Drobečková navigace

Národní muzeum – Národopisné muzeum

Klasicistní letohrádek, ve kterém je národopisná expozice představující každodennost venkova 19. a 20. století. Po návštěvě muzea lze navštívit unikátní roubený kostelík sv. archanděla Michaela ze 17. století, převezený do Prahy v roce 1929 z Podkarpatské Rusi, prohlédnout si dřevěnou zvoničku z Valašska, barokní boží muka ze Žižkova nebo pokračovat procházkou Kinského zahradou přes Petřín na Pražský hrad.

 • Památky & architektura
 • dům
 • klasicismus & empír
 • Kultura & zábava
 • muzeum
 • bezbariérový vstup

Otvírací doba

  • leden – prosinec
  • út, st, čt, pá, so, ne
  • 10.00 – 18.00

Vstupné

 • základní 70 Kč
 • snížené 40 Kč
 • rodinné 110 Kč

Praktické informace

Od 1. 5. 2019 je možné zakoupit 5denní zvýhodněnou vstupenku, která je platná pro vstup do 9 objektů Národního muzea – Historická budova Národního muzea, Nová budova Národního muzea, Náprstkovo muzeum, České muzeum hudby, Národopisné muzeum, Národní památník na Vítkově, Lapidárium Národního muzea, Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany. Výše vstupného: plné 260 Kč, snížené 170 Kč, rodinné 440 Kč.

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Národní muzeum – Národopisné muzeum
 • Kinského zahrada 98
 • 150 00 Praha 5- Smíchov
 • +420257214806

Program

Historie objektu

Letohrádek Kinských

Vedle ústí Holečkovy ulice do náměstí Kinských je vchod do smíchovské části Petřína - Kinského zahrady. Kdysi zde bývala vinice a dům plaského kláštera, po husitských bouřích zpustlé místo s názvem Vrabcovna, později opět vinice a zelinářská zahrada. R. 1798 koupila tyto pozemky vdova kněžna Růžena Kinská; chtěla zde vybudovat ovocnou zahradu, nakonec se však její plán změnil. Její syn Rudolf kníže Kinský zde v letech 1827 - 31 nechal vybudovat překrásný anglický park ojediněle čistého pojetí podle projektu Františka Hönela. (viz samostatný dokument Zahrada Kinských). V jeho dolní části vystavět bohatě výtvarně zdobenou klasicistní vilu (letohrádek) podle projektu Jindřicha Kocha, který projektoval i hospodářskou budovu v dolní části pozemku. Portikus hlavního průčelí s trojúhelníkovým tympanonem je nesen jónskými sloupy. Uvnitř byla sloupová síň s trojramenným schodištěm osvětlovaná shora. Na schodišti byly instalovány sochy Psyché (autor Canova) a Vlasta (autor Emanuel Max). Parkem s rybníčky a vodopády vedlo unikátní technické dílo - několik štol pro přívod vody do vily, jednak do kuchyně, koupelny a prádelny, do stájí a pro park a zelinářskou zahradu. Zároveň s letohrádkem byla postavena bývalá kočárovna zv. Švýcárna, dům pro zaměstnance, zahradní pavilon (pozdější restaurace) a skleníky. Park byl tehdy veřejnosti přístupný na vstupenky a byl hojně navštěvován.

V 90. letech 19. st. odprodali Kinští část zahrady sousednímu klášteru sv. Gabriela a ústavu pro hluchoněmé a chtěli prodávat i další pozemky na stavbu vil a domů, ale nakonec vše odkoupila v r. 1901 pražská obec. Zařízení interiéru Kinští odvezli a v roce 1902 již byly v prázdném letohrádku umístěny sbírky, které byly shromážděny pro Zemskou jubilejní výstavu r. 1891 a Národopisnou výstavu v r. 1895. Sbírky byly v letohrádku až do r. 1986, kdy byl objekt pro havarijní stav uzavřen. Město věnovalo letohrádek Kinských Národnímu muzeu, které zajistilo rekonstrukci budovy a připravilo od 1. 10. 2005 novou národopisnou expozici Musaion.

Zobrazit historii objektu

Související objekty

Zdroj: Národní muzeum