Drobečková navigace

Muzeum Policie ČR

Muzeum se nachází v areálu někdejšího augustiniánského kláštera na Karlově, který byl založen roku 1350 Karlem IV. Jeho přirozenou dominantu tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého. Toto muzeum objektivně dokumentuje a prezentuje historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku po současnost.

 • Kultura & zábava
 • muzeum

Otvírací doba

  • leden – prosinec
  • út, st, čt, pá, so, ne
  • 10.00 – 17.00

Vstupné

 • základní 50 Kč
 • snížené 20 Kč
 • rodinné 100 Kč

Kontakty

 • Muzeum Policie ČR
 • Ke Karlovu 1
 • 120 00 Praha 2- Nové Město
 • +420224922183

Program

Historie objektu

Klášter augustiniánů na Karlově, Muzeum Policie ČR

Klášter augustiniánů (augustiniáni) s kostelem založil Karel IV. v roce 1350. Kostel nazval jménem Panny Marie a sv. Karla Velikého k poctě svého patrona sv. Karla Velikého, jehož jméno dostal při biřmování ve Francii. Karlov byl hojně navštěvovaným poutním místem. Klášter stál západně od kostela, blízko hradeb. Gotické klášterní budovy starého opatství byly zbarokovány v letech 1660 - 1968 Giovannim Battisou Orsim. Nové opatství s příbytkem opata s domácí kaplí sv. Karla Boromejského stavěl od roku 1716 František Maxmilián Kaňka. Na nový oltář kaple překreslil obraz Panny Marie Karlovské Jan Spitzer. V klášterní knihovně s archivem byla nástropní freska Korunování Panny Marie. Na klenbách přízemních chodeb nechal jeden z řeholníků namalovat osmnáct velkých obrazů svatých apoštolů. Klášter byl několikrát poškozen, a to za husitských bouří, při vpádu saského vojska, při švédském obléhání 1648 a znovu při pruském obléhání. Po druhé světové válce při odstraňování omítky z jižní fasády byla zcela neočekávaně objevena původní gotická okna, gotické zdivo a některé další detaily z Karlovy doby, ač se mělo zato, že z původní stavby již nic nezbylo. V rámci reforem Josefa II. byl klášter roku 1785 zrušen a o čtyři roky později zde byl slavnostně otevřen chorobinec, do něhož bylo uvedeno 163 chudých nevyléčitelně nemocných a chorých osob. Jako chorobinec sloužil klášter až do roku 1955.


V roce 1960 byl zchátralý komplex předán ministerstvu vnitra, které zde roku 1965 zřídilo Muzeum Pohraniční stráže a od roku 1973 Muzeum sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. Jedním z exponátů byl i populární vycpaný vlčák Brek, který chytal narušitele hranic za totalitního režimu. Od roku 1962 zde po dobu cca dvaceti let probíhá generální oprava klášterního areálu. V roce 1982 zde bylo v zahradě vybudováno dětské dopravní hřiště. Po změně politických poměrů byla v roce 1991 otevřena expozice Muzea policie. Na ploše 1680 m2 je představena činnost a vývoj policejních a bezpečnostních sborů na území našeho státu od jeho vzniku. Nechybějí ani unikáty z doby Rakouska-Uherska, je zde stálá výstava policejních zbraní, sbírka uniforem a přileb, hlavní důraz se klade na kriminální službu. Policejní muzeum bývalo za první republiky v Bartolomějské ulici ve staré hradební věži na nádvoří kriminálního oddělení v sousedství pověstné "čtyřky".



Zobrazit historii objektu

Zdroj: Muzeum Policie ČR