Drobečková navigace

Muzeum hlavního města Prahy – Zámecký areál Ctěnice

Historie Ctěnic sahá až do první poloviny 13. století. Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Snaží se také stručně prezentovat celkovou obnovu areálu prováděnou v letech 1997–2004. Zámecký areál je také místem pořádání krátkodobých výstav a řady programů určených dětem i dospělým.

 • Památky & architektura
 • hrad/zámek
 • renesance
 • baroko
 • zahrada
 • Kultura & zábava
 • muzeum
 • dětské hřiště
 • s dětmi

Otvírací doba

listopad – březen

Úterý
10.00 – 16.00
Středa
10.00 – 16.00
Čtvrtek
10.00 – 16.00
Pátek
10.00 – 16.00
Sobota
10.00 – 18.00
Neděle
10.00 – 18.00

duben – říjen

Úterý
10.00 – 18.00
Středa
10.00 – 18.00
Čtvrtek
10.00 – 18.00
Pátek
10.00 – 18.00
Sobota
10.00 – 18.00
Neděle
10.00 – 18.00

Vstupné

základní
100 Kč
snížené
50 Kč
rodinné
200 Kč

ZÁMECKÝ PARK:

denně 8.00 - 22.00 (duben – říjen)
denně 8.00 - 18.00 (listopad – březen)

 

Zobrazit podrobné informace

Při vstupu do parku z nádvoří areálu je vybudováno dětské hřiště.

Zobrazit podrobné informace

Kontakty

 • Muzeum hlavního města Prahy – Zámecký areál Ctěnice
 • Bohdanečská 1
 • 190 17 Praha 9
 • +420286001366
 • +420606859952

Program

Historie objektu

Zámek Ctěnice

Nejstarší zprávu o Ctěnicích uvádí Strahovský klášter v soupisu svého jmění v roce 1273, další listiny dokládají vlastnictví pražských měšťanů. O zdejší tvrzi se však výslovně píše až v roce 1372, kdy ji pražský měšťan Jan Zeiselmeister koupil od vdovy po Volflinu Galmovi.Již tenkrát byl areál tvrze podobný dnešnímu nádvoří zámku.V průběhu husitských bouří zabrala tvrz pražská obec a přenechala ji Martinu Zumbergerovi. Přibližně dnešní podobu získala přestavbou na renesanční zámek kolem roku 1550, kdy ji vlastnil rod Hrzánů z Harasova.Dodnes se z této přestavby dochovalo arkádové nádvoří a hospodářské budovy.

Dalšími majiteli byli např. Boryňové ze Lhoty, Valdštejnové a Loasyové z Losymtálu.

Dalším významným momentem ve stavebním vývoji areálu byla druhá polovina 18.století, kdy zámek dostal klasicistní barokní vzhled, který má dodnes.Z této doby se také zachovaly hospodářské budovy s barokní sýpkou a pozdně barokními stodolami. Celý areál budov je mimořádně dochovaným komplexem tvrzové architektury, která se svým stavebním vývojem přeměnila v zámecký objekt a posléze v aristokratický velkostatek. Několikaleté restaurační práce odhalily v interiéru zámku fresky z různých období výstavby.

U zámku se nachází i tzv. drábovna, což je obdélníková budova situovaná souběžně se silnicí vedoucí podél zámku.

V roce 1993 byl celý objekt bezplatně převeden do vlastnictví hlavního města Prahy a jeho správcem se stala Pražská informační služba. Autorem celkové koncepce rekonstrukce areálu je ing. arch. Heřmánek, architekt rekonstrukce zámku ing. arch. Hanzal a zámeckého parku ing. Jiránek.

Od 1. 7. 2012 přešel celý areál pod správu Muzea hl. m. Prahy.

 

Zobrazit historii objektu

Související objekty