vyšehrad

Související objekty

Zdroj: Prague City Tourism