Drobečková navigace

Eéliška kolem

Divadlo Kámen, Nekvasilova 2, Praha 8 - Karlín, 186 00

Objednat

Datum a čas konání

26. 4. 2018
19.30

Improvizované noční setkání s palčivě hubenou rodinnou historií.

... skoro každý prázdniny jsme sem skoro všichni ... někdo tady i bydlel, žejo ... někdo tady prostě bydlel ... když se na to teď zpětně dívám, divím se, že se nikdy nikomu nic vážnýho nestalo ... pro Eélišku jsme třeba nebyli dost zajímaví ... pro Eélišku ...

Eéliška je improvizace jazzového typu. Čtyři herci mají připravené standardy situací a všichni mají na papíře k dispozici akordy (pokaždé trochu jiné) a aranžmá (pokaždé trochu jiné). Ani jedno není naprosto závazné, ale standardy, akordy i aranžmá tvoří základ, nad nímž se improvizuje. Se standardy, akordy (nebo jsou to jen tóniny?) a aranžmá je možné i při improvizaci (a v jistém smyslu zvláště při ní) vytvořit určitý rytmus a pohybovat se neznámou krajinou sice tápavě, ale přece jen určitým směrem.

Herci na židlích v první řadě čekají na svůj čas. Když přijde, jednají. Když pomine, přestávají jednat. A tak dále víceméně podle not. Jedinou stále (ne)přítomnou osobou je Eéliška.

provádějí a jednají > Zdeňka Brychtová, Kateřina Dvořáková, Petr Odo Macháček a Ladislav Niklíček.

Zobrazit podrobné informace