Drobečková navigace

Památník národního písemnictví

 • Mapa

Muzeum české literatury sídlí v areálu Strahovského kláštera na Hradčanech. Památník národního písemnictví má za úkol vytvářet, zpracovávat, ošetřovat, uchovávat a zveřejňovat archivní, knižní, audiovizuální, výtvarné a další sbírky, které slouží jako doklady k vývoji literatury a knižní kultury na území České republiky od r. 1775 do současnosti. Podstatná část sbírek je již přemístěna mimo Prahu, zde je jen sídlo instituce, pracovny, studovny, depozitáře, výstavní sál a sál pro pořady určené dětem, mládeži i dospělým.

 • Kultura & zábava
 • muzeum

Otvírací doba

leden – prosinec

Pondělí
09.00 – 16.30
Úterý
09.00 – 17.30
Středa
09.00 – 16.30
Čtvrtek
09.00 – 17.30
Pátek
09.00 – 14.30

STUDOVNA

Hodiny pro veřejnost:

 • pondělí, středa 9.00–16.30
 • úterý, čtvrtek 9.00–17.30
 • pátek 9.00–14.30
 • první pátek v měsíci zavřeno

Kontakty:

 

Virtuální kolekce děl Václava Hollara

Památník národního písemnictví připravil ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě unikátní virtuální projekt, v němž představí soubor volných grafických listů Václava Hollara, jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století. Kolekce leptů bude pod názvem Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla v plné tiskové kvalitě zcela ojediněle poskytnuta veřejnosti k volnému užití.

e-vystavy.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Zobrazit podrobné informace

Kontakty

 • Památník národního písemnictví
 • Strahovské nádvoří 1
 • 118 38 Praha 1
 • +420220516695

Historie objektu

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví sídlil od svého založení v r. 1953 v budově Strahovského kláštera. Památník byl literárním muzeem s literárními památkami od počátků písemnictví do dnešní doby. Patřila mu spolu se strahovskou grafikou a dalšími předměty i Strahovská knihovna řádu premonstrátů s Teologickým a Filozofickým sálem. Strahovský klášter byl v roce 1990 v rámci restitucí předán původnímu majiteli - řádu premonstrátů a k 1. 1. 1992 byla řádu vrácena i Strahovská knihovna. Tak přišel Památník o svou podstatnou část. Dnes je základem Památníku Literární archív, který byl k němu přičleněn z Národního muzea v r. 1964. Jde o celé pozůstalosti spisovatelů a básníků a kulturních činitelů - dopisy, rukopisy, koncepty děl, dokumenty, novinové výstřižky, fotoarchiv, nakladatelské archivy aj., které se Památník snaží průběžně rozšiřovat. Památník má cca přes 6 milionů archivních jednotek v Literárním archivu, 600 000 svazků v knihovně a 250 000 předmětů v uměleckých sbírkách (údaj z roku 1994). Památník měl původně ve Strahovském klášteře 5 900 čtverečních metrů, k 30. 6. 1992 uvolnil 3 260 čtverečních metrů. Podstatná část sbírek je již přemístěna mimo Prahu, kde je levnější nájemné a další prostory se hledají. Zůstalo zde jen sídlo instituce, pracovny, studovny, depozitáře, výstavní sál a sál pro pořady určené dětem, mládeži i dospělým. Materiály z mimopražských objektů žádané ke studiu jsou dováženy do studoven v Praze. Památník také využívá v současnosti letohrádek Hvězda na Bílé Hoře.

Památník národního písemnictví má za úkol vytvářet, zpracovávat, ošetřovat, uchovávat a zveřejňovat archivní, knižní, audiovizuální, výtvarné a další sbírky, které slouží jako doklady k vývoji literatury a knižní kultury na území České republiky od r. 1775 do současnosti.

 

 

Zobrazit historii objektu

Související objekty