Drobečková navigace

Historie Pražského orloje

Kdy orloj vznikl a jak? Kdo stál u jeho zrodu a čím byl svědkem po celá ta staletí?

14. století

 • 1338 Český král Jan Lucemburský povolil měšťanům Starého Města pražského zřídit samostatné sídlo městské samosprávy.
 • 1364 Gotický dům Volflina (či Velfa) od Kamene byl první částí vytvářeného Rat Hausu tedy radničního domu, k němuž v roce 1364 přibyla také věž - důležitý symbol bezpečnosti a moci, snadno z daleka viditelný uprostřed náměstí.
 • 1381  Postupně se věž radnice vylepšovala. Roku 1381 byla postavena arkýřová kaple za účasti Parléřovy huti.

15. století

 • 1410 Královský hodinář Mikuláš z Kadaně vytvořil ojedinělý hodinový stroj, který byl zajímavý tím, že v multikulturním městě, kterým Praha bezesporu byla, umožnil číst čas různými způsoby.
 • 1458 Jiří z Poděbrad zvolen na radnici českým králem.
 • 1459 Z historického záznamu Bohuslava Hasištejnského z Lobkowitz je prokázána existence a funkčnost astrolábu Pražského orloje.
 • 1490 Orloj byl vylepšen a opatřen kalendářní deskou od Mistra Hanuše. Kalendářní deska se vždy o půlnoci ručně posunovala na další den. Orloj vylepšen také o figurku Smrtky.

16. století

 • 1530 Do roku 1530 se o orloj staral Jakub, zvaný Čech, snad syn mistra Hanuše (Jana Růže).
 • 1552 Byl jmenován správcem orloje Jan Táborský z Klokotské Hory.
 • 1566 Orloj byl plně mechanizován, včetně otáčení kalendářní desky.
 • 1587 Radní Starého Města pražského nechali opsat formou svázané knihy Zprávu o orloji pražském Jana Táborského pro následující orlojníky či správce orloje. Ti měli možnost připisovat do knihy své poznámky. Poznámky se později staly velmi důležitým zdrojem informací.

17. století

 • 1621 V radniční šatlavě byli vězněni a v roce 1621 popraveni předáci stavovského povstání proti Habsburkům.
 • 1629 Záznam o opravě orloje bez uvedení detailů.
 • 1659 Oprava orloje, při které byly pravděpodobně instalovány vnější dřevěné pohyblivé figury. Při této opravě také vznikl otáčivý systém měsíční koule na astrolábu.

18. století

 • 1784 Po spojení měst pražských Josefem II. do jednoho celku v roce 1784 se radnice stala sídlem magistrátu Královského města Prahy.
 • 1787 Při rozsáhlé opravě radniční budovy byl učiněn návrh na odstranění orloje a vyhození hodinového stroje do starého železa. K likvidaci orloje naštěstí nedošlo.
 • 1791 Orloj byl zachráněn díky opravě hodinového stroje podle návrhu prof. Antonína Strnada. Práce prováděl hodinář Jan Landesperger.

19. století

 • 1848 Ludvík Hainz, pražský hodinář, začíná spolupracovat na údržbě orloje.
 • 1857 Hodinář Jan Prokeš prostudoval při svém pobytu v Praze stroj orloje a vytvořil jeho malý funkční model. Zároveň městské radě nabídl realizaci opravy celého orloje.
 • 1864 Vyhlášena veřejná sbírka na opravu orloje. Zároveň byla ustavena komise města Prahy pro znovuzřízení orloje.
 • 1865 Josef Mánes začal pracovat na nové kalendářní desce.
 • 1866 Opravený orloj byl uveden do chodu 1.1.1866. Při opravě bylo zachováno co možná nejvíce z původního stroje, zároveň byl však přidán velký moderní chronometr, který chod stroje řídil. Chronometr s Denisovým krokem byl instalován pro předávání impulzů hlavnímu stroji. 18. srpna slavnostně odhalena deska Kalendária. Autorem malíř Josef Mánes
 • 1880 Mánesova deska Kalendária vyměněna za kopii. Autorem malíř Emanuel Krescenc Liška.
 • 1882 Firmou Hainz přidána figurka kokrhajícího kohouta. Poprvé byla spuštěna 31. prosince 1882. Spolu s mechanickým kohoutem byly vytvořeny i píšťaly s měchem pro napodobení kohoutího kokrhání.

20. století

 • 1945 Vposledních dnech 2. světové války byla Staroměstská radnice nacisty poškozena. Požár zničil východní křídlo radnice, včetně městského archivu. Také Staroměstský orloj byl těžce poničen. V žalostném stavu byl stroj orloje, shořely figurky apoštolů, zasažena byla vnější výzdoba orloje.
 • 1948 Chod orloje byl opět spuštěn s novými figurami apoštolů od Vojtěcha Suchardy. Zároveň byl zvonící a bicí stroj nastaven na středoevropský čas.
 • 1957 Oprava orloje, při níž byl do chodu uveden tzv. čtyřiadvacetník, ukazatel staročeského času.
 • 1962 JUDr. Stanislav Macháček upozornil na nový důkaz vedoucí k předatování vzniku pražského orloje
 • 1976 Všechny originály plastik, které dosud zdobily orloj, byly nahrazeny kopiemi. Originály jsou umístěny v Muzeu hl. města Prahy.
 • 1979 Při opravě orloje byla nově upravena spodní deska astrolábu a obnoveny všechny její části ve správných barvách a rozměrech, včetně soumrakové kružnice.
 • 1993 PhDr. Zdeněk Horský podal jasné důkazy a argumenty, kterými zdůvodnil zadatování vzniku Staroměstského orloje k roku 1410.
 • 1994 Oprava orloje a restaurátorské práce pod vedením Otakara Zámečníka.

21. století

 • 2005 Oprava orloje a restaurátorské práce, při kterých byl celý orloj rozebrán a některé hodně poškozené díly vyměněny

 

Doporučená místa