Drobečková navigace

Kostel sv. Ludmily

Novogotický kostel zasvěcený sv. Ludmile tvoří výraznou dominantu Vinohrad. Byl postaven podle projektu arch. Josefa Mockera v letech 1888 - 1892. Dvě 60metrové věže, každá se 2 zvony, jsou jako dvě ruce sepjaté k modlitbě. Kostel je cihlová trojlodní bazilika s příčnou lodí ve tvaru kříže, jejíž interiér upoutá barevností vitráží s postavami světců a bohatou sochařskou a malířskou výzdobou.

 • Památky & architektura
 • kostel
 • historizující slohy
 • bezbariérový vstup

Praktické informace

PRAVIDELNÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ BOHOSLUŽBY:

 • po - so 16.30
 • ne: 9.00, 11.00 (během mše sv. bohoslužba slova pro děti v kapli kostela - mimo prázdnin) a v 16.30
  každou 1. neděli v měsíci v 9.00 je mše latinská, čtení a promluvy v češtině

Prohlídka na základě telefonické domluvy nebo půl hodiny před mší.

boční bezbariérový vstup do kostela

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Kostel sv. Ludmily
 • náměstí Míru
 • 120 00 Praha 2- Vinohrady
 • +420222521558

Historie objektu

Novogotický kostel sv. Ludmily, který tvoří dominantu náměstí Míru, je trojlodní bazilikou z režných cihel s příčnou lodí v podobě kříže a se dvěma vysokými věžemi na vstupním průčelí. Byl postaven podle projektu architekta Josefa Mockera v letech 1888 - 1892. Stavbu financovala vinohradská obec za značné pomoci Spolku pro podporu stavby votivního chrámu Páně Sv. Ludmily na Královských Vinohradech. Po dostavbě vysvětil kostel v roce 1893 pražský arcibiskup kardinál František Schönborn a poté byly do chrámu obřadně přeneseny ostatky sv. Ludmily a sv. Václava. Kromě křížení lodí se v chrámovém půdorysu kříží ještě prostory sakristie a křestní kaple při chóru. Dvojice věží po stranách vstupního průčelí má pět nestejně vysokých podlaží. Věže jsou vysoké 60 m a jsou zakončené vysokými osmibokými jehlancovými střechami. Každá z věží nese dva zvony a má v průčelí vysoký trojúhelníkový štít osazený hodinami. Nad vysokým vstupním schodištěm je hlavní portál a nad ním v tympanonu tesaný reliéf Krista se svatým Václavem a Ludmilou od Josefa Václava Myslbeka a emblémy evangelistů od Jana Čapka. Ve štítech hlavní a vedlejší lodi jsou sochy českých patronů: Svatá Ludmila od Ludvíka Šimka, Cyril a Metoděj od Bernarda Seelinga, Svatý Prokop od Františka Hergessela a Svatý Vojtěch od Antonína Procházky. Interiér chrámu poutá svou barevnou krásou i námětovým bohatstvím. Autorem bohaté polychromie uvnitř je Jan Jobst, barevná okna s postavami světců byla vytvořena podle kartónů Fratiška Sequense, Františka Ženíška, Adolfa Liebschera a Františka Urbana. Některá okna byla za 2. světové války zničena při náletu na Prahu a později byla vhodně nahrazena novými. Mladší, secesní boční oltáře jsou vyřezány podle kreseb Jana Kastnera a Štěpána Zálešáka. Kazatelna je od Jiljího Ziky a Antonína Procházky. Jesličky pro chrám vytvořil řezbář A. Charvát.

Od roku 1974 byl kostel uzavřen pro opravy interiéru, v roce 1984 otevřena opravená část chrámu a v roce 1992 otevřen konečně celý kostel. Oslavy ukončení oprav vyvrcholily slavnou bohoslužbou slouženou arcibiskupem Miloslavem Vlkem. V roce 1993 světil biskup Jaroslav Škarvada v chrámu sv. Ludmily nový zvon, dílo zvonařské rodiny Dytrichovy z Brodku u Přerova.

 

 

 

Zobrazit historii objektu