Drobečková navigace

Pod zelenou klenbou: Proměnlivý půvab pražských parků a zahrad

Tato delší trasa je ideální pro milovníky romantické krajiny. Provede vás zdánlivě nekončící sérií parků a zahrad s kouzelnými výhledy na město, ale zároveň se vyhne místům s velkou koncentrací turistů. Trasa, která se táhne po levém břehu Vltavy ze severu na jih, je jen lehce zvlněná, ale kvůli proměnlivému terénu určitě volte sportovní obuv. Začíná v Holešovicích, odkud vystoupá na Letnou, pokračuje svahem podél řeky, dotkne se Pražského hradu a provede vás petřínským parkem až na samou hranici Malé Strany a Smíchova, do jednoho z nejkrásnějších pražských parků – Kinského zahrady. Po cestě budete mít řadu možností k zastávce na občerstvení; nejromantičtější je ovšem piknik v jednom z parků s výhledem na město.

  • Sport & relaxace
  • pěší trasy

Praktické informace

POPIS TRASY
Délka: 8 km
Brožura ke stažení: Praha:pěšky 1

 |→ 1 Strossmayerovo náměstí ulice → Skalecká →

Malé 1 Strossmayerovo náměstí je centrálním bodem Holešovic, čtvrti, která se v posledních letech nově rozvíjí; stala se mimo jiné centrem moderního umění a designu. Náměstí vévodí novogotický kostel sv. Antonína Paduánského.

→ Letenské sady → 2 Expo 58 →

Letenské sady pokrývají plochu Letenské pláně, která se rozkládá od Holešovic až k Hradčanům. Trávník se tu střídá s parkovou úpravou, květinové záhony s vydlážděnými plochami. Najdete zde malebné výhledy na město i několik pozoruhodných staveb.

2 Expo 58, výrazná budova s charakteristicky zaoblenou siluetou, je do Prahy přeneseným československým pavilonem ze Světové výstavy Expo 1958 v Bruselu. Pavilon na svou dobu představoval vrchol moderních stavebních technologií a získal na výstavě hlavní cenu. Dnes je budova využita jako kanceláře.

→ 3 Letenský zámeček →

Novorenesanční 3 Letenský zámeček dnes slouží jako restaurace, často se zde konají svatby. Pod stromy opodál najdete stánek s řadou piknikových stolů; zejména v letních měsících je oblíbeným místem, kde se Pražané stavují „na jedno“.

→ 4 Metronom → 5 Hanavský pavilon →

Obrovský 4 Metronom zaujímá na mapě Prahy symbolické místo. Právě zde se kdysi k nebi tyčil gigantický pomník J. V. Stalinakterý byl odstraněn (dynamitem) až řadu let po Stalinově smrti, v roce 1962. Sedm tun vážící dílo instalované v roce 1991 se mělo stát také symbolem nové doby. Dnes je celá oblast především rájem skateboardistů.

5 Hanavský pavilon, půvabná litinová stavba s řadou zdobných secesních detailů, byl původně vytvořen jako reprezentační pavilon železáren knížete Viléma Hanavského pro pražskou Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891.

Na dohled od Hanavského pavilonu se nachází výstavná Kramářova vila, někdejší sídlo českých ministerských předsedů. Není běžně přístupná veřejnosti.

→ mostek nad Chotkovou ulicí → 6 Chotkovy sady → 7 Letohrádek královny Anny →

6 Chotkovy sady nabízejí málo obvyklý, ale zajímavý pohled na Pražský hrad a Malou Stranu. V centrální části umístěný pomník českého spisovatele Julia Zeyera je působivé dílo českého symbolismu.

7 Královský letohrádek či také Belveder je dokonalým kouskem italské renesance – ovšem postaveným v Praze. Zbudoval jej císař Ferdinand I. v polovině 16. století. Pokračujte schodištěm, které vede od Belvederu dolů.

→ 8 Fíkovna → 9 Jelení příkop tunel pod Prašným mostem →

8 Fíkovna, uzavřená ovocná zahrada pod Belvederem je stejně jako Královský letohrádek připomínkou slunné Itálie; v 16. století se na zimu zastřešovala a fíkovníkům se dokonce v chladných měsících přitápělo – dnes je však zahradníci tolik nehýčkají.

Strmou pěšinkou sestupte do 9 Jeleního příkopu, dřívější královské obory, kde se kdysi proháněla zvěř. Pohled vzhůru na vzrostlé stromy a zdi Pražského hradu je značně nezvyklý, podobně jako klid, který zde (na rozdíl od hradních nádvoří) panuje. Pokračujte směrem k elipsoidnímu tunelu pro pěší, který je dílem současného českého architekta Josefa Pleskota.
Upozornění: Od 1. listopadu do 31. března je Jelení příkop uzavřen. Můžete však místo něj zvolit cestu podél Mariánských hradeb, poté projít přes Prašný most na Pražský hrad, tudy na Hradčanské náměstí a ulicí Kanovnickou dojít do uličky Nový Svět. Dále pokračujte po trase.

→ 10 Masarykova vyhlídka → ulice U Brusnice → 11 ulice Nový Svět → ulice Černínská → 12 Loretánské náměstí →

Pohádkově vyhlížející 11 Nový Svět je jednou z nejpůvabnějších pražských uliček a příjemné místo k zastávce na kávu či občerstvení.

12 Loretánskému náměstí dominují dvě významné stavby, Loreta – barokní poutní kostel s kaplí a klášterem kapucínů (doporučujeme samostatnou návštěvu) a Černínský palác, dnešní Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

→ ulice Loretánská → Pohořelec → 13 Strahovský klášter → Promenáda Raoula Wallenberga →

13 Strahovský klášter premonstrátů je známý především svou slavnou knihovnou. Ve zdejším kostele kdysi improvizoval na varhany W. A. Mozart; díky zápisu jednoho pohotového mnicha se podařilo pořídit notový záznam, který je zde dochován. V areálu kláštera naleznete i známý Klášterní pivovar Sv. Norbert, jehož pivo je vyhlášené. Výhled na Prahu je odsud nezapomenutelný.

→ Petřínské schody s lucernami → 14 pod Petřínskou rozhlednou → Štefánikova hvězdárna → 15 Růžový sad → 16 Květnice →

14 Petřínská rozhledna je volnou zmenšeninou Eiffelovy věže; vrcholky obou se nacházejí v téže nadmořské výšce. Oblíbenou retro atrakcí je zdejší zrcadlové bludiště o pár kroků dál.

Také 15 Růžový sad má své kouzlo, ale nejkrásnější částí je zahrada 16 Květnice, do níž se vchází nenápadnou brankou ve zdi. Najdete ji ve svažující se části za Štefánikovou hvězdárnou.

→ 17 Kinského zahrada → horní jezírko se sochou lachtana → po vodních schodech → 18 kostel sv. Michala → dolní jezírko se sochou Herkula → 19 Letohrádek Kinských → 20 náměstí Kinských → zastávka „Švandovo divadlo“ →|

17 Kinského zahrada je rozsáhlý, pečlivě udržovaný park, který pokrývá jihovýchodní svah Petřína. Naleznete zde romantické krajinné prvky od jezírek, vodopádů a vodních kaskád až po vyhlídkové terasy a 18 dřevěný kostelík sv. Michala, který sem byl v minulém století dovezen z Karpat.

V dolní části se nachází podlouhlá louka s 19 Letohrádkem Kinských, kde můžete navštívit národopisnou expozici Národního muzea. Menší děti si mohou pohrát na hřišti poblíž východu z parku.

20 Náměstí Kinských s vodotryskem uprostřed je jen pár kroků od centra. V okolí je řada příjemných restaurací a kavárniček.

Zobrazit praktické informace

Kontakty

  • Pod zelenou klenbou: Proměnlivý půvab pražských parků a zahrad

Související objekty

Zdroj: Prague City Tourism