Drobečková navigace

Židovské muzeum v Praze – Klausová synagoga

 • Mapa

Klausová synagoga se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Barokní budova vznikla až po zhoubném požáru v roce 1689 a byla dostavěna roku 1694. Je největší synagogou pražského ghetta a bývala dokonce druhou hlavní synagogou pražské židovské obce. V synagoze je umístěna expozice Židovského muzea věnovaná židovským tradicím a zvykům.

 • Památky & architektura
 • synagoga/židovská památka
 • baroko
 • Kultura & zábava
 • muzeum

Otvírací doba

listopad – březen

Pondělí
09.00 – 16.30
Úterý
09.00 – 16.30
Středa
09.00 – 16.30
Čtvrtek
09.00 – 16.30
Pátek
09.00 – 16.30
Neděle
09.00 – 16.30

duben – říjen

Pondělí
09.00 – 18.00
Úterý
09.00 – 18.00
Středa
09.00 – 18.00
Čtvrtek
09.00 – 18.00
Pátek
09.00 – 18.00
Neděle
09.00 – 18.00

Změna otevírací doby se řídí přechodem na tzv. středoevropský letní čas (SELČ) a zpět.

O sobotách a židovských svátcích zavřeno.

Více

Zobrazit podrobné informace

KLAUSOVOU SYNAGOGU JE MOŽNO NAVŠTÍVIT POUZE V RÁMCI PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ:

 

Ž I D O V S K É   M U Z E U M   V   P R A Z E

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna

 Vstupné:

 • dospělí 330 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 220 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 50 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 330 Kč, děti 6-15 let 100 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

P R A Ž S K É   Ž I D O V S K É   M Ě S T O

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna
 • Staronová synagoga (památka je ve správě Židovské obce v Praze)

  Vstupné:

 • dospělí 500 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 340 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 85 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 500 Kč, děti 6-15 let 160 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

SAMOSTATNĚ JE MOŽNO NAVŠTÍVIT POUZE GALERII ROBERTA GUTTMANNA

Vstupné:

 • dospělí 40 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 20 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

Další slevy

Rezervace vstupenek a audioprůvodce

 

 

 

 

 

 

Zobrazit podrobné informace

Kontakty

 • Židovské muzeum v Praze – Klausová synagoga
 • U Starého hřbitova 1
 • 110 00 Praha 1
 • +420222749211

Program

Historie objektu

Klausová synagoga

Na pozemku přikoupeném ke starému židovskému hřbitovu tehdejším primasem Mordechaiem Maiselem byla vystavěna budova skládající se ze tří částí, klausur (klaus = cela, místnost z latinského claustrum). Odtud jméno synagogy. Jednu část založil rabi Löw pro vysokou školu talmudu, druhá byla modlitebnou a třetí byla určena pro rituální lázeň (mikve) a pro péči o nemocné. R. 1689 celý objekt vyhořel a zásluhou představeného Šalamouna Chališe Kohena vznikla do r. 1694 v raně barokním slohu nová již jediná synagoga, která má jednolodní síňový prostor s valenou, bohatě štukovanou klenbou s lunetami. Původně se jmenovala Nová klausová škola. Byla největší synagogou ghetta, druhou hlavní synagogou pražské židovské obce a synagogou pražského pohřebního bratrstva (instituce pečující o židovské pohřby a hřbitovy, o nemocné, přestárlé a umírající).

Upravována byla v r. 1882 - 3 architektem Bedřichem Münzbergerem a znovu po r. 1921. Za okupace bylo vnitřní zařízení zničeno. Další rekonstrukce synagogy proběhla 1979 - 84 a 1995 - 96. Z původní stavby zůstal zachován jen tvar oken a nápisová deska na pilíři, datující vznik synagogy do r. 1694. Je zde umístěna stálá expozice Židovského muzea Židovské tradice a zvyky.

 

Zobrazit historii objektu

Související objekty