Drobečková navigace

Národní galerie Praha – Veletržní palác

Ve své době největší stavba svého druhu na světě a v Praze první funkcionalistická budova z r. 1928 dnes slouží potřebám Národní galerie Praha. Unikátní soubor českého i zahraničního moderního a současného umění zahrnuje např. mimořádně hodnotnou sbírku francouzského a evropského umění, obsahující jedinečná díla nejzvučnějších jmen jako Pablo Picasso, Georges Braque, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Gustav Klimt a mnohých dalších.

 • Památky & architektura
 • funkcionalismus
 • Kultura & zábava
 • galerie
 • bezbariérový vstup

Otvírací doba

  • leden – prosinec
  • út, st, čt, pá, so, ne
  • 10.00 – 18.00

Vstupné

 • základní 220 Kč
 • snížené 120 Kč

Praktické informace

S T Á L É   E X P O Z I C E   N Á R O D N Í   G A L E R I E   P R A H A

VSTUP ZDARMA:

 • děti a mládež do 18 let a studenti do 26 let mají do všech sbírkových expozic Národní galerie Praha vstup zdarma

KOMBINOVANÉ VSTUPNÉ DO STÁLÝCH EXPOZIC:

 • jednotné 500 Kč
 • jednorázový vstup do všech stálých expozic Národní galerie Praha
 • platnost vstupenky 10 dní ode dne zakoupení

Stálé expozice starého, moderního i současného umění můžete navštívit v těchto budovách Národní galerie Praha:

 • klášter sv. Anežky České se středověkým uměním v Čechách a střední Evropě
 • Schwarzenberský palác s barokním uměním (od září 2019)
 • Šternberský palác s evropskými mistry 14. – 18. století
 • Veletržní palác s moderním a současným uměním

Pro krátkodobé výstavy platí obvyklé vstupné

PODROBNÉ INFORMACE O VSTUPNÉM

 

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Národní galerie Praha – Veletržní palác
 • Dukelských hrdinů 47
 • 170 00 Praha 7- Holešovice
 • +420224301122

Program

Historie objektu

Po prvním pražském vzorkovém veletrhu, konaném v r. 1920, vznikla myšlenka vybudovat nový veletržní prostor, neboť pavilony starého výstaviště již nestačily. Již v r. 1919 byly založeny Pražské vzorkové veletrhy s cílem podporovat ekonomiku nového státu a vybudovat vlastní obchodní centrum nezávislé na Vídni. Bylo zřízeno stavební družstvo, které zakoupilo pozemky nedaleko starého výstaviště s cílem vybudovat tři obchodní paláce a hotel jako obchodní centrum i sídlo reprezentací firem, které u nás podnikaly. Vypracováním projektu nového objektu byli pověřeni arch. Oldřich Tyl a Josef Fuchs. Stavělo se od r. 1925, první veletržní palác, který ovšem z finančních důvodů zůstal palácem jediným, byl slavnostně otevřen k 10. výročí vzniku republiky v roce 1928.

Ve své době to byla největší stavba svého druhu na světě a v Praze první stavba nového stylu funkcionalismu. Na ploše 140 x 80 m byl vybudován obrovský jednotný pravoúhlý blok s dvěma podzemními a osmi nadzemními podlažími, výška 37 m. Dva ústřední výstavní prostory měly 24 000 m2 výstavní plochy. V jižní části je 15 m vysoká velká dvorana o půdorysu 80 x 40 m původně pro výrobky těžkého strojírenského průmyslu, kolem níž stoupají jednotlivá výstavní patra s jednoduchou železobetonovou konstrukcí. Druhým je v severní části malá ochozová dvorana procházející všemi podlažími rovněž s horním osvětlením, jeden z nejpůsobivějších prostorů ve stavbách XX. st.

Kromě veletržní expozice byla v paláci na podzim 1928 představena také Slovanská epopej, kterou Alfons Mucha daroval Praze.

Ve 30. letech bylo v podzemí vybudováno kino, v přízemí restaurace a v 6. patře kavárna s vyhlídkou. Původnímu účelu sloužil palác do r. 1949 s přestávkou za okupace, kdy jej Němci mimo jiné používali jako shromaždiště Židů před transportem do koncentračních táborů. Od r. 1951 sloužil palác jako administrativní budova několika podnikům zahraničního obchodu. 14. 8. 1974 zcela vyhořel a dokonce se uvažovalo o jeho zbourání. To utichlo v r. 1976, kdy byl zapsán mezi nemovité kulturní památky a o dva roky později byl přidělen Národní galerii pro stálou expozici moderního umění. K tomu účelu byl rekonstruován podle návrhu arch. Miroslava Masáka a projektantů SIAL Liberec. Slavnostní otevření expozice Národní galerie se konalo 13. 12. 1995.

Zobrazit historii objektu

Zdroj: Národní galerie Praha