Drobečková navigace

Černínská zahrada

Zahrada přiléhající k Černínskému paláci se začala budovat v r. 1693 podle plánů architekta Francesca Carattiho. Do starší geometricky upravené části zahrady vede palácové schodiště k terase horního bazénu, za kterým se ukrývá dolní kaskádová kašna a pavilonek, nová část zahrady má volnou kompozici se skupinami stromů. Dnes je zahrada využívána pro účely Ministerstva zahraničí ČR.

 • zahrada
 • zdarma

Otvírací doba

  • květen – říjen
  • po - ne
  • 10.00 – 17.00

2018: otevřeno od 8. května

Praktické informace

Do zahrady je možné vstoupit pouze samostatným vchodem naproti Loretě.

Fotografování a filmování povoleno.

Vstup zdarma.

Vstup se psy zakázán.

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Černínská zahrada
 • Loretánské náměstí 5
 • 118 00 Praha 1- Hradčany
 • +420224181111

Historie objektu

Zahrada o výměře 1,7 ha je využívaná pro účely Ministerstva zahraničí ČR. Od r. 2011 je v letní sezoně přístupná i pro veřejnost. Hrabě Jan Černín z Chudenic, vzdělaný cestovatel a diplomat, započal v r. 1669 se stavbou svého paláce na Loretánském náměstí a v r. 1693 se začala budovat zahrada podle plánů arch. Francesca Carattiho. Později měl na budování zahrady podíl další známý architekt Domenico Rossi, poté František Maxmilián Kaňka, který v r. 1774 vystavěl v zahradě nový letohrádek. Zahrada byla značně poškozena během válek r. 1741 - 1742 a 1757 při obléhání Prusy. V první polovině 19. stol. byla zrekonstruována formou anglického parku. R. 1851 koupilo zahradu i palác c. k. ženijní ředitelství v Praze a objekty byly zničeny přeměnou na kasárna a dvůr se stájemi. R. 1928 palác se zahradou získal stát a došlo ke kompletní rehabilitaci obojího. Zahrada byla rozšířena o novou část. Celková obnova v r. 1929 byla provedena podle arch. Pavla Janáka ve spolupráci s Ottou Fierlingerem. V letech 1994 - 1997 proběhla generální rekonstrukce zahrady podle arch. Zdeňka Kuny a Jaroslava Zdražila ve spolupráci se zahradní inženýrkou Vítězslavou Ondřejovou. Do starší pravidelné geometricky upravené části zahrady vede palácové schodiště k terase horního bazénu. Pod svahem za bazénem je dolní kaskádová kašna a na konci pavilonek. Nová část zahrady má volnou kompozici se skupinami stromů.

16. 10. 1990 byl do zahrady umístěn hraniční kámen z česko-bavorských hranic. Kámen pochází z roku 1766. Jako symbol otevření hranic ho dostal darem ministr zahraničních věcí Jiří Dienstbier.

Zobrazit historii objektu

Související objekty