Drobečková navigace

Židovské muzeum v Praze – Maiselova synagoga

Maiselova synagoga byla vybudována v letech 1590–1592 primasem Židovského Města Mordechajem Maiselem, který financoval rozsáhlou renesanční přestavbu ghetta. Původně renesanční budova velmi utrpěla při požáru roku 1689, v průběhu let prošla několika stavebními úpravami. Slouží jako výstavní prostor a depozitář Židovského muzea, a je také místem pro komorní umělecká vystoupení.

 • Památky & architektura
 • synagoga/židovská památka
 • renesance
 • historizující slohy
 • Kultura & zábava
 • muzeum
 • bezbariérový vstup

Otvírací doba

  • listopad – březen
  • po, út, st, čt, pá, ne
  • 09.00 – 16.30
  • duben – říjen
  • po, út, st, čt, pá, ne
  • 09.00 – 18.00

UPOZORNĚNÍ:

Změna otevírací doby se řídí přechodem na tzv. středoevropský letní čas (SELČ) a zpět.

O sobotách a židovských svátcích zavřeno.

Více

Praktické informace

MAISELOVU SYNAGOGU JE MOŽNO NAVŠTÍVIT POUZE V RÁMCI PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ:

 

P R A Ž S K É   Ž I D O V S K É   M Ě S T O

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna
 • Staronová synagoga (památka je ve správě Židovské obce v Praze)

  Vstupné:

 • dospělí 530 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 370 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 85 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 530 Kč, děti 6-15 let 160 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

Ž I D O V S K É   M U Z E U M   V   P R A Z E

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna

 Vstupné:

 • dospělí 350 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 250 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 50 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 350 Kč, děti 6-15 let 100 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

STARONOVÁ SYNAGOGA

Památka je spravována Židovskou obcí v Praze. Po předložení vstupenky je možné získat zlevněné vstupné pro návštěvu Jeruzalémské synagogy.

Vstupné:

 • dospělí 220 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 150 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 35 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 220 Kč, děti 6-15 let 80 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

Vstupné:

 • dospělí 50 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 30 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

Vstupenka platí 7 dní od prvního použití (každý objekt je možno navštívit jen jednou).

Další slevy

Rezervace vstupenek a audioprůvodce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Židovské muzeum v Praze – Maiselova synagoga
 • Maiselova 10
 • 110 00 Praha 1- Josefov
 • +420222749211

Program

Historie objektu

Maiselova synagoga

Byla postavena na základě privilegia Rudolfa II. jako soukromá synagoga primase židovské obce Mordechaie Maisela 1590 - 1592. Stavitel Juda Coref de Herz navrhl na svou dobu neobvyklou renesanční trojlodní budovu s výraznými gotizujícími rysy. Stavbu vedl Josef Wahl. Rozlehlá a výstavná synagoga byla vybudována na 20 pilířích. Zakladatel Maisel jí věnoval množství vzácných rituálních předmětů. Synagoga byla v průběhu let několikrát přestavována. V r. 1689 zcela vyhořela a při obnově po požáru byla zkrácena jen na 14 pilířů. Hlavní loď byla vybudována na starém půdorysu, sklenutá valenou klenbou, postranní lodě měly patrové galerie. V letech 1862 - 1864 ji přestavoval arch. J. M. Wertmüller. Naposledy si asanace Josefova na přelomu 19. a 20. st. vynutila novou gotizující přestavbu podle arch. Alfreda Grotta s falešným žebrovím, vestavěnou galerií, novými okny a novogotickým vybavením interiréru.

Za 2. světové války shromáždili zde nacisté kolem 6000 uměleckých předmětů z ostatních 153 českých a moravských synagog, z nichž chtěli v Praze zřídit protižidovské muzeum. Sbírka byla r. 1950 předána Státnímu židovskému muzeu, které později v Maiselově synagoze představovalo stálou expozici Stříbro českých synagog. V 60. letech byl rekonstruován interiér a v 90. letech 20. st. provedena generální obnova. V současnosti je v synagoze instalována stálá expozice Židovského muzea Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od 10. do 18. st.

 

Zobrazit historii objektu