Drobečková navigace

Pražský hrad - Císařská konírna

Císař Rudolf II. byl kromě jiných kuriózních zájmů rovněž vášnivý milovník a sběratel koní. Pro tuto svou vášeň neváhal zbořit část hradních hradeb a budovu starého vikářství a nechal na jejich místě vystavět kolem roku 1583 nové stáje. V současnosti slouží tato nádherná konírna k výstavním účelům a konají se zde krátkodobé výstavy.

 • Památky & architektura
 • dům
 • hrad/zámek
 • Kultura & zábava
 • galerie
 • bezbariérový vstup

Praktické informace

Otevřeno pouze v době konání výstav.
Vstupné se liší podle druhu a rozsahu výstavy.

 

Zobrazit praktické informace

Kontakty

 • Pražský hrad - Císařská konírna
 • Pražský hrad - II. nádvoří
 • 119 08 Praha 1- Hradčany
 • +420224372434
 • +420224372415

Program

Historie objektu

Císařská konírna

Vcházíme-li do areálu Hradu od Prašného mostu ze severu, míjíme čestnou stráž po obou stranách Severní brány, zvané též brána Pacassiho. Z průjezdu za branou vlevo je vstup do Císařské konírny, dnes výstavního a koncertního sálu. Po obou stranách Severní brány byly stáje již za Ferdinanda I. Rudolf II., vášnivý milovník a sběratel koní, dal na jejich místě po r. 1583 stavět nové nádherné stáje, tehdy vysoce oceňované. Muselo být tehdy zbořeno nároží románské hradby a Stará Vikárka, za kterou dal císař svatovítské kapitule náhradní budovu. Byl zde vybudován dlouhý prostor zaklenutý valenou klenbou s výsečemi. Klenba je opatřena sítí nepravých štukových žeber. Pravděpodobně ve 20. st. byl prostor na východní straně rozdělen a využíván jako chodba, tělocvična a lakýrnická dílna. V 80. letech začala Kancelář prezidenta republiky připravovat rekonstrukci a v r. 1990 bylo definitivně rozhodnuto, že zde bude samostatný prostorný výstavní sál, v němž pořádá výstavy Správa Pražského hradu. Pro případné koncertní produkce se sem vejde 350 sedících posluchačů.

Pražský hrad je národní kulturní památka od roku 1962.

 

Zobrazit historii objektu