Drobečková navigace

Židovské muzeum v Praze – Španělská synagoga

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané „Stará škola" byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase. V letech 1836–1845 ještě ve Staré škole působil jako varhaník František Škroup, skladatel české národní hymny.

Španělská synagoga je od 1. 6. 2019 z důvodu rekonstrukce uzavřena.

 • Památky & architektura
 • synagoga/židovská památka
 • Kultura & zábava
 • muzeum
 • bezbariérový vstup

Otvírací doba

  • listopad – březen
  • po, út, st, čt, pá, ne
  • 09.00 – 16.30
  • duben – říjen
  • po, út, st, čt, pá, ne
  • 09.00 – 18.00

Změna otevírací doby se řídí přechodem na tzv. středoevropský letní čas (SELČ) a zpět.

O sobotách a židovských svátcích zavřeno.

Více

Praktické informace

Rozsáhlá sbírka judaik, obsahující na 40 000 sbírkových předmětů, 100 000 knih a bohatý archiv židovských náboženských obcí, je ojedinělá nejen množstvím svých předmětů, ale především tím, že pocházejí z jednoho uceleného území – z Čech a Moravy. Ve svém souhrnu tak podává celistvý obraz o životě a historii Židů v tomto regionu. Muzeum sídlí v pražských synagogách a dalších židovských památkách.

OBJEKTY ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE:

Galerie Roberta Guttmanna

 • Praha 1, U Staré školy 3
 • místo konání krátkodobých výstav s židovskou tematikou

Informační a rezervační centrum

 • Praha 1, Maiselova 15
 • interaktivní informační brána o vybraných židovských památkách na území Prahy a České republiky

Klausová synagoga

 • Praha 1, U Starého hřbitova 3a
 • stálá expozice vypovídá o židovských tradicích a zvycích vztahujících se jak k synagogám, tak ke každodennímu životu židovské rodiny

Maiselova synagoga

 • Praha 1, Maiselova 10
 • expozice věnovaná Židům v českých zemích v 10. - 18. století

Obřadní síň

 • Praha 1, U Starého hřbitova 3a
 • expozice věnovaná medicíně v ghettu, úmrtí a činnosti pražského Pohřebního bratrstva

Pinkasova synagoga

 • Praha 1, Široká 3
 • památník obětem holocaustu

Španělská synagoga

 • Praha 1, Vězeňská 1
 • sbírka stříbrných předmětů
 • expozice se zabývá historií židovské komunity na našem území v 19. – 20. století
 • místo konání pravidelných koncertů komorní hudby

Starý židovský hřbitov

 • Praha 1, Široká 3
 • hřbitov byl založen v první polovině 15. století, je zde pochována řada významných osobností

 

VĚTŠINU PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE JE MOŽNO NAVŠTÍVIT POUZE V RÁMCI PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ:

 

P R A Ž S K É   Ž I D O V S K É   M Ě S T O

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna
 • Staronová synagoga

  Vstupné:

 • dospělí: 500 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let: 350 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod: 85 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí: 500 Kč, děti 6-15 let: 160 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

Ž I D O V S K É   M U Z E U M   V   P R A Z E

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna

 Vstupné:

 • dospělí: 350 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let: 250 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod: 50 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí: 350 Kč, děti 6-15 let: 100 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

STARONOVÁ SYNAGOGA

Památka je spravována Židovskou obcí v Praze.

Vstupné:

 • dospělí: 200 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let: 140 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod: 35 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí: 200 Kč, děti 6-15 let: 100 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

GALERIE ROBERTA GUTTMANNA

Vstupné:

 • dospělí: 50 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let: 30 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

Vstupenka platí 7 dní od prvního použití. Každý objekt je možno navštívit jen jednou.

Více informací

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Židovské muzeum v Praze – Španělská synagoga
 • Dušní 12
 • 110 00 Praha 1- Josefov
 • +420222749211

Historie objektu

Postavena v letech 1867-1868 na nároží ulic Dušní a Vězeňské v maurském slohu podle projektu Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase na místě nejstarší synagogy zvané Stará škola, též Templ, která podle dochovaných zpráv existovala již ve 12. st. Synagogy totiž původně sloužily jako školy všeobecného vzdělání mládeže i dospělých příslušníků židovské obce. Když koncem 15. st. vypudila Isabela Kastilská Židy ze Španělska, nalezla jedna jejich skupina útulek v Praze. Jako svůj stánek dostali tuto Starou školu, která se od té doby nazývala také Španělskou synagogou. Když stará budova přestala kapacitně vyhovovat, přikročilo se k nové stavbě, na tehdejší dobu technicky velmi dobře vybavené. Měla ústřední topení a zvláštní důraz se kladl na dobrou akustiku, neboť se zde pěstovala chrámová hudba a zpěv na vysoké úrovni, o čemž svědčí fakt, že ředitelem kůru byl od r. 1836 František Škroup (autor hudby k naší hymně).

Stavbu řídil stavitel Quido Bělský. Novorenesanční budova čtvercového půdorysu má mohutnou kopuli na ústředním prostorem. Pozoruhodnou a okázalou výzdobu interiéru, imitující španělské interiéry z Alhambry, navrhli architekti Antonín Baum a Bedřich Münzberger. V duchu náboženských tradic je vnitřní výzdoba řešena pouze ornamentálně, plochy jsou pokryty nízkou štukovou arabeskou stylizovaných geometrických a rostlinných motivů inspirovaných islámskou architekturou s bohatým zlacením a polychromií, což se opakuje i v uměleckořemeslných doplňcích. Budova má bohaté barevné vitráže. V r. 1935 přistavěl architekt Karel Pecánek moderní objekt zvaný Zimní synagoga.

Synagoga přestala sloužit bohoslužbám v roce 1941. V r. 1955 byla předána Židovskému muzeu, v letech 1958 - 59 se restaurovaly interiéry podle projektu arch. Otto Rothmayera a r. 1960 sem byla umístěna expozice synagogálního textilu. V r. 1979 musela být pro havarijní stav budovy uzavřena. Po dlouhých odkladech byla provedena rekonstrukce v letech 1995-1998 podle návrhu architekta Petra Běťáka. Opravil se vnější plášť i technické rozvody, zejména však interiér: štuková a malířská výzdoba, zlacení, vitráže, varhany, kovářské, pasířské a truhlářské prvky, kámen a textil.

Stálá expozice Židovského muzea v hlavní lodi a na galerii synagogy pod názvem Dějiny Židů od emancipace do současnosti navazuje na expozici v Maiselově synagoze Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od počátků osídlení do počátků emancipace (od 10. do 18. st.).

Španělská synagoga byla pro veřejnost otevřena 26. 11. 1998.

 

Zobrazit historii objektu

Zdroj: Židovské muzeum v Praze