Drobečková navigace

Židovské muzeum v Praze – Španělská synagoga

 • Mapa

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané „Stará škola" byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase. V letech 1836–1845 ještě ve Staré škole působil jako varhaník František Škroup, skladatel české národní hymny.

 • Památky & architektura
 • synagoga/židovská památka
 • Kultura & zábava
 • muzeum
 • bezbariérový vstup

Otvírací doba

listopad – březen

Pondělí
09.00 – 16.30
Úterý
09.00 – 16.30
Středa
09.00 – 16.30
Čtvrtek
09.00 – 16.30
Pátek
09.00 – 16.30
Neděle
09.00 – 16.30

duben – říjen

Pondělí
09.00 – 18.00
Úterý
09.00 – 18.00
Středa
09.00 – 18.00
Čtvrtek
09.00 – 18.00
Pátek
09.00 – 18.00
Neděle
09.00 – 18.00

Změna otevírací doby se řídí přechodem na tzv. středoevropský letní čas (SELČ) a zpět.

O sobotách a židovských svátcích zavřeno.

Více

Zobrazit podrobné informace

ŠPANĚLSKOU SYNAGOGU JE MOŽNO NAVŠTÍVIT POUZE V RÁMCI PROHLÍDKOVÝCH OKRUHŮ:

 

Ž I D O V S K É   M U Z E U M   V   P R A Z E

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna

 Vstupné:

 • dospělí 330 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 220 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 50 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 330 Kč, děti 6-15 let 100 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

P R A Ž S K É   Ž I D O V S K É   M Ě S T O

Prohlídkový okruh zahrnuje tyto památkové objekty:

 • Maiselova synagoga
 • Španělská synagoga
 • Klausová synagoga
 • Obřadní síň
 • Pinkasova synagoga
 • Starý židovský hřbitov
 • Galerie Roberta Guttmanna
 • Staronová synagoga (památka je ve správě Židovské obce v Praze)

  Vstupné:

 • dospělí 500 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 340 Kč
 • ZTP, ZTP-P + doprovod 85 Kč
 • rodinné (2 dospělí, až 4 děti) – dospělí 500 Kč, děti 6-15 let 160 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

SAMOSTATNĚ JE MOŽNO NAVŠTÍVIT POUZE GALERII ROBERTA GUTTMANNA

Vstupné:

 • dospělí 40 Kč
 • děti 6-15 let, studenti do 26 let 20 Kč
 • děti do 6 let zdarma

 

Další slevy

Rezervace vstupenek a audioprůvodce

 

 

 

 

Zobrazit podrobné informace

Kontakty

 • Židovské muzeum v Praze – Španělská synagoga
 • Dušní 12
 • 110 00 Praha 1
 • +420222749211

Program

Historie objektu

Postavena v letech 1867-1868 na nároží ulic Dušní a Vězeňské v maurském slohu podle projektu Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase na místě nejstarší synagogy zvané Stará škola, též Templ, která podle dochovaných zpráv existovala již ve 12. st. Synagogy totiž původně sloužily jako školy všeobecného vzdělání mládeže i dospělých příslušníků židovské obce. Když koncem 15. st. vypudila Isabela Kastilská Židy ze Španělska, nalezla jedna jejich skupina útulek v Praze. Jako svůj stánek dostali tuto Starou školu, která se od té doby nazývala také Španělskou synagogou. Když stará budova přestala kapacitně vyhovovat, přikročilo se k nové stavbě, na tehdejší dobu technicky velmi dobře vybavené. Měla ústřední topení a zvláštní důraz se kladl na dobrou akustiku, neboť se zde pěstovala chrámová hudba a zpěv na vysoké úrovni, o čemž svědčí fakt, že ředitelem kůru byl od r. 1836 František Škroup (autor hudby k naší hymně).

Stavbu řídil stavitel Quido Bělský. Novorenesanční budova čtvercového půdorysu má mohutnou kopuli na ústředním prostorem. Pozoruhodnou a okázalou výzdobu interiéru, imitující španělské interiéry z Alhambry, navrhli architekti Antonín Baum a Bedřich Münzberger. V duchu náboženských tradic je vnitřní výzdoba řešena pouze ornamentálně, plochy jsou pokryty nízkou štukovou arabeskou stylizovaných geometrických a rostlinných motivů inspirovaných islámskou architekturou s bohatým zlacením a polychromií, což se opakuje i v uměleckořemeslných doplňcích. Budova má bohaté barevné vitráže. V r. 1935 přistavěl architekt Karel Pecánek moderní objekt zvaný Zimní synagoga.

Synagoga přestala sloužit bohoslužbám v roce 1941. V r. 1955 byla předána Židovskému muzeu, v letech 1958 - 59 se restaurovaly interiéry podle projektu arch. Otto Rothmayera a r. 1960 sem byla umístěna expozice synagogálního textilu. V r. 1979 musela být pro havarijní stav budovy uzavřena. Po dlouhých odkladech byla provedena rekonstrukce v letech 1995-1998 podle návrhu architekta Petra Běťáka. Opravil se vnější plášť i technické rozvody, zejména však interiér: štuková a malířská výzdoba, zlacení, vitráže, varhany, kovářské, pasířské a truhlářské prvky, kámen a textil.

Stálá expozice Židovského muzea v hlavní lodi a na galerii synagogy pod názvem Dějiny Židů od emancipace do současnosti navazuje na expozici v Maiselově synagoze Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od počátků osídlení do počátků emancipace (od 10. do 18. st.).

Španělská synagoga byla pro veřejnost otevřena 26. 11. 1998.

 

Zobrazit historii objektu

Související objekty