Drobečková navigace

Hotel Aurus

Hotel Aurus je malý čtyřhvězdičkový hotel, nacházející se pět minut chůze od Staroměstského náměstí a Karlova mostu. Disponuje 8 pokoji vybavenými historizujícím nábytkem a jeho hosté zde mohou využít řady personalizovaných služeb.

  • hotel ****
  • v centru
  • zvíře dovoleno

Praktické informace

počet pokojů: 8
počet lůžek: 25

Zobrazit praktické informace

Kontakty

  • Hotel Aurus
  • Karlova 3
  • 110 00 Praha 1- Staré Město
  • +420222221112
  • +420222220262

Historie objektu

Dům na souběhu Seminářské a Karlovy ulice stojí na místě někdejšího románského dvorce, je v jádru renesanční, později byl barokně upraven. Úzké průčelí s dvěma okny v každém ze tří pater je bohatě figurálně zdobené. Dříve se dům jmenoval také U Červené sesle, pravděpodobně na památku toho, že zde bydlel nějaký čas papežský nuncius Spinelli, který vzhledem k významu své funkce sedával v červeném zlatě zdobeném křesle. Od počátku 15. st. se dům také nazýval U Půlzlatého kola, dlouho byl později nazýván U Zlatého slunce, poněvadž na fasádě mezi 1. a 2. patrem je takové slunce zasazené. Název U Zlaté studny má původ v pověsti, která se o domě vyprávěla: domovní studna měla vždy výbornou vodu, proto se věřilo, že je v ní ukryt zlatý poklad. Služebné se při nabírání vody jednou zdálo, že zahlédla zlatý lesk, tak se více naklonila nad studnu, spadla do ní a utopila se. Některé prameny uvádějí, že se zde kdysi při čistění studny zlatý poklad skutečně našel. Na začátku 18. st. byli majiteli domu Jan Wersser s manželkou, ti nechali fasádu domu vyzdobit nádhernou štukovou figurální výzdobou od sochaře Jana Oldřicha Mayera. Byl to patrně jejich dík za to, že ve zdraví přežili morovou epidemii v roce 1714. Je zde na průčelí celkem sedm postav. Po stranách oken prvního patra je vlevo postava sv. Šebestiána, který byl umučen císařem Diokleciánem za to, že byl křesťanem a pomáhal pronásledovaným křesťanům v Římě. Když mu byl v Římě za velkého moru r. 680 postaven oltář, mor okamžitě ustal. Je proto uctíván jako ochránce proti moru, stejně jako sv. Roch, jehož postava je vpravo od okna. Ten obětavě pomáhal nakaženým morem, až se sám nakazil. Pak odešel do lesní samoty zemřít, ale zde jej vyhledal pes, který mu nosil chléb a vodu z potoka, takže se zázračně uzdravil. Ve druhém patře je vlevo postava sv. Václava zavražděného bratrem Boleslavem, vpravo pak sv. Jan Nepomucký, umučený Václavem IV. a pak svržený do Vltavy. Ve středu průčelí je poprsní reliéf Panny Marie Boleslavské s datací 1701. Je vyobrazen podle staroboleslavského obrazu zvaného Paladium - záštita země české. Podle legendy dostala tento obraz sv. Ludmila při křtu od sv. Metoděje. K obrazu se konaly do Staré Boleslavi morové poutě. Ve třetím patře vlevo od okna je zakladatel jezuitského řádu a misionář Ignác z Loyoly, vpravo pak František Xaverský, snad nejhorlivější misionář vůbec, působil v Indii, kde ho nazývali "apoštolem Indie", a také v Japonsku. Nad oknem třetího patra je ležící postava sv. Rosálie obklopená růžemi, slavná italská poustevnice, která žila v tmavé horské jeskyni z lásky k Ježíši Kristu.

V 50. letech 20. st. byl objekt renovován pod vedením architekta Karla Splavce a v letech 1983 - 87 proběhla generální rekonstrukce, kterou vedl ing. arch. Jan Dvořák. Tehdy byl zbourán krov i poslední patro a znovu vše postaveno, do interiéru byly zavěšeny zachované zrestaurované renesanční malované trámové stropy, položeny dobové stylové parkety a mramorové dlažby, opraveny štukové reliéfy, vše podle původních předloh. Dům byl tehdy stavebně propojen se sousedním objektem v Seminářské ulici, který byl rovněž ve špatném stavu a byl skoro celý postaven znovu.

Zobrazit historii objektu