Drobečková navigace

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

Unikátní památka, která je dokladem historie architektury, techniky a čištění odpadních vod, se nachází nedaleko Královské obory Stromovka. V areálu jsou zpřístupněny původní prostory s pozůstatky původní technologie. Během prohlídky uvidíte i dodnes funkční parní strojovnu z roku 1903, fotografie a dobové dokumenty, sbírku úzkorozchodných železničních vozidel a expozici historického hygienického mobiliáře. Prohlídku si můžete zpestřit plavbou podzemní usazovací nádrží na Převozníkově prámu .

 • Památky & architektura
 • technická památka
 • Kultura & zábava
 • muzeum
 • kavárna

Otvírací doba

  • září – červen
  • po, út, st, čt, pá
  • 11.00 – 15.00
  • so, ne
  • 10.00 – 18.00
  • červenec – srpen
  • po, út, st, čt, pá
  • 10.00 – 16.00
  • so, ne
  • 10.00 – 18.00

UPOZORNĚNÍ:

Uvedené časy prohlídek platí, pokud není na webových stránkách uvedeno jinak.

Prohlídky s průvodcem:

 • pondělí - pátek 11.00 a 14.00
 • soboty, neděle a svátky 10.00, 11.30, 13.00, 15.00 a 16.30
 • mimo tyto časy je při počtu nad 5 osob možná domluva na individuálním termínu
 • rezervace prohlídek zde

Prázdninový provoz červenec - srpen:

 • pondělí - pátek 10.00, 11.30, 14.00 a 16.00
 • soboty, neděle a svátky 10.00, 11.30, 13.00, 15.00 a 16.30

Vstupné

 • základní 180 Kč
 • snížené 90 Kč
 • rodinné 450 Kč

Praktické informace

Bývalá čistírna odpadních vod (národní kulturní památka) je unikátním dokladem historie architektury, techniky a čištění odpadních vod. V areálu, který byl postaven v letech 1901–1906 (provoz ukončen v roce 1967) jako součást systematické stokové sítě v Praze, jsou zpřístupněny původní prostory s pozůstatky původní technologie. Dodnes funkční kotelnu a parní stroje (1903 Breitfeld – Daněk) je možné vidět v provozu při kulturních akcích. Výklad s kopiemi původních plánů a historickými fotografiemi z výstavby čistírny; součástí prohlídkové trasy filmový dokument z roku 1943 (na základě smlouvy s Národním filmovým archivem) a film Koloběh vody ve vodárenství (Veolia). Během každé prohlídky návštěvníci projdou původní stokou (nefunkční). Na objednání film Muži pod Prahou (1947, o práci stokařů a krysařů, licence Krátký film Praha, a. s.).

PROHLÍDKY S PRŮVODCEM:

 • pondělí - pátek 11.00 a 14.00
 • soboty, neděle a svátky 10.00, 11.30, 13.00, 15.00 a 16.30
 • mimo tyto časy je při počtu nad 5 osob možná domluva na individuálním termínu
 • rezervace prohlídek zde

prázdninový provoz červenec - srpen:

 • pondělí - pátek 10.00, 11.30, 14.00 a 16.00
 • soboty, neděle a svátky 10.00, 11.30, 13.00, 15.00 a 16.30

PŘEVOZNÍKŮV PRÁM:

 • plavba na Převozníkově prámu v 90 m dlouhé usazovací nádrži umístěné v podzemních prostorách Staré čistírny odpadních vod
 • příplatek k prohlídce 50 Kč/osobu

Podrobné informace o vstupném a programech

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
 • Papírenská 6
 • 160 00 Praha 6- Bubeneč
 • +420777790219

Program

Historie objektu

Zachovalá stavba staré kanalizační čistírny v Bubenči je nejstarším dochovaným zařízením toho druhu v Evropě, unikát industriální architektury, jedinečná ekotechnická památka světového významu, zajímavá nejen z hlediska architektonického, ale i technologického. Již v roce 1884 byla vyhlášena soutěž o projekt nového kanalizačního systému a čistírny, bylo vypracováno několik návrhů, zrealizován byl však teprve projekt slavného anglického inženýra Williama Henryho Lindleye, který měl mnoho praktických zkušeností z jiných velkých evropských měst a který do svého projektu použil i některé pozitivní prvky předchozích návrhů českých projektantů. Jeho systém pražské kanalizační sítě využíval spádových poměrů tak, aby nebylo nutné splašky přečerpávat. Kanalizační síť ústila právě do nové čističky v Bubenči. Pražská kanalizační síť tehdy měřila asi 90 km. Areál čističky podle Lindleyova projektu byl vybudován v letech 1900 - 1906 jako součást nového pražského kanalizačního systému, který byl projektován pro 700 000 obyvatel. Sedimentační čistírna v Bubenči byla první významnou čistírenskou stavbou v Čechách. Sestává z hlavní provozní budovy s dvěma komíny, jedním kouřovým a jedním ventilačním. V podzemí je šest metrů hluboký lapač písku, deset podzemních usazovacích nádrží, dvě kalové studny a šachty kalových čerpadel. Kaly ze sedimentačních nádrží se přečerpávaly do dvou kalojemů na Císařském ostrově nebo na lodě a těmi se dopravovaly do jiných kalojemů, odkud se po vyschnutí prodávaly jako žádané hnojivo. Ke kalojemům na Císařském ostrově vedla železniční vlečka. Tehdejší třístupňové čistění mělo účinnost asi 40 %. Kapacita čistírny přestávala stačit ve 20. letech, a tak byla před 2. světovou válkou provedena pouze přístavba. Zcela nová čistírna byla vybudována až mnohem později, v roce 1967. Dnešní kanalizační síť měří asi 2400 km, část stok je průlezných, tj. vyšších než 80 cm, část je nižších, neprůlezných. Má asi 55 tisíc vstupních šachet a jen 19 čerpacích stanic. Dnešní čističky dosahují účinnosti až 90 - 95 %. Původní areál čističky byl ještě v dobrém stavu, a tak zůstal vedle nové čističky stát. Tak mohla v roce 1992 vzniknout nadace, jejímž úkolem je provozovat Ekotechnické muzeum v tomto vzácném objektu.
Návštěvníci muzea procházejí přívodní kryptou, kde bývalo kdysi osazeno vodní kolo poháněné přitékajícími splašky, pak přicházejí do největší podzemní stavby - do lapače písku, kam ústily tři hlavní městské stoky. Odtud přecházejí ke stavidlům a mechanickým česlům a pak sestupují k deseti sedimentačním nádržím, kde se usazoval primární kal, sloužící jako hnojivo. Vrcholem prohlídky je dvojpodlažní strojovna s dvěma rekonstruovanými parními stroji z r. 1904, oběma dodnes funkčními, pod nimiž jsou povodňová čerpadla. I kotelna s dvěma parními kotli na uhlí je funkční.

 

Zobrazit historii objektu

Související objekty

Zdroj: Stará čistírna odpadních vod v Bubenči