Drobečková navigace

Pavilon

Jedna z dominant pražské části Vinohrady. Výstavní a prodejní centrum interiérového designu a umění v památkově chráněné budově bývalé Vinohradské tržnice. V úžasném prostředí je nabízen špičkový zahraniční i český design. Pavilon je držitelem prestižního ocenění Obchod roku Czech Grand Design 2013.

 • Nakupování
 • design
 • obchodní dům

Otvírací doba

  • leden – prosinec
  • po, út, st, čt, pá
  • 10.00 – 19.30
  • so
  • 10.00 – 18.00

Praktické informace

Kromě prodejen nábytku a osvětlení zde nyní naleznete prodejny s koberci a podlahovými krytinami, prodejnu audiovizuální techniky a floristický ateliér. V přízemí této památkové budovy se nachází Galerie Pavilon sloužící výstavám obrazů a uměleckých děl, volně otevřená kavárna La Boheme Cafe pak zve k příjemnému posezení.

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Pavilon
 • Vinohradská 1200/50
 • 120 00 Praha 2- Vinohrady

Historie objektu

Vinohradská tržnice

První tržiště Královských vinohrad vzniklo na Tylově náměstí v roce 1879, s rozvojem Vinohrad přibylo tržiště v dnešní Londýnské a Rumunské ulici a v roce 1897 vzniklo další velké tržiště na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde byla i městská váha a kam byl přenesen obchod se slámou a senem. Rychlý rozvoj Vinohrad i příklad Starého Města přinesl rozhodnutí vinohradských radních vystavět moderní tržnici. Byl zakoupen pozemek při tehdejší Chocholouškově ulici (dnes Slezská) a zdejší továrna na mlýnské stroje, jejíž tovární hala byla přestavěna městským architektem Antonínem Turkem na moderní tržnici, která byla slavnostně otevřena v roce 1903. Hlavním průčelím byla obrácena do dnešní Vinohradské třídy, kde bylo široké dvouramenné schodiště s kuželkovým zábradlím, zatímco z druhé strany se vcházelo přímo. Interiér připomínal trojlodní baziliku, prostor členily dvě řady ocelových příhradových sloupů, které nesly střešní konstrukci. Převýšená část hlavní lodi je z obou stran prosklená. Na průčelí do Vinohradské třídy jsou po obou stranách hlavní lodi hranolové věže, jejichž horní část vyčnívá nad úroveň střechy. Věže jsou kryty helmicovitou střechou zakončenou hrotem a makovicí. Plášť budovy je zděný, bohatě zdobený štukovými a kamennými ornamentálními detaily a figurálními plastikami. Fasáda má bohatou štukovou výzdobu, jejíž ráz je pseudoklasicistní. Suterén měl dvě podlaží se sklepními prostorami a chladírenskými boxy, jehož teplotu řídilo klimatizační zařízení se strojovnou. V interiéru tržnice bylo zřízeno 98 prodejních stánků, prodávalo se především maso a masné výrobky, drůbež, zvěřina, máslo, vejce, ovoce a zelenina. Trhovkyně z Tylova náměstí, které sem byly přestěhovány, si dlouho nemohly na nové působiště zvyknout a zprvu se vracely zpět na své původní stanoviště. Vinohradská tržnice sloužila svému účelu až do počátku 80. let 20. st., kdy byla již ve velmi špatném stavu. Po požáru v r. 1986 se uvažovalo dokonce o jejím zbourání, zabránil tomu však Klub Za starou Prahu, který docílil, že tržnice byla zapsána do Státního seznamu nemovitých kulturních památek. A tak bylo na počátku 90. let započato s rekonstrukcí podle projektu architektů Jana Vrány a Vladimíra Štulce, po nichž převzal vedení architekt Milan Veselý. Iinvestorem byla firma Pavilon - Prague Investments, která získala pronájem na 30 let. Projekt rekonstrukce byl přihlášen do soutěže v Cannes v roce 1995, kde mezi dalšími 80 obchodními centry zvítězil. Vinohradská tržnice s prodejem luxusního zboží byla otevřena v roce 1994. Má 3350 m2 prodejní plochy v pěti podlažích, k dispozici je šest eskalátorů a panoramatický prosklený výtah, vchod ze Slezské ulice je přizpůsoben pro handicapované a vozíčkáře.

Zobrazit historii objektu