Drobečková navigace

Židovské muzeum v Praze – Klausová synagoga

Klausová synagoga se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Barokní budova vznikla až po zhoubném požáru v roce 1689 a byla dostavěna roku 1694. Je největší synagogou pražského ghetta a bývala dokonce druhou hlavní synagogou pražské židovské obce. V synagoze je umístěna expozice Židovského muzea věnovaná židovským tradicím a zvykům.

 • Památky & architektura
 • synagoga/židovská památka
 • baroko
 • Kultura & zábava
 • muzeum

Otvírací doba

  • listopad – březen
  • po, út, st, čt, pá, ne
  • 09.00 – 16.30
  • duben – říjen
  • po, út, st, čt, pá, ne
  • 09.00 – 18.00

Změna otevírací doby se řídí přechodem na tzv. středoevropský letní čas (SELČ) a zpět.

O sobotách a židovských svátcích zavřeno.

Více

Praktické informace

KLAUSOVOU SYNAGOGU JE MOŽNO NAVŠTÍVIT POUZE V RÁMCI PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ:

 

P R A Ž S K É   Ž I D O V S K É   M Ě S T O

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna
 • Staronová synagoga (památka je ve správě Židovské obce v Praze)

  Vstupné:

 • dospělí 530 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 370 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 85 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 530 Kč, děti 6-15 let 160 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

Ž I D O V S K É   M U Z E U M   V   P R A Z E

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna

 Vstupné:

 • dospělí 350 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 250 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 50 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 350 Kč, děti 6-15 let 100 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

STARONOVÁ SYNAGOGA

Památka je spravována Židovskou obcí v Praze. Po předložení vstupenky je možné získat zlevněné vstupné pro návštěvu Jeruzalémské synagogy.

Vstupné:

 • dospělí 220 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 150 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 35 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 220 Kč, děti 6-15 let 80 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

Vstupné:

 • dospělí 50 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 30 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

Vstupenka platí 7 dní od prvního použití (každý objekt je možno navštívit jen jednou).

Další slevy

Rezervace vstupenek a audioprůvodce

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Židovské muzeum v Praze – Klausová synagoga
 • U Starého hřbitova 1
 • 110 00 Praha 1- Josefov
 • +420222749211

Program

Historie objektu

Klausová synagoga

Na pozemku přikoupeném ke starému židovskému hřbitovu tehdejším primasem Mordechaiem Maiselem byla vystavěna budova skládající se ze tří částí, klausur (klaus = cela, místnost z latinského claustrum). Odtud jméno synagogy. Jednu část založil rabi Löw pro vysokou školu talmudu, druhá byla modlitebnou a třetí byla určena pro rituální lázeň (mikve) a pro péči o nemocné. R. 1689 celý objekt vyhořel a zásluhou představeného Šalamouna Chališe Kohena vznikla do r. 1694 v raně barokním slohu nová již jediná synagoga, která má jednolodní síňový prostor s valenou, bohatě štukovanou klenbou s lunetami. Původně se jmenovala Nová klausová škola. Byla největší synagogou ghetta, druhou hlavní synagogou pražské židovské obce a synagogou pražského pohřebního bratrstva (instituce pečující o židovské pohřby a hřbitovy, o nemocné, přestárlé a umírající).

Upravována byla v r. 1882 - 3 architektem Bedřichem Münzbergerem a znovu po r. 1921. Za okupace bylo vnitřní zařízení zničeno. Další rekonstrukce synagogy proběhla 1979 - 84 a 1995 - 96. Z původní stavby zůstal zachován jen tvar oken a nápisová deska na pilíři, datující vznik synagogy do r. 1694. Je zde umístěna stálá expozice Židovského muzea Židovské tradice a zvyky.

 

Zobrazit historii objektu

Související objekty