Drobečková navigace

Dělat les

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 - Holešovice, 170 00

  • výstava

Datum a čas konání

  • út 19. 9. 2017 – po 30. 9. 2019

Výstava vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva. Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme urbanistickým prostředím, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografické pojetí zpochybňuje dichotomii příroda – kultura, umění – průmysl. Pohled na les je antropocentrický. Jedná se o les hospodářský. Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.

Zobrazit podrobné informace