Drobečková navigace

Figury orloje

Pomůžeme vám poznat jednotlivé figury, které si můžete na Pražském orloji prohlédnout.

Kohout

Figurka kohouta symbolizuje život. Jeho kokrháním vždy končí přehlídka apoštolů, aby se za hodinu mohla opět předvést kolemjdoucím. Pozlacená figurka kohouta není pohyblivá. K orloji byla doplněna teprve v letech 1880-1882 spolu se zvukem kohoutího kokrhání. Zvuk vzniká stlačením měchu při zavírání okének.

Kamenný anděl

Kamenné poprsí anděla vzniklo jako jedna z nejstarších plastik na orloji. Původně se jednalo o polychromovanou gotickou plastiku s nápisem na pásce, který dnes již není patrný. Originál byl poškozen v květnu 1945 a musel být nahrazen kopií.

Marnivec

Figurka Marnivce se vyznačuje zrcadlem. Dřevěná, polychromovaná soška kývá nesouhlasně hlavou a zároveň se vzhlíží v zrcadle. Většinou je považována za symbol lidské marnivosti. Byla nově vytvořena po 2. světové válce, neboť tato strana pohyblivé figurální výzdoby orloje byla zcela zničena během požáru radnice v květnu 1945.

Lakomec

Figurka Lakomce se vyznačuje holí a měšcem. Kromě nesouhlasného pohybu hlavou také hrozí holí a třese měšcem. Je symbolem neřesti a lakomství. Byla nově vytvořena po 2. světové válce, neboť byla v květnových dnech 1945 zcela zničena.

Smrtka

Kostlivec či smrtka se vyznačuje přesýpacími hodinami, kterými otáčí jako symbol odměřování času života. Svým zvoněním a souhlasným kýváním připomíná všem neodvratný osud. Figurka smrtky byla nejstarší součástí figurální výzdoby orloje již od konce 15. století.

Turek

Figurka Turka je zobrazena s loutnou. Polychromovaná dřevořezba je často považována za symbol rozmařilosti či rozkoše ve smyslu lidské neřesti. Objevují se však i jiná vysvětlení.

Archanděl Michael

Socha archanděla Michaela kopím ukazovala nejprve platný údaj na kalendářní desce, od Mánesova pootočení kalendária ukazuje na ukazatel v horní části ciferníku. Měla by tedy být na orloji od zavedení kalendářní desky. Asi nejstarší datovaná zpráva určující autora je patrně z roku 1787.

Filozof

Dřevěná, polychromovaná figurka s knihou je na orloji v této podobě teprve od úpravy uskutečněné po 2. světové válce. Autorem je Vojtěch Sucharda.

Hvězdář

Dřevěná, polychromovaná figurka s dalekohledem původně představovala jednoho z pražských měšťanů. Teprve po 2. světové válce Vojtěch Sucharda přidal figurce zmíněný dalekohled.

Kronikář

Či také písař je dřevěná, polychromovaná figurka s brkem a svitkem pergamenu. Do dnešní podoby byla provedena Vojtěchem Suchardou po 2. světové válce.

Doporučená místa