Drobečková navigace

Národní muzeum – Historická budova

Novorenesanční budova Národního muzea je od roku 1891 významnou dominantou horní části Václavského náměstí. Od svého postavení nebyla významněji opravována, poškodily ji i dva vojenské útoky v letech 1945 a 1968. Probíhající náročná rekonstrukce má za cíl zachránit významnou národní kulturní památku a proměnit ji v moderní muzejní prostor.

 • Památky & architektura
 • historizující slohy
 • Kultura & zábava
 • muzeum
 • s dětmi
 • bezbariérový vstup

Otvírací doba

  • leden – prosinec
  • po - ne
  • 10.00 – 18.00

Vstupné

 • základní 260 Kč
 • snížené 170 Kč
 • rodinné 440 Kč

Praktické informace

Od 1. 5. 2019 je možné zakoupit 5denní zvýhodněnou vstupenku, která je platná pro vstup do 9 objektů Národního muzea – Historická budova Národního muzea, Nová budova Národního muzea, Náprstkovo muzeum, České muzeum hudby, Národopisné muzeum, Národní památník na Vítkově, Lapidárium Národního muzea, Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany. Výše vstupného: plné 260 Kč, snížené 170 Kč, rodinné 440 Kč.

 

Historická budova Národního muzea se v únoru 2019 dočkala ukončení rekonstrukce. Návštěvníkům jsou k dispozici v suterénu a na nádvoří nové prostory. V budově budou postupně zpřístupněny nově architektonicky ztvárněné přírodovědecké a historické expozice, mezi kterými nebude chybět ani Dětské muzeum a Pokladnice Národního muzea. 

Připravované stálé expozice představují největší výstavní projekt v českých dějinách. Vycházejí ze sbírkového charakteru muzea, kdy se propojují historická a přírodovědecká témata. Zároveň využívají nejmodernější prezentační formy, audiovize i doprovodné interaktivity. Celkově bude vystaveno zhruba 80 000 sbírkových předmětů na ploše 12 tisíc metrů čtverečních.

VYBRANÉ EXPONÁTY:

 • mineralogická expozice, která byla prohlášena za kulturní památku
 • kostra plejtváka myšoka
 • nejdražší exponát, kterým je diamantový náhrdelník Naděždy Kramářové
 • pokladnička, do které se vybíraly prostředky na postavení Národního divadla
 • kost zatím jediného dinosaura nalezeného na českém území – Burianosaurus augustai
 • vzácný téměř 80 kg těžký železný meteorit Campo De Cielo, který dopadl do severní Argentiny před více než 6000 lety
 • unikátní dvoumetrový model kudlanky nábožné
 • novorenesanční diadém Emy Destinnové
 • pětihaléř 1924 – nejvzácnější tuzemská mince 20. století

 

Zobrazit praktické informace

N O V I N K Y :

 • Historická budova a kupole – vstupné: plné 360 Kč, snížené 270 Kč, rodinné 540 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě nelze vstupenku do kupole zakoupit v předstihu, ale pouze na den návštěvy k platné vstupence do muzea. Návštěva kupole je možná pouze po zakoupení vstupenky na konkrétní čas na pokladnách muzea. Do kupole budou návštěvníci pouštěni po skupinkách v časových intervalech 30 minut v čase od 10.30 do 17.30 h. S ohledem na charakter budovy a její technické možnosti není přístup do kupole bezbariérový.

 • Od 1. 5. 2019 je možné zakoupit 5denní zvýhodněnou vstupenku, která je platná pro vstup do 9 objektů Národního muzea – Historická budova Národního muzea, Nová budova Národního muzea, Náprstkovo muzeum, České muzeum hudby, Národopisné muzeum, Národní památník na Vítkově, Lapidárium Národního muzea, Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany. Výše vstupného: plné 260 Kč, snížené 170 Kč, rodinné 440 Kč.

 • Od 1. 5. 2019 je kašna před Historickou budovou Národního muzea každý den od devíti hodin večer barevně osvětlena. V půlhodinových intervalech tak je k vidění tříminutová sekvence, která představuje dynamicky řízené osvětlení. Tento pohled si je možné vychutnávat do konce října.

 

Další slevy:

 • 10% sleva ze základního vstupného pro organizovanou skupinu nad 30 osob (mimo školní výpravy) s hromadnou platbou
 • zdarma: děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP/P a jejich doprovod, ICOM, ICOMOS, NPÚ, Zväz múzeí na Slovensku, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card
 • fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky

Kontakty

 • Národní muzeum – Historická budova
 • Václavské náměstí 68
 • 110 00 Praha 1- Nové Město
 • +420224497111

Program

Historie objektu

Národní muzeum

Založení Národního muzea předcházelo ustavení České společnosti nauk r. 1789. Samotné Národní muzeum, které je nejstarším a největším muzejním ústavem v Čechách, bylo pod názvem Vlastenecké muzeum založeno r. 1818 slavnostním provoláním zemské šlechty v čele s hrabětem Kašparem ze Šternberka, mj. významným mineralogem a paleontologem, který muzeu věnoval svou mineralogickou sbírku. Byl také jmenován předsedou Společnosti vlasteneckého musea v Čechách, která vznikla r. 1820 a stala se majitelkou a správkyní sbírek a organizovala muzejní práci. Muzeum zpočátku nemělo vlastní budovu, proto byly první sbírky, pocházející z darů ze soukromých sbírek českých aristokratů, shromažďovány v klášteře u sv. Jakuba, později v zapůjčeném prostoru ve Šternberském paláci na Hradčanech, od r. 1845 v malém jednopatrovém Nostickém paláci Na Příkopě (v místě dnešní Živnobanky).

Zásluhu o rozvoj muzea měla řada významných osobností - organizátor a jednatel Společnosti vlasteneckého musea František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, Joachim Barrande, Josef Dobrovský, Karel Jaromír Erben a mnoho jiných. Velký význam mělo založení dodnes vydávaného prvního vědeckého českého časopisu s názvem Časopis Národního muzea (1827) a založení Matice české (1831), vydavatelství základních prací české vědy a literatury.

Od roku 1922 nese muzeum své dnešní jméno. V r. 1934 přešlo muzeum do vlastnictví a správy Země české, v roce 1949 bylo převedeno do vlastnictví státu.

V době svého založení byly sbírky zaměřeny převážně přírodovědně. František Palacký s dalšími mladými vlastenci se zasloužili o rozšíření na sbírky historické a specializaci na kulturní a vědní obory. Růst sbírek však vyžadoval stále větší prostory. V době bourání hradeb kolem Nového Města se podařilo dr. Ladislavu Riegrovi dosáhnout, aby městská rada darovala pro novostavbu muzea pozemek po zbořené Koňské bráně. V roce 1883 vyhlásil Zemský výbor konkurs na návrh nové budovy na pozemku o rozloze 13 500 m2. První cenu vyhrál architekt Josef Schulz, který byl také pověřen vedením stavby. V letech 1885 - 1890 postavil rozsáhlý novorenesanční objekt nákladem 1 935 000 zlatých. Půdorys je pravidelný obdélník o stranách 104 a 74 m, nejvyšší bod budovy je 70 m nad rampou. Od fontány až do věže vede 338 schodů. V objektu je celkem více než tři a půl tisíce dveří a 562 oken. Budova má dva obdélníkové dvory oddělené středním traktem. Čtyři nároží jsou tvořena čtyřbokými věžemi s kopulemi. Nad střední částí hlavního průčelí se zdvíhá hlavní věž s kopulí a lucernou.

Koncem března 1891 byla dokončena instalace sbírek a 18. května 1891 bylo muzeum slavnostně otevřeno. Výzdoba muzea nejvýznamnějšími umělci byla zhruba dokončena r. 1903. Fontána pod vstupním schodištěm je z roku 1892. Ze lví tlamy vytéká voda do mramorového koryta a dále do mramorových nádrží. Na pozadí fontány jsou nad rampou před hlavním vchodem alegorické sochy Čechie se svatováclavskou korunou, Vltava a Labe na stranách, opodál Morava jako děvče s klasy a Slezsko jako hoch s tkalcovským člunkem (autor Antonín Wagner). Po stranách vchodu do budovy sedí dvě postavy: Historie a literatura a Přírodní vědy (autor Josef Mauder). Reliéfní desky pod nápisem Museum regni bohemiae na průčelí, rovněž od Antonína Wagnera, znázorňují založení Zbraslavského kláštera Václavem II., založení Karlovy univerzity Karlem IV. a Rudolfa II. v kruhu učenců. Alegorické skupiny Obětavost, Nadšení, Láska k pravdě a Láska k minulosti na nárožních pilířích jsou od Bohuslava Schnircha. Vstupní sloupovou halu zdobí bronzové plastiky Libuše, Přemysla oráče, sv. Václava a Přemysla Otakara II. od slavného mnichovského sochaře Ludvíka Schwanthalera. Ostatní jeho postavy jsou na muzejním schodišti ve středním křídle budovy: Eliška Přemyslovna, Jiří z Poděbrad, Arnošt z Pardubic a Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Prostor schodiště je dále zdoben řadou šestnácti poprsí mužů, kteří mají zásluhy o muzeum, od Antonína Poppa a Bohuslava Schnircha a Poppovými medailony 32 českých králů. Na stěnách chodeb kolem schodiště jsou nástěnné obrazy 16 českých hradů a památných míst od Julia Mařáka a Bohuslava Dvořáka. Panteon o rozloze 400 m2, krytý skleněnou kupolí, je reprezentační místností budovy. Slouží slavnostním příležitostem. Na stěnách jsou čtyři obrazy významných dějinných událostí: Libušino poselství a Svatý Mětoděj překládá Písmo (autor František Ženíšek), Založení Karlovy univerzity a J. A. Komenský v Amsterodamu (Václav Brožík). Alegorie Vědy, Pokroku, Umění a Inspirace maloval Vojtěch Hynais. Kromě bronzových soch Komenského, Palackého, Hraběte Clam-Martinice a Kašpara ze Šternberka je zde 31 byst českých národních velikánů od předních sochařů (Antonín Popp, Bohuslav Schnirch, Ladislav Šaloun, Stanislav Sucharda, Jan Štursa, Čeněk Vosmík a další).

Majitelem muzea byla až do roku 1934 Společnost Vlasteneckého muzea v Čechách, založená roku 1920. Od roku 1922 nese muzeum své dnešní jméno. V r. 1934 přešlo muzeum do vlastnictví a správy Země české, v roce 1949 bylo převedeno do vlastnictví státu.

Budova Národního muzea je národní kulturní památkou.

Národní muzeum je ústředním státním muzeem České republiky. Má funkci tvorby sbírek a funkci vědeckou, osvětovou a metodickou. Muzeum má pět odborných ústavů:

Přírodovědecké muzeum (mineralogie, paleontologie, mykologie, botanika, entomologie, zoologie, antropologie): mineralogické a paleontologické sbírky, jejichž základ věnoval muzeu hrabě Kašpar Šternberk, patří k nejstarším vůbec. Významnou část paleontologických sbírek tzv. Barrandeum věnoval muzeu světoznámý francouzský vědec Joachim Barrande, který trvale působil v Čechách. Unikátní sbírku herbářů, která obsahuje přes dva miliony položek, založil počátkem 18. st. cestovatel Tadeáš Haenke.

Historické muzeum (pravěk, starší i novodobé české dějiny, archív, národopis, numismatika, divadlo). Patří sem Lapidárium na Výstavišti, Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra, Expozice historických lékáren, Národopisné muzeum v letohrádku Kinských i mimopražská expozice české společnosti 19. st. ve Vrchotových Janovicích.

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur na Betlémském nám. a expozice Asijské kultury na zámku Liběchov u Mělníka,

Muzeum české hudby (v Praze Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany, Památník Jaroslava Ježka zv. Modrý pokoj; vzácné sbírky Muzea hudebních nástrojů obsahují téměř 2000 starých hudebních nástrojů, momentálně nemají své výstavní prostory.

Knihovna Národního muzea s expozicí Muzeum knihy ve Žďáru nad Sázavou; knihovna vznikla hned při založení muzea. Jejím základem byly knihovny některých šlechtických rodů, zejména Kolovratů-Krakovských, Kinských a knihovna Josefa Dobrovského. Součástí knihovny býval i Literární archiv, který byl předán do majetku a péče Památníku národního písemnictví.

 

Zobrazit historii objektu

Související objekty