Drobečková navigace

Obecní dům - Den otevřených dveří

Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1 - Staré Město, 111 21
Pořadatel: Obecní dům

  • den otevřených dveří
  • zdarma

Datum a čas konání

  • po 28. 10. 2019 9.00 - 16.00

Zobrazit podrobné informace

Prohlídka reprezentačních prostor.

Obecní dům v Praze připomene jako každý rok 28. října den vzniku samostatného československého státu Dnem otevřených dveří. Tato secesní budova z počátku 20. století je totiž nerozlučně spjatá s vyhlášením samostatného státu v roce 1918. Právě tady se v prvopočátku utvářelo první centrum státní moci. Už 6. ledna 1918 zde čeští poslanci přijali tzv. Tříkrálovou deklaraci, jíž požadovali samostatnost pro český národ, dne 13. dubna na shromáždění ve Smetanově síni pak svoji podporu požadavku samostatného státu vyjádřili Národní přísahou představitelé českého veřejného života v čele s Aloisem Jiráskem. Vše vyvrcholilo 28. října 1918, kdy vedoucí představitelé Národního výboru (Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla, František Soukup a zástupce Slováků Vavro Šrobár) z prostoru Pánského a Českého klubu organizovali převzetí moci. V podvečerních hodinách pak Národní výbor slavnostně přijal v Grégrově sále zákon o zřízení samostatného československého státu a vydáním Manifestu k národu vyhlásil československou samostatnost.

Prohlídková trasa povede reprezentačními sály 1. patra - Smetanova síň – Cukrárna - Slovácký salonek - Salonek Boženy Němcové - Orientální salonek - Grégrův sál - Palackého sál - Primátorský sál - Riegrův sál - Sladkovského sál

  • každých 15 minut bude ve Smetanově síni probíhat výklad průvodců
  • ve Sladkovského sále bude promítán dokument o Obecním domě

Jedním z nejzajímavějších salonků je Primátorský sál, jehož umělecká výzdoba je ceněným kompaktním dílem světoznámého Alfonse Muchy. K dalším umělcům, kteří se podíleli na výzdobě Obecního domu, patří malíři Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Karel Špillar, Max Švabinský, František Ženíšek, sochaři Josef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Karel Novák, Ladislav Šaloun. Budova sama je dílem architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky.

www.obecnidum.cz

Zobrazit podrobné informace

Zdroj: Obecní dům