Drobečková navigace

Stroj Staroměstského orloje

Je významná technická památka, neboť některé původní součástky tohoto soustrojí jsou dodnes funkční. Základní struktura stroje se od středověku opravdu nezměnila.

Nejdůležitějším úkolem stroje bylo zajištění pohybu astrolábu, později pak dalších vnějších částí, například pohyb Smrtky, apoštolů, kalendária apod. Nejzákladnějším prvkem, totiž základním pohonem stroje, bylo závaží. Duší stroje jsou tři ozubená kola.

Celý stroj orloje se skládá ze čtyř částí

Nejdůležitější je stroj hlavní či také ukazovací nebo jící (česky správně jdoucí). Tento stroj řídí tři ukazatele na astronomickém ciferníku pomocí tří souosých kol. Tři velká souosá kola mají stejný průměr, ale nestejný počet ručně pilovaných trojúhelníkových zubů.

Stoj Straroměstského orloje

  • 365 zubů má kolo pro pohyb zvířetníku a ekliptiky
  • 366 zubů kolo pro pohyb Slunce a zlaté ruky
  • 379 zubů má kolo pro pohyb rafie Měsíce

Dále v určité době spouští další tři stroje. Po ukončení jejich činnosti se stroje samy uzamknou a počkají na další impuls stroje hlavního.

  • Stroj zvonící se strojem apoštolů byl upraven při velké opravě v roce 1865 a uvádí do pohybu nejen otevírání obou okének, ale také apoštoly na dvou dřevěných točnách a další pohyblivé sošky, kterými jsou Kostlivec, Lakomec, Marnivec a Turek.

 

  • Stroj bicí pro odbíjení či tepání celých hodin a časových úseků 15, 30 a 45 minut: původně nebyl součástí hlavního stroje, nýbrž byl asi ve věži Staroměstské radnice. Teprve následnými úpravami v 17. století byl přenesen ke stroji hlavnímu a provedeny byly významné technické úpravy, které zpřesnily chod stroje i odbíjení.

Stroj pro kalendářní desku je spuštěn vždy o půlnoci pro pootočení desky o jeden den. Původně byl tento pohyb zajišťován ručně a teprve v 16. století mechanicky. Stroj čtyřiadvacetník je moderní, zkonstruovaný v roce 1957. Všechny detaily k technickému popisu na www.orloj.eu.

 

Doporučená místa