Drobečková navigace

Riegrovy sady

Více než sto let starý park ukrývá intimní zákoutí i místa s lesním prostředím, volné louky a neobvyklé průhledy na Prahu. Kdysi se zde nacházely vinice a dodnes jsou zde zachovány zbytky původních staveb: klasicistní rozhledna z 20. let 19. století, která po rekonstrukci slouží jako restaurace, a trojstranný obelisk z pískovce asi z r. 1840.

  • park
  • dětské hřiště
  • bezbariérový vstup
  • zvíře dovoleno
  • zdarma

Kontakty

  • Riegrovy sady
  • 120 00 Praha 2- Vinohrady

Program

Historie objektu

Riegrovy sady jsou parkem o výměře 11 ha, který leží mezi ulicemi Polská, Chopinova, U Rajské zahrady a Italská v nadmořské výšce od 127 do 170 m. Sady vznikly r. 1902 spojením bývalé zahrady Kanálka a zahrad několika usedlostí: Saracinky, Švihanky, Pštrosky a Kuchynky. Většinou jde o bývalé vinice. Např. na vinici Andělka, pojmenované po slavném středověkém lékárníku Angelu z Florencie, vybudoval r. 1783 hrabě Josef Emanuel Canal dvorec pro chov ušlechtilé zvěře a pokusnou rostlinnou stanici s oranžerií, voliérami, malou zoologickou zahradou, vodotrysky, jezírky, pavilonky. Zrušena a rozparcelována byla r. 1901 - 03. Saracinka neboli Vozová byla největší místní usedlostí, pojmenovanou po jednom z majitelů Italovi Sarracinovi. Připomíná ji kamenná vstupní brána ve spodní části Vozové ul. Švihanka byla přibližně v místech dnešní restaurace. Jihozápadní část sadů se sochou Františka Ladislava Riegra od Josefa Václava Myslbeka z r. 1913 leží na území Pštrosky. Tato zahrada majitele Eduarda Pštrosa byla po nalezení minerálních pramenů zastavěna lázeňskými objekty. R. 1849 zde bylo otevřeno české divadlo, v němž působil i Josef Kajetán Tyl. Později zde hrálo letní německé divadlo jménem Heinovka, zatímco lázeňské období brzy skončilo. Vlastní park byl po vykoupení všech pozemků vinohradskou obcí založen v letech 1904 - 08 vinohradským zahradním ředitelem Leopoldem Baťkem. Osázení anglického přírodního parku nebylo ve svažitém terénu jednoduché. V r. 1938 byla plocha sadů zmenšena výstavbou vinohradské sokolovny s hřištěm podle plánů architektů Františka Marka a Zbyňka Jirsáka. Jeden z největších sokolských areálů na světě za protektorátu zabral útvar SS.

Sady nesly od svého vzniku jméno českého politika Františka Ladislava Riegra, jen během války byly přejmenovány na Smetanovy sady. Po válce byl zdevastovaný park obnoven v r. 1947.

Známým objektem je bývalý Šťastného hostinec, moderně přestavěný v r. 1934, kterému se podle nájemce říkalo Šretrova restaurace. Po válce zde byly vystavěny různé školní objekty zejména na prostoru bývalé Rajské zahrady - zásobní zahrady města Prahy založené Františkem Thomayerem. Dodnes jsou zde zachovány zbytky původních staveb: klasicistní rozhledna z 20. let 19. st., která po rekonstrukci slouží jako restaurace, a trojstranný obelisk z pískovce asi z r. 1840, údajně památka na souboj dvou důstojníků o dívku. Na obelisku v blízkosti Vozové ulice je reliéf ptáka s mláďaty. Park je charakteristický volnými loukami, průhledy a vyhlídkou na Prahu, intimními zákoutími i místami s lesním prostředím.

Zobrazit historii objektu

Zdroj: Prague City Tourism